Přehled provincií, autonomních oblastí a samosprávných městských aglomerací ČLR - pokračování

22. 2. 2010 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Čínská lidová republika je rozdělena na 22 provincií, 5 autonomních oblastí a 4 municipality (samosprávná města). Součástí ČLR jsou také 2 zvláštní administrativní oblasti (Hong Kong a Macao). Následující přehled podává stručné informace a základní údaje o jednotlivých provinciích a oblastech Číny. Pokračování dokumentu.

Provincie Shandong

Provincie se nachází na východním pobřeží Číny, severně od Šanghaje. Hlavním městem je Jinan.

Provincie disponuje 4 mezinárodními letišti, 21 leteckých linek spojuje provincii s Japonskem, Severní Koreou, Francií, Německem, Amerikou, Ruskem, Hongkongem a Macaem. Shandong využívá 24 přístavů s roční manipulační kapacitou přes 380 mil. tun. Námořní trasy vedou do více než 140 zemí a regionů. Celková délka silnic dosahuje 80 000 km, včetně 3 163 km dálnic. Celková délka železnic činí 3 400 km. Provincií prochází železniční trasy Peking – Kowloon a Peking – Šanghaj.

Přístav Qingdao je třetím největším čínským kontejnerovým přístavem. V roce 2006 jím prošlo 7,7 mil. kontejnerů a 224 mil. tun hromadného nákladu. V současné době se intenzívně rozšiřuje původní přístav a budují se dvě nové, moderní přístavní zóny. Podle stávajících předpokladů by se roční kapacita přístavu Qingdao měla do roku 2010 zvýšit na 9 mil. kontejnerů a 260 mil. tun hromadného nákladu (především se zaměřením na železnou rudu a ropu). 

58 druhů nerostného bohatství se řadí mezi 10 největších nalezišť v ČLR (např. zlato, křemenný písek, magnezit, vápenec). Těžba ropy v provincii dosahuje 1/3 z celkové těžby v ČLR.

Na HDP provincie se nejvíce podílí sekundární sektor s 57,4 %. Shandong je také důležitou zemědělskou oblastí ČLR. Hlavními zemědělskými produkty jsou obilí, bavlna, olejniny, zelenina, ovoce, maso a mořské produkty. Čtvrtina zemědělského vývozu ČLR pochází z této provincie. Hlavní obory v provincii: chemický průmysl, hutnictví, těžba uhlí, výroba stavebních materiálů, stavba lodí, automobilový a elektronický průmysl, produkce domácích spotřebičů, textilní a potravinářský průmysl. Největšími investory jsou společnosti z Jižní Koreje, Hongkongu, USA, Japonska, Tchaj-wanu a Britských Panenských ostrovů.

Investice nejvíce směřují do (jedná se o podporované sektory pro zahraniční investory):

 • zemědělství;
 • potravinářství;
 • sektoru komunikací, IT a jiných elektronických zařízení;
 • textilního a oděvního průmyslu;
 • obuvnického průmyslu;
 • strojírenství;
 • chemického průmyslu;
 • do výroby elektrických a speciálních zařízení.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)157 100 (19. v ČLR)  
Počet obyvatel94 170 000 (2. v ČLR)0,5
HDP (mld. RMB)3 107,2112,1
HDP na hlavu (RMB)33 083 (7. v ČLR)19,0
Průmyslová výroba (mld. RMB)1 610,2220,0
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)1 543,5923,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB)1 038,1223,0
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,3
Ceny potravinx13,0
Ceny průmyslového zbožíx1,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx12,7
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)16 305,4114,31
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)5 641,4310,20
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat 158,429,3
Vývoz z regionu 93,224,1
Dovoz do regionu65,237,5
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)42,59,8
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka93,0x
lednička99,1x
počítač64,0x
telefon76,0x
mobilní telefon181,4x
barevná TV119,5x
automobil12,9x
zařízení pro ohřev vody85,0x
mikrovlnná trouba47,9x
klimatizace89,7x

zpět na obsah

Provincie Henan

Provincie leží ve střední části východní Číny (podle některých publikací již patří do centrální Číny), při středním a dolním toku Žluté řeky. Hlavním městem je Zhengzhou.

Celková délka silnic v provincii dosahuje 79 500 km, z čehož 2 678 km patří dálnicím. Hlavním městem prochází 4 mezinárodní kontejnerové přepravní cesty. Dvě hlavní železniční trasy Peking – Kowloon a Long-Hai trasa se setkávají v Zhengzhou, což je největší železniční centrum (hub) v Číně. Je to také největší železniční nádraží pro osobní a nákladní dopravu na východním konci železniční trasy Lianyungang a Nizozemí. V provincii se nachází 3 letiště. Letiště v Zhengzhou má přímé spoje mimo jiné do Moskvy, Mnichova a Frankfurtu.

Provincie je bohatá na nerostné zdroje, např. molybden, kyanid, jíl, uhlí, zemní plyn, hliník, zlato, stříbro, mramor.

Do tvorby HDP přispívá sekundární sektor největším podílem (52,6 %). Provincie je také důležitou zemědělskou oblastí, výnos sklizně činí 9,5 % celkové sklizně v ČLR. Hlavními produkty jsou: pšenice, kukuřice, bavlna, olejniny, rostliny a tabákové listy, maso (10 % národní produkce), vajíčka a drůbež (2. a 3. v ČLR). Produkce suchých nudlí, instančních nudlí a zmrazených výrobků se řadí na první místo v ČLR.

Významnými průmyslovými obory jsou: textilní průmysl, potravinářství, hutnictví, stavební materiály, strojírenství, elektrická zařízení, chemický průmysl. Hlavními investory jsou firmy z Hongkongu (51 %), poté Tchajwanu a USA. Zahraniční investice směřují především do zpracovatelského průmyslu, zemědělství, těžby, dodávky elektřiny, nemovitosti.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • potravinářství;
 • zalesňování;
 • modernizace bavlnářského průmyslu (potisk a barvení);
 • výstavba a správa silnic, mostů a tunelů;
 • technologický vývoj a výroba strojů na zpracování uhlí;
 • výstavba a správa tepelných elektráren;
 • výzkum vývoj a výroba nových elektronických částí; výroba nových digitálních výrobků;
 • výroba automatických řídících zařízení;
 • zpracování plaveného skla;
 • pěstování a zpracování tradičních léčivých rostlin.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)167 000 (17. v ČLR) 
Počet obyvatel94 290 000 (1. v ČLR)0,5
HDP (mld. RMB)1 84117,7
HDP na hlavu (mld. RMB)19 593 (16. v ČLR)22,5
Průmyslová výroba (mld. RMB)954,627,1
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)1 049,031,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)566,323,2
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x7,0
Ceny potravinx16,3
Ceny průmyslového zbožíx1,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx12,5
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)13 231,1115,3
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 454,2015,6
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat17,536,7
Vývoz z regionu10,727,4
Dovoz do regionu6,854,5
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)11,724,5
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka94,70x
lednička87,00x
počítač46,60x
telefon68,40x
mobilní telefon156,15x
barevná TV120,31x
automobil4,15x
zařízení pro ohřev vody59,00x
mikrovlnná trouba34,60x
klimatizace103,00x

zpět na obsah

Provincie Hubei

Provincie se nachází v centrální části Číny. Hlavním městem je Wuhan.

Provincie disponuje 7 letišti. V hlavním městě bylo vybudováno největší letiště ve střední Číně, které využívají mezinárodní lety do Jižní Koreje a Japonska. V provincii se nachází 163 říčních přístavů, mezi nimiž 2 mají kapacitu 5–10 mil. tun. Přístavem ve Wuhanu, který je druhým největším čínským říčním přístavem, prošlo v r. 2006 107 tis. kontejnerů. V návaznosti na dokončení výstavby nových překladišť by se kapacita přístavu měla do roku 2010 zvýšit na 1,2 mil. kontejnerů. Celková délka silnic činí 89 673 km, z čehož dálnice tvoří 1 353 km.

Provincie má dostatek nerostného bohatství (138 druhů). Má rovněž bohaté vodní zdroje, které představují výrobní potenciál 31,334 mil. kW, současná instalovaná kapacita včetně výstavby činí 27,268 mil. kW. Mezinárodní pozornosti se rovněž těší stavba největšího vodního díla na světě, která probíhá od roku 1994 na řece Yangtze. Projekt Tři soutěsky vystupuje do popředí nejen s ohledem na největší instalovaný výkon vodní elektrárny (22,4 GW) na světě, nýbrž i např. z pohledu největšího objemu uloženého betonu cca 28 mil. m3, který několikanásobně překračuje dosavadní rekordy přehradní výstavby.

Provincie je důležitou produkční základnou obilí, bavlny, olejnin a největším dodavatelem sladkovodních produktů. Nejdůležitějšími odvětví průmyslu jsou výroba aut a automobilových součástek (2. největší základna a největší výroba středních nákladních vozů), hutnictví (největší výrobní kapacita v produkci silných, středních a tenkých ocelových plátů a speciálních ocelových výrobků), strojírenství (největší výrobní základna pro těžké obráběcí stroje, balící stroje), výroba elektřiny, chemický průmysl, IT průmysl, fotoelektronický průmysl, textilní průmysl a výroba stavebních materiálů. Zahraniční investoři pocházejí z Hongkongu (54%), USA, Britských Panenských ostrovů, Japonska, Tchajwanu atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • potravinářství;
 • zalesňování;
 • zpracování bambusu;
 • projekty na využití a ochranu vodních zdrojů;
 • zpracování ryb;
 • zpracování tkanin, technická inovace bavlnářského průmyslu;
 • výstavba a správa silnic, mostů a tunelů, větrných elektráren;
 • těžba a zpracování fosforečnanu;
 • výroba automobilových součástek;
 • výroba velkých zařízení na ochranu životního prostředí;
 • vývoj a výroba nových elektronických částí;
 • těžba a zpracování grafitu.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)185 900 (14. v ČLR) 
Počet obyvatel57 110 000 (9. v ČLR)0,3
HDP (mld. RMB)1 13313,4
HDP na hlavu (RMB)19 860 (19. v ČLR)22,5
Průmyslová výroba (mld. RMB)433,025,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)564,731,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)496,623,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI) x6,3
Ceny potravin x15,1
Ceny průmyslového zboží x-1,7
Nákupní ceny surovin, paliv a energií x11,6
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)13 152,9014,5
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 656,4016,5
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat20,738,9
Vývoz z regionu11,743,2
Dovoz do regionu9,034,3
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)14,518,9
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka96,0 x
lednička97,4 x
počítač51,9 x
telefon70,6 x
mobilní telefon154,8 x
barevná TV126,3 x
automobil3,5 x
zařízení pro ohřev vody80,0 x
mikrovlnná trouba51,0 x
klimatizace106,0 x

zpět na obsah

Provincie Hunan

Provincie leží na jihu centrální Číny. Hlavním městem je Changsha.

V provincii funguje 5 letišť, která mají napojení na všechna velká města ČLR. Nachází se zde rovněž 2 vnitrozemské přístavy. Celková délka silnic činí 88 200 km, dálnic 1 403 km. Délka železnic v provozu činí 2 802 km.

Provincie má dostatek nerostného bohatství, např. mangan, wolfram, antimon. Zalesnění dosahuje 53,1 %.

Terciální sektor nepatrně převažuje při tvorbě HDP (40,4 %), sekundární sektor vytváří 40,2 %. Provincie má vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství. Produkce rýže a dřevného oleje se řadí na první místo v ČLR, chov živých prasat na druhé místo a pěstování čaje na čtvrté místo. Dominantními obory průmyslu jsou: výroba zařízení, výroba železa a oceli, produkce neželezných kovů, tabákový průmysl, potravinářství, elektronika a IT a výroba nových materiálů.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • hydroelektrárny (pro venkov);
 • zpracování nerostných zdrojů (mangan, zinek, hliník, magnézium atd.);
 • dřevozpracující průmysl;
 • potravinářství;
 • tradiční čínská medicína;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)210 000 (10. v ČLR) 
Počet obyvatel63 800 000 (7. v ČLR)0,5
HDP (mld. RMB)1 115,6612,8
HDP na hlavu (RMB)17 521 (23. v ČLR)20,9
Průmyslová výroba (mld. RMB)428,0026,6
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)553,4033,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB)411,9722,7
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x6,0
Ceny potravinx14,9
Ceny průmyslového zbožíx-1,5
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx11,4
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)13 821,1612,3
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 512,4615,6
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat12,5529,4
Vývoz z regionu8,4129,2
Dovoz do regionu4,1430,6
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)11,7017,0
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka93,6x
Lednička92,0x
Počítač43,1x
Telefon75,8x
Mobilní telefon154,5x
Barevná TV124,3x
Automobil4,1x
Zařízení pro ohřev vody79,0x
Mikrovlnná trouba36,8x
Klimatizace97,0x

zpět na obsah

Provincie Guangdong

Provincie leží na jihu Číny, je centrální zónou jihovýchodní Číny. Hlavní město se jmenuje Guangzhou.

Provincie má rozvinutou vodní, silniční a leteckou dopravní síť. Guangdong je dopravním centrem jižní Číny. Region je napojen na provincie a autonomní oblasti Fujian, Guangxi, Hunan a Hainan dálnicemi a železnicí. Významné přístavy provincie jsou ve městech Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Shantou a Zhanjiang. Letiště se nachází v 7 městech.

Do poloviny roku 2010 by se roční kapacita Mezinárodního letiště Baiyun v Guangzhou měla zvýšit na 45 mil. cestujících a následně pak do roku 2013 na 75 mil. osob a 2,17 mil. tun nákladu.

Městská aglomerace Shenzhen disponuje třemi přístavními zónami: Yantian, Shekou a Chiwan, které se rychlým tempem rozšiřují a modernizují. V roce 2004 se Shenzhen dostal na čtvrtou příčku mezi největšími světovými kontejnerovými přístavy. V roce 2006 prošlo přístavním komplexem v Shenzhenu 18,5 mil. kontejnerů. Přístav v Shenzhenu se v objemu překládky kontejnerů velmi rychle dotahuje na blízký přístav v Hongkongu.

Provincie má velké zdroje nerostného bohatství (116 druhů bylo objeveno), mezi jinými i zásoby ropy (4 mld. tun) a zemního plynu (1 bil. m3). Také má obrovské vodní zdroje, nachází se zde delta Perlové řeky.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (50 %). Hlavními průmyslovými obory jsou textilní a oděvní průmysl, výroba potravin a nápojů, stavebních materiálů, elektronický a IT průmysl, výroba elektrických spotřebičů, strojírenství a výroba speciálních zařízení, petrochemický průmysl, lesnictví a papírenský průmysl, farmaceutický a automobilový průmysl, což jsou zároveň podporované sektory pro zahraniční investory. Zahraniční investice jdou především do sekundárního sektoru (78 %). V současné době se provincie zaměřuje na obory s vysokou přidanou hodnotou a služby: informační technologie, biotechnologie, optoelektronický průmysl, vývoj nových materiálů, obchod, logistika a veletržní služby.

UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)179 800 (15. v ČLR) 
Počet obyvatel95 441 000 (3. v ČLR)0,7
HDP (mld. RMB)3 569,6510,1
HDP na hlavu (RMB)37 586 (6. v ČLR)13,4
Průmyslová výroba (mld. RMB)1 725,4115,7
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)1 086,8716,9
Maloobchodní prodej (mld. RMB)1 277,2020,5
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,6
Ceny potravinx13,2
Ceny průmyslového zbožíx0,3
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx14,7
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)19 732,911,5
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)6 399,86,4
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat684,968,0
Vývoz z regionu405,669,8
Dovoz do regionu279,305,4
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)180,606,1
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka94,9x
Lednička94,4x
Počítač83,2x
Telefon92,3x
Mobilní telefon210,4x
Barevná TV143,1x
Automobil19,6x
Zařízení pro ohřev vody109,7x
Mikrovlnná trouba64,0x
Klimatizace187,5x

zpět na obsah

Autonomní oblast Guangxi

Oblast se nachází na jihu Číny, na jihozápadě sousedí s Vietnamem. Hlavním městem je Nanning.

V oblasti se nachází 3 hlavní námořní přístavy (Fangchenggang, Beihai a Qinzhou). Všechny přístavy jsou napojeny na dálnice a železnice a mají kompletní obslužný dopravní systém. Celková délka vnitrozemských vodních cest činí 5 591 km. Celková délka silnic dosahuje 62 003 km, více než 1 400 km představují dálnice. Železnice v oblasti byla rozšířena na celkovou délku 3 236,4 km a spojuje 3 hlavní přístavy, sousedící provincie a Vietnam. Letecká doprava využívá 5 civilních letišť se 142 domácími a mezinárodními linkami.

Oblast má bohaté vodní zdroje, z každé z 246 řek lze teoreticky vyrobit 10 000 kW elektřiny. Guangxi je jednou z deseti důležitých producentských základen neželezných kovů. Zásoby manganu a cínu tvoří 1/3 celkových zásob ČLR. 41,33 % rozlohy pokrývají lesní porosty.

Do tvorby HDP největším dílem přispívá terciální sektor (40,55 %), následován sekundárním sektorem (37,07 %). V oblasti převažuje hutnictví, výroba elektřiny (oblast bude důležitým zdrojem energie pro národní projekt přenosu elektřiny ze západu na východ), automobilový průmysl, zpracování neželezných kovů, strojírenství, chemický průmysl a zpracování zemědělských výrobků (cukrové třtiny). Pěstuje se zde mimo jiné subtropické ovoce, zelenina, cukrová třtina (objem produkce přestavuje polovinu celkové výroby v ČLR), konopí, bourec morušový, léčivé rostliny, rostliny pro parfémy, terpentýn, „dřevný olej“ (wooden oil), chová se drůbež, mléčný skot a ryby. Největšími zahraničními investory jsou společnosti z Hongkongu (55,17 %), Britských Panenských ostrovů, USA, Macaa a Tchaj-wanu. Nejvíce investic směřuje do zpracovatelského průmyslu, nemovitostí, produkce a dodávek elektřiny, plynu a vody, rostlinné a živočišné produkce, rybářství a lesnictví.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zpracování a využití kasavy (manioku);
 • pěstování a zpracování koření;
 • zalesnění zemědělské půdy;
 • vývoj technologie a rozvoj systému zavlažování s úsporou vody;
 • rafinace cukru a výroba vedlejších produktů;
 • vývoj a zpracování živočišných a botanických zdrojů;
 • zpracování neželezných kovů;
 • výstavba a provoz dodávek plynu, tepla a vody, kanalizace;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)236 700 (9. v ČLR) 
Počet obyvatel48 160 000 (11. v ČLR)0,9
HDP (mld. RMB)717,212,8
HDP na hlavu (RMB)14 966 (27. v ČLR)19,2
Průmyslová výroba (mld. RMB)262,725,7
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)375,627,8
Maloobchodní prodej (mld. RMB)233,823,2
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x7,8
Ceny potravinx20,0
Ceny průmyslového zbožíx0,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx12,1
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)14 14616,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 69114,5
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat13,241,9
Vývoz z regionu7,343,1
Dovoz do regionu5,943,9
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)10,917,2
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka94,8x
Lednička95,1x
Počítač67,6x
Telefon76,7x
Mobilní telefon196,8x
Barevná TV132,8x
Automobil8,5x
Zařízení pro ohřev vody100,2x
Mikrovlnná trouba62,9x
Klimatizace100,6x

zpět na obsah

Provincie Hainan

Hainan je ostrovem na jihu Číny s hlavním městem Haikou.

24 mezinárodních leteckých linek létá na 2 mezinárodní letiště v provincii (Haikou na severu a Sanya na jihu), která spojují provincii s Ruskem, Japonskem, Jižní Koreou, Singapurem, Thajskem, Malajsií atd. Největší přístavy jsou v Haikou, Sanya, Basuo a Yangpu. Lodní dopravu obstarává 69 mezinárodních námořních linek do 24 zemí a regionů světa. Celková délka silnic dosahuje 20 900 km. Železnice Guangdong – Hainan je první železnice překračující moře v ČLR a spojuje tak pevninu s ostrovem. Celková délka železnic činí 387 km.

V provincii se nachází bohaté zdroje ropy a zemního plynu. Mezi významné nerostné bohatství patří sklářský písek, titan, zirkon, železná ruda atd. Rovněž je zde velké množství přírodních solných polí. Velké a malé řeky mají potenciál pro výrobu elektřiny v teoretickém objemu 100 mil. kW.

Významná je produkce tropického ovoce a mořských produktů. V průmyslu pak zpracování železné rudy, výroba cementu, automobilů, oblečení, cigaret, nealkoholických nápojů, textilu, nábytku, železa, oceli a výrobků z nich. Důležitým zdrojem financí je cestovní ruch. Velká většina zahraničních investorů pochází z Asie. 

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • infrastruktura – skladovací zařízení, poštovní a telekomunikační služby, vodní elektrárny, elektrická síť, systém dodávek plynu a vody atd.;
 • průmysl – biotechnologie, IT, průzkum oceánu, technologie na ochranu životního prostředí, nové zdroje energie, nové materiály, chemický průmysl, textilní průmysl, zpracování ropy a zemního plynu, stavební materiály, biologická farmacie, zpracování gumy, výroba papíru, výroba dopravních zařízení, výroba elektronických a telekomunikačních zařízení;
 • námořní průmysl;
 • cestovní ruch;
 • služby – maloobchod, catering, hotely, zdravotní zařízení, logistika, informační a internetové služby, konzultační služby a účetnictví atd.;
 • zemědělství.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2)35,4 (28. v ČLR) 
Počet obyvatel8 541 800 (28. v ČLR)0,9
HDP (mld. RMB)145,9239,8
HDP na hlavu (RMB)17 175 (17. v ČLR)18,0
Průmyslová výroba (mld. RMB)32,1015,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)70,5441,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)44,8423,9
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x6,9
Ceny potravinx13,7
Ceny průmyslového zbožíx1,8
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx11,3
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 607,814,6
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 391,08,6
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat4,5328,9
Vývoz z regionu1,5916,9
Dovoz do regionu2,9436,7
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)11,3010,8
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka67,5x
Lednička76,3x
Počítač47,5x
Telefon91,1x
Mobilní telefon165,4x
Barevná TV118,0x
Automobil9,6x
Zařízení pro ohřev vody82,9x
Mikrovlnná trouba29,9x
Klimatizace65,3x

zpět na obsah

Samosprávné město Chongqing

Město se nachází ve střední části ČLR na horním toku řeky Yangtze.

Leteckou dopravu zajišťují 3 civilní letiště, lodní celkem 25 splavných řek, která spojují města kolem řek s námořními dopravními trasami. Celková délka vodní dopravy uvnitř oblasti přesahuje 4 000 km. Silniční síť zahrnuje 36 535 km, včetmě dálnic v délce 748 km. Městem prochází dálnice Šanghaj – Chongqing, Šanghaj – Chengdu, Baotou – Maoming, Chongqing – Kunming, Lanzhou – Haikou. Železniční doprava využívá 3 elektrifikované železniční trasy Chengdu – Chongqing, Chongqing – Guizhou a Xiangfan – Chongqing.

Říční přístav v Chongqingu, který je využíván především jako překladiště nákladů přicházejících z jihozápadní Číny, je v současné době výrazně rozšiřován a modernizován. Kapacita přístavu by do roku 2010 měla dosáhnout 280 tis. kontejnerů.  

Největší podíl na tvorbě HDP tvoří služby (43,9 %) a zemědělství (41 %, živočišná a rostlinná výroba). Chongqing patří mezi 6 tradičních průmyslových základen ČLR. Významnými obory jsou chemický, farmaceutický a automobilový průmysl spolu s výrobou přístrojů a motocyklů. Přehled průmyslu doplňuje hutnictví, výroba elektrických zařízení, IT, potravinářství, stavebnictví, výroba stavebních materiálů atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zemědělství (nové technologie, modernizace);
 • technologie s vysokou přidanou hodnotou (nové materiály, vyšší kvalita výrobků, energetická efektivita, ekologie).
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)82 403 (26. v ČLR) 
Počet obyvatel28 390 000 (20. v ČLR)0,38
HDP (mld. RMB)509,6714,30
HDP na hlavu (RMB)18 025 (18. v ČLR)22,90
Průmyslová výroba (mld. RMB)203,6429,50
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)398,0027,20
Maloobchodní prodej (mld. RMB)206,4124,30
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,6
Ceny potravinx15,7
Ceny průmyslového zbožíx1,3
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx15,7
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)14 367,6014,11
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 126,2017,60
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat9,528,0
Vývoz z regionu5,726,8
Dovoz do regionu3,829,7
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)10,132,9
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka96,4x
Lednička100,0x
Počítač58,2x
Telefon87,7x
Mobilní telefon176,7x
Barevná TV141,6x
Automobil4,4x
Zařízení pro ohřev vody99,7x
Mikrovlnná trouba66,1x
Klimatizace155,1x

zpět na obsah

Provincie Sichuan

Provincie leží na jihozápadě Číny na horním toku řeky Yangtze. Hlavním městem je Chengdu.

V provincii funguje 10 letišť, přičemž největší je v Chengdu, které provozuje 30 mezinárodních leteckých linek. Celková délka silnic dosahuje 115 000 km, dálnice tvoří 1 759 km. Železniční doprava probíhá na 3 009 km, všechny hlavní trasy jsou elektrifikované.

Provincie obhospodařuje největší vodní zdroje v Číně s potenciální kapacitou pro výrobu elektřiny v objemu 110 mil. kW. Nachází se zde téměř všechny druhy nerostného bohatství, přičemž 11 nerostů (např. vanadium, titan, lithium, stříbro, zemní plyn a další) se řadí na první místo v ČLR.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (41,3 %). Provincie má širokou průmyslovou základnu – strojírenský, elektrotechnický, hutnický, chemický, stavební, potravinářský, farmaceutický a kožedělný průmysl. Důležité společnosti v provincii jsou např. Changhong Group Co., Ltd., Wuliangye Group, Pan Steel Group Co. a Southeastern China Gas Field Company. Celková produkce zemědělství řadí provincii na třetí místo v ČLR. Významná je produkce olejnin, vepřového masa (1. místo v ČLR) atd. Zahraniční investoři přichází z Hongkongu, Briských Panenských ostrovů, Singapuru, Japonska a USA. Investice směřují do zpracovatelského průmyslu, nemovitostí, výroby a dodávky elektřiny, plynu a vody, ubytování a stravovacích služeb, maloobchodu a velkoobchodu.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zalesňování zemědělské půdy;
 • vývoj a využití zavlažovacích systémů;
 • zpracování vzácných surovin;
 • výstavba základny pro produkci hedvábí a jeho zpracování;
 • vývoj a zpracování živočišných a rostlinných zdrojů určených pro farmacii;
 • zpracování zemního plynu;
 • výroba elektrických zařízení;
 • výstavba a provoz systému dodávek zemního plynu, tepla, vody a kanalizační sítě v městských oblastech;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2)485 (5. v ČLR) 
Počet obyvatel81 380 000 (4. v ČLR)0,24
HDP (mld. RMB)1 250,639,50
HDP na hlavu (RMB)15 378 (26 v ČLR)19,30
Průmyslová výroba (mld. RMB)492,3025,80
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)712,8026,41
Maloobchodní prodej (mld. RMB)480,1019,50
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,1
Ceny potravinx12,0
Ceny průmyslového zbožíx1,2
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx11,8
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 633,4113,8
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 121,2016,2
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat22,153,5
Vývoz z regionu13,152,3
Dovoz do regionu9,055,4
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)19,669,0
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka94,6x
Lednička90,9x
Počítač49,1x
Telefon77,2x
Mobilní telefon161,2x
Barevná TV129,4x
Automobil6,0x
Zařízení pro ohřev vody85,6x
Mikrovlnná trouba47,7x
Klimatizace86,5x

zpět na obsah

Provincie Guizhou

Provincie leží na jihozápadě Číny. Hlavním městem je Guiyang.

Celková délka silniční sítě dosahuje 46 894 km včetně 577 km dálnic. Celková délka železnic činí 3 089 km. Provincie disponuje 5 letišti.

Potenciál pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů představuje 18,754 mil. kW (6. místo v ČLR). Provincie má dostatek nerostných zdrojů. Zásoby vysoce kvalitního bauxitu jsou druhé největší v ČLR. Zásoby fosforu tvoří 40 %, v případě síranu barnatého 1/3 celkových zásob ČLR. Pozadu nezůstávají ani zásoby uhlí, jež se řadí na 5. místo v Číně.

Největší podíl na tvorbě HDP má sekundární sektor (42,4 %). V provincii je největší hliníkárna (výroba hliníku elektrolýzou), výroba fosfátových hnojiv a výrobní a exportní základna brusného materiálu a umělého diamantu. Důležitými výrobními odvětvími jsou výroba elektřiny, těžba a zpracování uhlí, tabákový a nápojový průmysl, chemický průmysl. Stát zde investoval do výstavby základny pro letecký, kosmický a elektronický průmysl. Vhodné klimatické podmínky podporují pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Zahraniční investoři pocházejí především z Austrálie, Britských Panenských ostrovů atd. Investice směřují do zpracovatelského průmyslu, těžařství, nemovitostí atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zalesňování zemědělské půdy;
 • vývoj a užití zavlažovacího systému s úsporou vody;
 • rozvoj technologií pro těžbu a zpracování uhlí;
 • zpracování brambor;
 • výroba brusných nástrojů;
 • tavba titanu a zpracování dalších nerostů;
 • vývoj a produkce rostlinných a živočišných komponent pro farmacii;
 • chemický průmysl se zaměřením na fosfor;
 • dodávky plynu, tepla, vody a kanalizační systémy pro aglomerace;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)176 167 (16. v ČLR)  
Počet obyvatel37 930 000 (15. v ČLR)0,6
HDP (mld. RMB)333,3010,2
HDP na hlavu (RMB)8 824 (31. v ČLR)27,6
Průmyslová výroba (mld. RMB)124,3023,3
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)186,4525,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB)101,5023,5
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x7,6
Ceny potravinx17,3
Ceny průmyslového zbožíx2,8
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx10,9
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)11 758,7610,1
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)2 796,9317,8
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat3,421,4
Vývoz z regionu1,926,7
Dovoz do regionu1,587,5
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)1,416,7
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka96,7x
Lednička92,5x
Počítač43,4x
Telefon70,9x
Mobilní telefon163,3x
Barevná TV118,9x
Automobil3,3x
Zařízení pro ohřev vody69,4x
Mikrovlnná trouba43,8x
Klimatizace16,3x

zpět na obsah

Provincie Yunnan

Provincie leží na jihozápadě Číny, na západě a jihozápadě sousedí s Myanmarem, na jihu s Laosem a Vietnamem. Hlavním městem je Kunming.

Celková délka silnic dosahuje 146 684 km včetně 1 422 km dálnic. Hlavní město je centrem silniční sítě, z něhož vycházejí silnice do okolních provincií a zemí. Provincie má 10 civilních letišť, z nichž létá 200 domácích leteckých a 17 mezinárodních leteckých linek.

Provincii zavlažuje 600 řek a 40 jezer, potenciál pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů činí 103,64 mil. kW. Provincie má bohaté biologické zdroje – lesy a byliny. V Yunnanu bylo objeveno 142 nerostů, např. zásoby fosforu dosahují 4,514 mld. tun. Zásoby cínu, olova a zinku se řadí na první místo v ČLR, na třetím místě jsou zásoby mědi, niklu a kobaltu.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (41,9 %), poté následuje terciální sektor (39,4 %). Z provincie se nejvíce vyváží produkty chemického průmyslu (zaměřené na fosfor), zemědělské výrobky, neželezné kovy, elektrotechnické výrobky, výrobky s vysokou přidanou hodnotou, textilní produkce atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zpracování zemědělských produktů, rozvoj a produkce ekologických potravin, zpracování cukru;
 • výsadba lesů, květin včetně nových druhů, zpracování bambusu, koření a hub;
 • rozvoj a ochrana vodních zdrojů;
 • výstavba a provoz silnic, mostů a tunelů, dodávky plynu, tepla, vody, kanalizační sítě;
 • rozvoj technologie pro těžbu uhlí;
 • těžba fosforu a jeho zpracování a dalších nerostů;
 • vývoj a výroba bylinných léčiv a biofarmacie;
 • výroba dieselových motorů a součástí;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)394 000 (8. v ČLR) 
Počet obyvatel45 430 000 (12. v ČLR)0,6
HDP (mld. RMB)570,0111,0
HDP na hlavu (RMB)12 587 (29. v ČLR)19,4
Průmyslová výroba (mld. RMB)205,7020,2
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)343,5924,5
Maloobchodní prodej (mld. RMB)171,8523,2
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,7
Ceny potravinx15,4
Ceny průmyslového zbožíx-0,5
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx12,2
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)13 25115,3
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 10322,5
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat9,609,1
Vývoz z regionu4,994,6
Dovoz do regionu4,6114,7
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)5,5022,2
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka90,2x
Lednička78,8x
Počítač40,2x
Telefon60,1x
Mobilní telefon177,2x
Barevná TV119,4x
Automobil11,1x
Zařízení pro ohřev vody84,9x
Mikrovlnná trouba46,0x
Klimatizace1,3x

zpět na obsah

Autonomní oblast Tibet

Tibet leží v jihozápadní části Číny, na jihu sousedí s Nepálem, Bhútánem, Indií a Barmou, s Kašmírem na západě. Hlavním městem je Lhasa.

Celková délka silnic činí 43 717 km, hlavní silnice jsou Qinghai – Tibet, Sichuan – Tibet, Xinjiang – Tibet, Yunnan – Tibet a Čína – Nepál. V oblasti jsou 3 letiště, z Lhasy se létá do měst Peking, Chengdu, Xi´an, Šanghaj, Guangzhou, Chongqing, Kunming, Xining a do Káthmandú (hlavní město Nepálu). 

V červenci roku 2006 byla zprovozněna nejvýše položená železniční trať na světě. Spojuje Tibet se zbytkem Číny. Trasa trati měří 1 142 km a spojuje město Golmud v čínské provincii Qinghai s tibetskou metropolí Lhasou. 960 km železnice leží ve výšce nad 4 000 m n. m. a v nejvyšším bodě se vlak ocitá 5 072 m n. m. Cesta z Pekingu do Lhasy, představující 4 561 km, nyní trvá již zhruba jen 48 hodin, což je zásadní pokrok oproti dřívějšímu spojení autobusy, které nekvalitní, často zledovatělé silnice zdolávaly celé dny.Tibetská železnice má i nejvýše položený tunel na světě, Feng-chuo-šan ve výšce 4 905 metrů nad mořem.

Potenciální kapacita pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů činí 56,60 mil. kW (1. místo v ČLR). Plocha lesního porostu dosahuje 2 084 mld. m3, což řadí Tibet na první místo v ČLR, stejně jako zásoby geotermálních zdrojů. Nachází se zde také 101 druhů nerostů.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá terciální sektor (56 %). V zemědělství se nejvíce produkuje horský ječmen, oves hluchý, pšenice, řepka, zelenina, maso, mléko a vlna. Živočišná produkce je hlavním zdrojem příjmů Tibetu. Hlavní odvětví – cestovní ruch, těžba nerostů, tradiční tibetská medicína, zpracování rostlinných a živočišných produktů, umělecká řemesla (výrobky ze zlata, stříbra, železa, mědi, dřeva, kamenů, obrazy, oděvy, boty, koberce, nábytek atd.), stavebnictví a výroba stavebních materiálů.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • vzdělávání (všechny stupně);
 • infrastruktura: výstavba zařízení na ochranu vodních zdrojů, zajištění pitné vody, doprava a spoje (výstavba silnic, mostů, tunelů, železnic, letišť), energetika (výstavba a provoz vodních elektráren, solárních, větrných, geotermální zdroje), výstavba silnic, přístavů, malých měst a trhů, výstavba a provoz zařízení na dodávky vody, tepla, plynu, výstavba kanalizačních sítí, zalesňování;
 • zemědělství: výstavba komerčních základen pro produkci obilí, živočišné produkce atd.
 • rozvoj cestovního ruchu a tibetské medicíny;
 • těžba a průmysl stavebních materiálů;
 • výrobky s vysokou přidanou hodnotou – mikroelektronika, nové materiály, bioinženýrství, vývoj softwaru, informační a komunikační systémy, technologie na kontrolu znečištění;
 • služby – informační, konzultační, účetnictví, audit, nemovitosti, sociální služby atd.
 • průmysl na ochranu životního prostředí.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2)1,2 (2. v ČLR) 
Počet obyvatel2 870 000 (31. v ČLR)1,0
HDP (mld. RMB)39,59110,1
HDP na hlavu (RMB)13 861 (25. v ČLR)14,5
Průmyslová výroba (mld. RMB)2,9687,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)31,0014,8
Maloobchodní prodej (mld. RMB)12,9115,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,7
Ceny potravinx12,1
Ceny průmyslového zbožíx2,1
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx9,5
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 481,5112,1
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 175,8213,9
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat0,76694,9
Vývoz z regionu0,708117,2
Dovoz do regionu0,058-13,4
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)0,2-
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka80,7x
Lednička74,8x
Počítač29,9x
Telefon76,9x
Mobilní telefon148,0x
Barevná TV121,8x
Automobil10,5x
Zařízení pro ohřev vody18,4x
Mikrovlnná trouba22,4x
Klimatizace5,8x

zpět na obsah

Provincie Shaanxi

Provincie leží na středním toku Žluté řeky, na východě severozápadní Číny. Hlavním městem je Xi´an.

Celková délka železnic činí více než 4 300 km. Xi´an je jedním ze šesti největších železničních středisek osobní dopravy. Celková délka silnic přesahuje 50 000 km, dálnice vedou celkem 1 300 km. Letiště v Xi´anu je důležitým leteckým centrem západní Číny, má více než 120 domácích a mezinárodních letů (New York, Londýn, Paříž, Frankfurt atd.).

Provincie má obrovské zásoby uhlí, neželezných kovů, stavebního materiálu atd., totéž platí pro vodní zdroje.

Do tvorby HDP přispívá nejvíce sekundární sektor s podílem 50,3 %. Provincie je důležitou zemědělskou oblastí a produkce obilí, olejnin, zeleniny, tabáku, jablek a čínských kaštanů ji řadí na přední místa v ČLR. Energetika je hlavním pilířem hospodářského rozvoje provincie. Hlavní město vyrábí polovinu celkové průmyslové produkce provincie, nachází se zde telekomunikační, farmaceutický, elektrotechnický, letecký, optický, automobilový a textilní průmysl.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • IT, vývoj softwaru;
 • bioléčiva;
 • výroba letadel;
 • chemický průmysl: využití uhlí a ropy;
 • zpracování zemědělských produktů;
 • rozvoj vodní energie.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)205 800 (11. v ČLR) 
Počet obyvatel37 620 500 (17. v ČLR)0,4
HDP (mld. RMB)685,13215,6
HDP na hlavu (RMB)18 246 (20. v ČLR)24,9
Průmyslová výroba (mld. RMB)329,39529,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)461,44035,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB)225,61025,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x6,4
Ceny potravinx15,3
Ceny průmyslového zbožíx0,6
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx8,9
Příjmy obyvatelstvax 
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 857,8919,5
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 136,4618,6
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat8,3320,9
Vývoz z regionu5,3815,0
Dovoz do regionu2,9529,9
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)5,60-18,8
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka95,4x
Lednička88,0x
Počítač55,8x
Telefon67,6x
Mobilní telefon183,3x
Barevná TV123,7x
Automobil4,5x
Zařízení pro ohřev vody76,4x
Mikrovlnná trouba49,7x
Klimatizace99,9x

zpět na obsah

Provincie Gansu

Provincie leží v centrální části Číny na horním toku Žluté řeky. Na severu hraničí v krátkém úseku s Mongolskem. Hlavním městem je Lanzhou.

Hlavní město je napojeno na sousední provincie dálnicemi. Lanzhou je také důležitým železničním centrem severozápadní Číny. Leteckou dopravu obsluhují 4 civilní letiště.

Provincie má bohaté vodní zdroje (4. místo v ČLR) a nerostné zdroje (156 druhů), od nichž se odvíjí průmyslová výroba. Gansu je hlavní výrobní základnou pro tradiční čínskou medicínu, nachází se zde 9 500 druhů přírodních ingrediencí.

HDP je z největší části tvořen sekundárním sektorem (51,4 %). V provincii jsou vhodné podmínky pro rostlinnou a živočišnou výrobu, hlavními produkty jsou obilniny, zelenina, olejniny, bavlna, maso, ovčí vlna. Hlavními vývozními komoditami jsou suroviny, výrobky z oceli, zemědělské produkty, strojírenské a elektronické výrobky, výrobky s vysokou přidanou hodnotou a tkané oděvy.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zalesňování zemědělské půdy;
 • budování systémů zavlažování s úsporou vody;
 • zpracování brambor;
 • výstavba vinařského závodu;
 • výsadba a zpracování surovin pro výrobu piva;
 • zpracování vzácných hornin a nerostů;
 • chemický průmysl, zpracování zemního plynu, výstavba plynovodů;
 • navigační zařízení pro přístavy;
 • výroba vrtných strojů a zařízení pro ropná pole;
 • výstavba a správa plynovodů, teplovodů a vodovodů a kanalizační sítě;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)425,800 (7. v ČLR) 
Počet obyvatel26 280 000 (22. v ČLR)0,6
HDP (mld. RMB)317,61110,1
HDP na hlavu (RMB)12 110 (30. v ČLR)17,1
Průmyslová výroba (mld. RMB)122,16614,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)171,28031,3
Maloobchodní prodej (mld. RMB)9918,8
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x8,2
Ceny potravinx16,2
Ceny průmyslového zbožíx1,1
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx9,2
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)10 969,419,6
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)2 723,817,0
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat6,110,5
Vývoz z regionu1,6-3,6
Dovoz do regionu4,516,6
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)1,29,1
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka94,9x
Lednička82,5x
Počítač35,2x
Telefon59,3x
Mobilní telefon146,0x
Barevná TV107,4x
Automobil2,2x
Zařízení pro ohřev vody57,4x
Mikrovlnná trouba31,3x
Klimatizace6,0x

zpět na obsah

Provincie Qinghai

Provincie se nachází na severovýchodě náhorní plošiny Qinghai – Tibet v severozápadní části Číny. Hlavním městem je Xining.

V provincii operují letiště v Xiningu a Golmudu. Silniční spojení s provincií Gansu zajišťuje dálnice. Vedou zde 2 hlavní železniční trasy a  propojení se sousedním Tibetem.

Provincie je bohatá na nerostné suroviny, hodnota těchto zdrojů se odhaduje na 17,8 bil. RMB, což činí 1/7 celkových zdrojů ČLR. Nachází se zde přes 30 solných jezer s prokázanými ložisky o objemu 70 mld. tun. V pánvi Chaidamu se nachází ropa a zemní plyn, jejichž objem se odhaduje na 4,1 mld. tun ropy a 1 bil. m3 zemního plynu. Qinghai má také bohaté vodní zdroje, jejich energetický potenciál dosahuje 21,65 mil. kW (5. místo v ČLR). Vhodné místo pro rozvoj hydroelektráren je na horním toku Žluté řeky při hranicích s provincií Gansu (soutěska Longyang). Leží zde jedna z 5 největších pastvin v ČLR.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor podílem 48,7 %. Živočišná produkce plní důležitou funkci v ekonomice provincie. Chovají se především ovce, jakové, krávy, koně, osli, muly, velbloudi atd. Z rostlinné produkce se pěstují brambory, fazole, olejniny a zelenina. Hlavní produkty provincie – elektřina, surová ropa, surová sůl, surové uhlí, ocelový materiál, elektrolytický hořčík, čistý křemík, azbest a výrobky z něj, draslíková hnojiva, kovoobráběcí stroje, cement, příze, látky, vlněné vlákno, vlna, koberce, kůže a mléčné produkty, atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zpracování zemědělských produktů;
 • zalesňování;
 • ochrana vodních zdrojů;
 • výstavba a správa silnic, mostů a tunelů;
 • těžba a zpracování mědi, hliníku, zinku, zpracování draslíku a solných zdrojů;
 • výroba nových stavebních materiálů;
 • výsadba a zpracování čínských a tibetských rostlin pro léčivé účely;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2)722 300 (4. v ČLR) 
Počet obyvatel5 547 000 (30. v ČLR)0,84
HDP (mld. RMB)96,15312,7
HDP na hlavu (RMB)17 389 (22. v ČLR)22,0
Průmyslová výroba (mld. RMB)44,28528,0
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)58,32021,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)25,28021,0
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x10,1
Ceny potravinx19
Ceny průmyslového zbožíx0,7
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx13,6
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)11 64116,1
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 06114,0
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat0,68812,4
Vývoz z regionu0,4198,5
Dovoz do regionu0,26919,0
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)1,00042,8
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka95,0x
Lednička85,0x
Počítač35,3x
Telefon81,0x
Mobilní telefon143,0x
Barevná TV103,0x
Automobil2,8x
Zařízení pro ohřev vody41,9x
Mikrovlnná trouba41,0x
Klimatizace1,8x

zpět na obsah

Autonomní oblast Ningxia

Oblast leží na severozápadě Číny na horním toku Žluté řeky. Hlavním městem je Yinchuan.

Hustota silnic je na poměry západní Číny vysoká. Silniční síť má 3 vertikální a 6 horizontálních silničních vedení, které pokrývají celou autonomní oblast. Celková délka dosahuje 13 000 km včetně 670 km dálnic. Železniční trasy Bao-Lan a Zhong-Bao , které spojují sever s jihem a západ s východem oblasti. Letiště v hlavním městě obhospodařuje kolem 20 leteckých linek po ČLR. 

V objemu orné půdy na hlavu se řadí oblast na 2. místo v ČLR (3,5 ha na hlavu), v oblasti je však i 10,673 mil. ha nevyužité půdy, která je připravena k obdělání. Ningxia má 45 mil. ha pastvin. Oblast má bohaté zásoby nerostného bohatství, např. uhlí (velmi kvalitní), sádrovec, ropa, zemní plyn, hrnčířská hlína, křemenný písek, atd. Vodní zdroje jsou rovněž bohaté.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (46 %). V Ningxii se nachází tato odvětví – těžba uhlí, energetika, metalurgie, chemický a strojní průmysl, potravinářský, textilní a papírenský průmysl, výroba stavebních materiálů, farmaceutický průmysl (tradiční čínská medicína), výroba nových materiálů. Pěstují se zde např. melouny, lékořice, hroznové víno (východní úpatí pohoří Helan je nejlepší oblastí pro pěstování vína v ČLR), brambory, bourec morušový a chovají hovězí skot a ovce. Potenciál je i ve zpracování sladkovodních živočichů.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • pěstování kustovnice čínské a jejich zpracování;
 • zalesňování zemědělské  půdy;
 • budování systémů zavlažování s úsporou vody;
 • zpracování uhlí a produkce uhlíkatých materiálů;
 • výstavba vinic a produkce vína;
 • zpracování brambor;
 • chemický průmysl (se zaměřením na zemní plyn, PVC);
 • výstavba a provoz zařízení pro dodávky plynu, tepla, vody a kanalizační sítě;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2)66 400 (27. v ČLR) 
Počet obyvatel6 180 000 (29. v ČLR)1,0
HDP (mld. RMB)109,85112,2
HDP na hlavu (RMB)17 892 (21. v ČLR)22,1
Průmyslová výroba (mld. RMB)49,029,0
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)82,936,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)28,522,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x8,5
Ceny potravinx18,0
Ceny průmyslového zbožíx2,6
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx14,0
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 931,519,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 681,415,7
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat1,918,8
Vývoz z regionu1,318,2
Dovoz do regionu0,620,0
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)0,912,5
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka91,0x
Lednička82,5x
Počítač38,6x
Telefon64,0x
Mobilní telefon163,5x
Barevná TV104,1x
Automobil2,6x
Zařízení pro ohřev vody67,3x
Mikrovlnná trouba38,1x
Klimatizace8,4x

zpět na obsah

Autonomní oblast Xinjiang

Oblast se nachází v severozápadní části Číny, sousedí s Mongolskem, Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Afgánistánem, Pákistánem a Indií. Oblastí procházel důležitý úsek „hedvábné stezky“. Hlavním městem je Urumqi.

Xinjiang má 12 civilních letišť včetně 2 mezinárodních v Urumqi a Kashgaru. Z Urumqi létá 92 leteckých linek spojujících části autonomní oblasti a napojujících Xinjiang na 62 středisek Číny a 19 měst centrální Asie, středního Východu a Ruska. Délka silnic v Xinjiangu dosahuje 89 531 km, z čehož 1 200 km tvoří dálnice. Silniční síť zahrnuje 7 silnic národní úrovně spojujících autonomní oblast s regiony Gansu, Qinghai, Tibet a dále se zeměmi centrální a západní Asie. Celková délka železnic činí 2 925 km. Železnice Lanzhou – Xinjiang byla rozšířena o město Alashankou, které je hlavní branou Číny na západ. Celková délka produktovodů (ropovod a plynovod) dosahuje v oblasti 3 003 km.

Xinjiang využívá 4,063 mil. ha obdělávané půdy, 6,77 mil. ha lesů a 51,16 mil. ha pastvin, čímž patří k pěti nejdůležitějším pasteveckým regionům ČLR. Objem vodních zdrojů činí 3 % z celkových zdrojů ČLR, velkou zásobárnou vody jsou ledovce.  Rezervy ropy činí 20,86 mld. tun, což tvoří 30 % ropných rezerv ČLR. Rezervy zemního plynu dosahují 10,3 bln. m3 (34 % celkových zásob ČLR), odhadované zásoby uhlí činí 2,19 bln. tun (podíl 40 % z celkových čínských zásob).

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor ve výši 44,7 %. V zemědělství převládá produkce bavlny, obilí, řepy, ovoce (melouny, hroznové víno, hrušky a granátová jablka), chmele (70 % celkové produkce ČLR), rajčat (3. největší produkce na světě), masa a sladkovodních produktů.  Hlavní průmyslové obory oblasti představují těžba ropy, uhlí a zemního plynu, petrochemický průmysl, výroba elektřiny, textilní průmysl, průmysl stavebních materiálů, chemický a farmaceutický průmysl, potravinářství (víno, konzervované potraviny, mléčné výrobky, nápoje, koření). Zahraniční investoři pocházejí především z Hongkongu, Singapuru, Barbadosu, Dánska, Britských Panenských ostrovů, Austrálie, Jižní Koreje a z Nizozemí.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • pěstování a zpracování rajčat, mišpulí, cukrové řepy, přírodních kosmetických přísad, hub, lněného vlákna;
 • výstavba vinic a výroba vína;
 • zpracování semen bavlny, slunečnice a světnicového oleje,
 • zalesňování zemědělské půdy;
 • budování systémů zavlažování s úsporou vody;
 • modernizace textilního průmyslu – výrobky z bavlny a vlny;
 • těžba a zpracování uhlí, zemního plynu, neželezných kovů;
 • kožedělný průmysl;
 • chemický průmysl;
 • farmaceutický průmysl;
 • výstavba a správa zařízení pro dodávky plynu, tepla, vody a kanalizační sítě v aglomeracích;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2)1,66 (1. v ČLR) 
Počet obyvatel21 310 000 (24. v ČLR)1,1
HDP (mld. RMB)420,34111,0
HDP na hlavu (RMB)19 893 (14. v ČLR)17,0
Průmyslová výroba (mld. RMB)179,127,0
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)226,022,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)102,621,0
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x8,1
Ceny potravinx19,1
Ceny průmyslového zbožíx1,7
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx13,9
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)11 432,011,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)3 503,010,0
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat22,262,0
Vývoz z regionu19,367,8
Dovoz do regionu2,931,8
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)2,161,5
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
Pračka91,6x
Lednička87,5x
Počítač41,3x
Telefon82,2x
Mobilní telefon144,5x
Barevná TV104,5x
Automobil4,6x
Zařízení pro ohřev vody71,0x
Mikrovlnná trouba32,5x
Klimatizace11,2x

zpět na obsah

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení: