Přehled čerpání finačních prostředků z EU - Bulharsko

24. 11. 2015

 • Země: Bulharsko
 • Datum zveřejnění: 23.11.2015
 • Zdroj: ZU Sofia, ZK Sofia

Přehled čerpání finačních prostředků z EU za programovací období 2007-2013

Strukturální fondy a Kohezní fond jsou základním faktorem, který podporuje bulharskou ekonomiku v rámci snížení rozdílů mezi Bulharskem a ostatními členskými státy EU.

V rámci programovacího období 2007-2013 bylo využito státních finačních prostředků ve výši 185 miliard BGN (91 %), čerpání z Evropských fodnů ve výši 19,2 miliard BGN (9 %).

Vyčerpané finačních prostředky dle průmyslových odvětví:

 • Odpadové hospodářství – infrastruktura – 3 %
 • Vzdělaní a trh práce – 12,7 %
 • Administrativní kapacita – 1,5 %
 • Investice a rozvoj podnikání  – 12,2 %
 • Inovace – 9,1 %
 • Místní a regionální rozvoj – 18,8 %
 • Cestovní ruch – 1,3 %
 • Dopravní infrastruktura – 20,5 %
 • Zemědělství a rybářství – 1,6 %
 • Technická pomoc – 0,4 %
 • Ekologie, biologické zemědělství – 4,7 %
 • Vodohospodářství – 13,2 %
 • Investice do dopravní infrastruktury – 20,5 %
  Rekonstrukce železnice – dráha v délce 250 km
  Rekonstrukce silinic druhé a třetí třídy – 2 968 km
  Nově postavené silnice první třídy – 31 km
  Postavené metrové linky – 20.7 km
  Postavené metrové stanice – 20 ks
  Dodané  vlaky pro metro – 28 ks
  Nově postavené dálnice – 175 km.
 • Investice do místního a regionálního rozvoje - 18,8 %
  Modernizace hromadné dopravy v 7 nějvětších městech v BG
  Dodané tramvaje – 20 ks
  Dodané autobusy – 314 ks
  Dodané trolejbusy – 114 ks
  rekonstrukce obytných zařízení (v rámci zelená úsporám) pro 3 200 000 obyvatel BG
  Vybudované/Rekuonstrované parky, rekreační prostory, hřiště – přes 3 000 000 m2
  Vybudované pěší zóny, cyklostesky, chodníky – přes 821 000 m2
  Zajištěná parkovní místa v blízkostí dopravních úzlů v periferních městských zónach – 3 265 ks
  Zlepšená zdravotnická infrastruktura – 14 ks
  Vybudovaná/rekonstruovaná sportní zařízení na věnkově – 308 ks
  Úspora energie v důsledku rekonstrukce budov – 173 000 MWh
  Obnovené turistické objekty – 109 ks
 • Investice do vodohospodářské infrastruktury - 16,2 %
  Vybudovaná/rekonstruované VaK síť – 2 405,35 km
  Vybudované/rekonstruované ČOV – 37 ks
  Regionální systémy pro nákladní s odpady – 7 ks
 • Investice do rozvoje podnikání  - 12,2 %
  Vytvořená pracovní místa v důsledku přímých investic do podniků – 6 434 ks
  Vědecké a výzkumné projekty – 185 ks
  Projekty na spolupráci mezi podniky a vědecko-výzkumnými   institucemi – 108 ks
  Projekty na investice do podniků – 1 222 ks
  Projekty na podporu podnikání a nových technologií – 1 747 ks
  Investice do startups – 170 ks v hodnotě 14.71 mil. EUR
  Poskytnuté úvěry s průměrnou hodnotou úroků 3,97 % oproti 8,31 % tržnímu úroku – 2 960 ks v hodnotě 376 mil. EUR
  Investice do cestovního ruchu, zakládání mikropodniků – 56 mil. EUR
  Rekonstrukce turistických objektů – 109 ks 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii.

Tisknout Vaše hodnocení: