Představení Transition Report 2015 v Chorvatsku

2. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Představení Transition Report 2015 v Chorvatsku Chorvatská hospodářská komora ve spolupráci s EBRD dne 28. dubna 2016 představila aktualizovaný Transition Report 2016, který zahrnoval postup reforem a současný stav ekonomického rozvoje průřezově 36 zeměmi střední Evropy a Asie a dále jižního a východního středomoří, kam patří i Chorvatsko.

S příspěvkem vystoupil např. místopředseda Chorvatské hospodářské komory pro průmysl a energetiku, vedoucí regionální ekonom EBRD, regionální ředitelka EBRD pro Chorvatsko a Slovinsko.

Diskuze u kulatého stolu v rámci Transition Report 2015 byla zaměřena hlavně na „Rebalancing Finance“ s ohledem na současné trendy financování a investování v uvedených regionech. Ve zprávě se uvádí, že v průběhu poslední dekády prošel globální finanční systém významnými změnami, přičemž tyto změny nebyly v žádné jiné zemi tak hluboké, než jak ve výše uvedených regionech, kam také směřuje významná část investičního financování EBRD.

Zpráva analyzuje vývoj investičního financování od krizového období 2008 až 2009 a nastoluje otázku, jak mají být upraveny finanční nástroje, aby byl poskytnut více rozmanitý a i stabilní přísun financí pro co nejúčinnější podporu ekonomického rozvoje regionu. Zpráva zdůrazňuje skutečnost, že „Rebalancing“ neznamená přesun finanční politiky z jednoho extrému do druhého.

Naopak se jedná o postupnou a udržitelnou optimalizaci struktury finančního systému. Zpráva také doporučuje, aby jednotlivé země při finančních transakcích postupně přecházely od uznávaných zahraničních měn k místním měnám. Tento krok společně s více efektivními finančními toky vytvoří solidní základnu pro takové zdroje financovaní, které zajistí obnovení hospodářského růstu, a tudíž si zajistí  rychlejší konvergenci s více rozvinutými ekonomikami.

Závěrem zpráva zaznamenává fakt, že sedm let po vypuknutí globální finanční a ekonomické krize se růst hospodářství v tranzitních ekonomikách regionu je nedostatečný pro udržitelný rozvoj a konvergence příjmů směrem k vyspělým ekonomikám se bohužel téměř zastavila.

Významným projektem v Chorvatsku, jenž bude úvěrován z prostředků EBRD, je modernizace elektrárny a teplárny v Záhřebu. Celková odhadovaná hodnota projektu včetně konzultantských služeb, servisu a DPH je 195 mil. EUR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek