Přehled provincií, autonomních oblastí a samosprávných městských aglomerací ČLR

22. 2. 2010 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Čínská lidová republika je rozdělena na 22 provincií, 5 autonomních oblastí a 4 municipality (samosprávná města). Součástí ČLR jsou také 2 zvláštní administrativní oblasti (Hong Kong a Macao). Následující přehled podává stručné informace a základní údaje o jednotlivých provinciích a oblastech Číny.

Úvod

Čínská lidová republika je rozdělena na

Obrázek správního rozdělení Číny

Zdroj obrázku: Wikipedie – otevřená encyklopedie. V obrázku je použita jiná transkripce čínských názvů než dále v textu.

Provincie a autonomní oblasti se dále dělí na prefektury (resp. autonomní prefektury) a okresy (resp. autonomní okresy), okresy jsou pak děleny na městské oblasti (případně etnické městské oblasti) a města.

Níže uvedený přehled podává stručné základní informace o jednotlivých provinciích a oblastech Číny. Údaje platí pro rok 2008, pokud není uvedeno jinak.

Srovnání regionů ČLR (umístění dle položek v rámci ČLR)
Region ČLRUmístění v rámci ČLR
RozlohaPočet obyvatelHDP na 1 obyv.
Samosprávné město Beijing (Peking)29.26.2.
Samosprávné město Tianjin30.27.3.
Provincie Hebei12.6.11.
Provincie Shanxi20.19.15.
Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko3.23.10.
Provincie Liaoning21.14.8.
Provincie Jilin13.21.13.
Provincie Heilongjiang6.16.12.
Samosprávné město Shanghai31.25.1.
Provincie Jiangsu24.5.5.
Provincie Zhejiang25.10.4.
Provincie Anhui22.8.28.
Provincie Fujian23.18.9.
Provincie Jiangxi18.13.24.
Provincie Shandong19.2.7.
Provincie Henan17.1.16.
Provincie Hubei14.9.19.
Provincie Hunan10.7.23.
Provincie Guangdong15.3.6.
Autonomné oblast Guangxi9.11.27.
Provincie Hainan28.28.17.
Samosprávné město Chongqing26.20.18.
Provincie Sichuan5.4.26.
Provincie Guizhou16.15.31.
Provincie Yunnan8.12.29.
Autonomní oblast Tibet2.31.25.
Provincie Shaanxi11.17.20.
Provincie Gansu7.22.30.
Provincie Qinghai4.30.22.
Autonomní oblast Ningxia27.29.21.
Autonomní oblast Xinjiang1.24.14.

Za zmínku stojí, že čínská vláda kvůli velkým ekonomickým rozdílům mezi územními celky před cca 9 lety zahájila velký program pro rozvoj 10 centrálních a 8 západních provincií. K těmto regionům patří: Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Xinjiang, Guangxi. Nově se pokouší vláda ČLR revitalizovat dřívější průmyslové oblasti na severovýchodě země. Do této skupiny patří 3 provincie: Liaoning, Jilin, Heilongjiang.

Jejich výhody spočívají především v doposud stále nízkých výrobních nákladech včetně nákladů na pracovní sílu. Zvláště v zaostalých provinciích Číny jsou výrobní náklady nižší než v pobřežních oblastech země, lze zde snadněji nalézt pracovní sílu a většinou jsou provinční vlády v těchto regionech mnohem pružnější a vycházejí více vstříc zahraničním investorům. Čínská vláda navíc pro rozvoj těchto regionů nabízí různé pobídky.

zpět na obsah

Samosprávné město Peking

Hlavní město Peking leží na severu Číny. V oblasti Pekingu se nachází velké množství nerostného bohatství, především uhlí, železná ruda, zlato, molybden, vápenec, mramor.

V Pekingu je 12 hlavních silnic národní úrovně a 9 dálnic. Probíhá výstavba dalších linek metra; expresní železniční linka na letiště byla zprovozněna v roce 2008. Železniční spojení je dobře rozvinuté. Letiště v Pekingu zajišťuje spojení na všechny provincie, samosprávná města, autonomní oblasti ČLR, jakož i na Hongkong a Macao. Dále je propojeno s 54 městy ze 39 zemí světa.  

Mezinárodní letiště v Pekingu (Beijing Capital International Airport; BCIA) se v souvislosti s letními olympijskými hrami, jež se v čínské metropoli konaly v roce 2008, podstatně rozšířilo a modernizovalo. Po dokončení třetího terminálu v březnu 2008 se provozní kapacita letiště zvýšila na 76 mil. odbavených cestujících a 1,8 mil. tun nákladu ročně a pekingské letiště se tak stalo jedním z největších letištních komplexů na světě. BCIA má v současné době tři terminály a tři přistávací dráhy. Do roku 2018 by se roční odbavovací kapacita pasažérů měla dále rozšířit až na 90 mil. osob.

Největší podíl na tvorbě HDP vytváří terciální sektor (cca 69 %), především finanční služby, velkoobchod a maloobchod, počítačové služby a přenos dat, reality.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • průmysl: elektrotechnický, informatika, automobilový, nový petrochemický materiál, bioinženýrství a nová léčiva, vyspělá výroba zařízení;
 • zemědělství: dovozy vyspělých a nových technologií, výstavba moderních zemědělských základen, dovozy zdokonalených plodin a živočišných druhů, spolupráce s experty na zvýšení schopnosti zemědělského sektoru produkovat průmyslovým způsobem;
 • obchod: rozvoj supermarketů, obchodů s výrobky denní spotřeby, obchodů pro specializované výrobky a nákupních center. Podpora moderní logistiky, obchodních řetězců, elektronického obchodování;
 • cestovní ruch: rozvoj infrastruktury, turistických a rekreačních zařízení, turistické informační služby, dopravy a spojů. Zakládání společných cestovních agentur, spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi;
 • finanční a pojišťovací sektor.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)16 410 (29. v ČLR) 
Počet obyvatel16 950 000 (26. v ČLR)0,3
HDP (mld. RMB)1 048,89,0
HDP na hlavu (RMB)63 029 (2. v ČLR)8,3
Průmyslová výroba (mld. RMB)219,85,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)381,5-2,3
Maloobchodní prodej (mld. RMB)458,920,8
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,1
Ceny potravinx16,1
Ceny průmyslového zbožíx3,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx15,8
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)24 724,912,4
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)10 661,912,9
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat271,741,0
Vývoz z regionu57,517,6
Dovoz do regionu214,248,8
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)45,620,3
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka98,6x
lednička102,8x
počítač85,9x
telefon99,9x
mobilní telefon191,3x
barevná TV134,0x
automobil22,7x
zařízení pro ohřev vody95,5x
mikrovlnná trouba85,6x
klimatizace152,5x

zpět na obsah

Samosprávné město Tianjin

Město leží na severu Číny u Bohajského moře, 120 km jihovýchodně od hlavního města ČLR.

Tianjin Binhai International Airport je největším nákladním leteckým centrem severní Číny s 65 domácími linkami a spojením do 54 měst v zahraničí. Město je také největším přístavem severní Číny a řadí se mezi 10 největších přístavů na světě. Přístav má partnerské vztahy s 12 zahraničními přístavy, z Evropy sem patří: Amsterdam, Terst, Marseille, Barcelona, Bruggy. V silniční dopravě je město napojeno na dálnice Peking – Šanghaj, Peking – Shenyang a Tianjin – Tangshan. Městem prochází několik vysokorychlostních železnic, vč. tras Peking – Harbin, Peking – Šanghaj a Peking – Jiulong.

Město má bohaté zásoby ropy a zemního plynu (Bohai Oil Field a Dagang Oil Field jsou významnými zdroji ropy a zemního plynu v ČLR). Dále se zde nachází významné zásoby mořské soli, nerostných surovin a velké geotermální zdroje.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (cca 55 %). Město je kolébkou moderního strojírenství (např. jízdní kola, hodinky, televizory, kamery) a textilního průmyslu ČLR. V současné době se ve městě rozvíjí elektronika, automobilový, hutnický a chemický průmysl, biotechnologie a moderní medicína spolu s výrobou zaměřenou na ochranu životního prostředí a nové energetické zdroje.

Ve vývozu převažují výrobky s vysokou přidanou hodnotou, elektrotechnika a elektronika. Nejvíce se vyváží mobilní telefony a jejich části, elektrické spotřebiče, počítače, motory a generátory. Zahraniční investice dominují ve zpracovatelském průmyslu. Ve městě založily své podniky firmy Motorola, Samsung, Toyota, LG, Semiconductor Manufacturing International, Novo Nordisk, Rohm, Nestle, Kumho Tire, Tinghsin Group, Airbus atd.

Francouzská firma Airbus, jež má na čínské trhu prozatím cca 36% podíl, se v návaznosti na dobudování asamblážního závodu v Tianjinu postupně dostává na čelo prodejů letadel v Číně a v posledních letech prodala na tomto trhu více letadel nežli Boeing. V r. 2006 prodala 150 a v r. 2007 160 letadel. Počítá se s tím, že počínaje rokem 2010 bude  závod Airbusu v Tianjinu produkovat 48 letadel A320 ročně pro čínský trh.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • elektronický průmysl;
 • automobilový průmysl;
 • chemický průmysl;
 • hutnictví;
 • biochemický a farmaceutický průmysl;
 • technologie na ochranu životního prostředí a výroba nových zdrojů energie;
 • stavba lodí a zařízení pro letiště;
 • nové technologie s vysokou přidanou hodnotou;
 • textilní výrobky, spotřební zboží, moderní potraviny, domácí spotřebiče, jízdní kola, přesné nástroje;
 • služby (zahraniční obchod, logistika, cestovní ruch, IT, zprostředkovatelské služby, reality).
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)11 800 (30. v ČLR) 
Počet obyvatel11 760 000 (27. v ČLR)0,2
HDP (mld. RMB)635,416,5
HDP na hlavu (RMB)55 473 (3. v ČLR)20,3
Průmyslová výroba (mld. RMB)353,432,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)33944,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB)20024,7
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,4
Ceny potravinx12,1
Ceny průmyslového zbožíx7,1
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx14,7
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)19 422,518,7
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)7 910,812,8
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat80,412,6
Vývoz z regionu42,110,5
Dovoz do regionu38,313,3
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)45,416,1
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka99,0x
lednička108,5x
počítač71,0x
telefon84,6x
mobilní telefon175,8x
barevná TV129,9x
automobil7,6x
zařízení pro ohřev vody90,2x
mikrovlnná trouba84,9x
klimatizace124,9x

zpět na obsah

Provincie Hebei

Provincie se nachází na severu Číny, obepínajíc hlavní město ČLR Peking. Hlavním městem provincie je Shijiazhuang.

Provincie tvoří centrum dopravy, přes které je hlavní město ČLR napojeno na zbytek země. Prochází přes ni 15 hlavních železničních tratí a 17 hlavních silničních spojení národní úrovně. Letiště v hlavním městě provincie nabízí více než 40 domácích a mezinárodních leteckých linek. Také se zde nachází mořské přístavy, přičemž přístav ve městě Qinhuangdao je největším přístavem pro vývoz uhlí.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (cca 51,83 %). Nerostné bohatství vytváří výhodné podmínky pro ocelářství, výrobu stavebních materiálů, chemický a petrochemický průmysl. Provincie je důležitou oblastí pro pěstování obilí, bavlny, zeleniny a ovoce v severní Číně.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • ocelářství;
 • léčiva;
 • petrochemický průmysl;
 • výroba strojů, zařízení a dopravních prostředků;
 • výroba stavebních materiálů – nové druhy materiálů (např. voděodolné atd.);
 • potravinářský průmysl – mlékárenství, zpracování masa, víno, zpracování obilí;
 • textilní a oděvní průmysl – nová chemická vlákna, výměna starých zařízení atd.;
 • informační technologie;
 • logistika – výstavba logistických center;
 • cestovní ruch – modernizace turistických služeb, výstavba infrastruktury, vyčištění prostředí.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha km2187 693 (12. v ČLR) 
Počet obyvatel69 890 000 (6. v ČLR)0,7
HDP (mld. RMB)1 61910,1
HDP na hlavu (RMB)23 239 (11. v ČLR)16,9
Průmyslová výroba (mld. RMB)796,821,6
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)886,728,8
Maloobchodní prodej (mld. RMB)488,022,4
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x6,2
Ceny potravinx14,4
Ceny průmyslového zbožíx0,8
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx15,2
Příjmy obyvatelstvax 
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)13 441,1015,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 795,5011,7
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat38,450,6
Vývoz z regionu24,041,2
Dovoz do regionu14,469,4
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)12,922,9
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka97,1x
lednička96,3x
počítač55,3x
telefon75,9x
mobilní telefon161,0x
barevná TV117,8x
automobil9,1x
zařízení pro ohřev vody74,6x
mikrovlnná trouba47,2x
klimatizace82,4x

zpět na obsah

Provincie Shanxi

Provincie se nachází ve středu Číny, na středním toku Žluté řeky. Hlavním městem provincie je Taiyuan. 

Silnice v provozu dosahují 66 000 km, z toho dálnice činí 1 686 km. Délka železnic představuje 2 512 km. Hlavní město je letecky spojeno se zbytkem Číny 40 leteckými linkami.

Mezi tradiční odvětví průmyslu patří produkce uhlí (1/3 celkové produkce ČLR), koksárenství (40 % produkce ČLR), výroba elektřiny, hutnictví.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • chemické zpracování uhlí;
 • výroba strojů (např. textilní stroje, těžké strojírenství), zařízení pro ochranu životního prostředí, dopravní prostředky (např. těžké nákladní automobily);
 • výroba nových stavebních materiálů – využití hlušiny, popílku, průmyslového odpadu;
 • cestovní ruch;
 • IT;
 • biotechnologie a nové zdroje energie;
 • speciální farmy – zpracování zemědělských výrobků, léčivých bylin atd.;
 • služby – logistika, finanční zabezpečení, informační služby atd.;
 • výstavba infrastruktury – vodovody, dodávky plynu, likvidace odpadních vod a odpadků, dálnice, železnice atd.;
 • modernizace tradičních odvětví průmyslu – uhlí, výroba koksu, hutnictví, výroba elektřiny.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha km2156 600 (20. v ČLR) 
Počet obyvatel34 110 000 (19. v ČLR)0,5
HDP (mld. RMB)693,878,3
HDP na hlavu (RMB)20 398 (15. v ČLR)20,4
Průmyslová výroba (mld. RMB)392,024,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)353,123,4
Maloobchodní prodej (mld. RMB)235,723,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x7,2
Ceny potravinx17,9
Ceny průmyslového zbožíx1,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx15,5
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)13 11913,4
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 09711,8
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat14,424,1
Vývoz z regionu9,343,1
Dovoz do regionu5,12,0
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)5,2-3,7
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka98,9x
lednička85,6x
počítač47,2x
telefon85,6x
mobilní telefon136,4x
barevná TV110,5x
automobil8,4x
zařízení pro ohřev vody51,5x
mikrovlnná trouba31,0x
klimatizace33,3x

zpět na obsah

Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko

Autonomní oblast se nachází na severu Číny a tvoří hranici s Mongolskem a Ruskem. Hlavním městem je Hohhot.

Oblast disponuje leteckým napojením na 28 měst ČLR. Existuje zde 79 029 km silnic, včetně 1 001 km dálnic. Hlavními železničními linkami jsou Beijing – Baotou, Baotou – Lanzhou a Jining – Erlianhot.

Sekundární sektor přispívá nejvíce do tvorby místního HDP (cca 44,1 %), těsně následován službami (40,2 %). Autonomní oblast má obrovské zásoby uhlí (tvoří 25 % veškerých zásob země, 2. místo v ČLR). Také jsou zde využívány výhodné podmínky pro výrobu elektřiny z větrné energie (vyrábí více než 30 % z ČLR).

Významným odvětvím je zpracování živočišných produktů – produkce masa (2,299 mil. tun, rok 2005) a mléčných výrobků (6,969 mil. tun, rok 2005). V tomto oboru pocházejí z oblasti známé čínské značky – Erdos Cashmere Product Group, King Deer Cashmere Product Group, Yili Dairy Product Group a Mengniu Dairy Product Group. V dalším rozvoji se chce oblast zaměřit na rozvoj energetiky, chemického průmyslu, hutnictví, zpracování zemědělských a živočišných produktů, výrobu zařízení a nové technologie.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • infrastruktura – výstavba a provoz dálnic, elektráren na zemní plyn, tepelných elektráren, zpracování odpadu a odpadních vod, výstavba vodovodů, zařízení na dopravu zemního plynu, letišť;
 • zemědělství;
 • průmysl – potravinářský, textilní, chemický, zpracování nekovových nerostů, elektrotechnický průmysl;
 • služby – cestovní ruch, informační a konzultační služby atd.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2)1 183 (3. v ČLR) 
Počet obyvatel 24 141 000 (23. v ČLR)0,4
HDP (mld. RMB)776,217,2
HDP na hlavu (RMB)32 214 (10. v ČLR)26,9
Průmyslová výroba (mld. RMB)379,938,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)547,525,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB)236,324,1
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,7
Ceny potravinx14,7
Ceny průmyslového zbožíx0,2
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx11,8
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)14 43316,6
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 65617,8
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat8,915,6
Vývoz z regionu3,624,1
Dovoz do regionu5,310,4
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)7,631,0
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka93,0x
lednička91,0x
počítač37,3x
telefon62,5x
mobilní telefon162,0x
barevná TV109,0x
automobil8,0x
zařízení pro ohřev vody46,1x
mikrovlnná trouba33,9x
klimatizace7,7x

zpět na obsah

Provincie Liaoning

Liaoning se nachází na severovýchodě Číny. Hlavním městem je Shenyang.

V provincii funguje 6 letišť, která spojují provincii se 100 velkými a středními městy ČLR, dále s Japonskem, Ruskem, Jižní Koreou a Hongkongem. Je zde 5 přístavů, které mají linky do 141 zemí a regionů na pěti kontinentech. Celková délka silnic činí 53 521 km, z čehož dálnice tvoří 1 773 km. Celková délka železnic dosahuje 3 922,1 km.

Provincie je bohatá na přírodní zdroje: zásoby železa, bóru, magnezitu, diamantů, mastku či jadeitu se řadí na první místo v ČLR, významná je zásoba i neželezných kovů (zlato, stříbro, měď, hliník, zinek a další). Zásoby ropy a zemního plynu na ropném poli v Liaohe tvoří 15 %, resp. 10 % celkových zásob ČLR.

Sekundární sektor přispívá 60,7 % do tvorby HDP. Provincie je důležitou průmyslovou základnou Číny. Tradičními odvětvími jsou zde hutnictví, elektrotechnický, ropný a chemický průmysl a výroba stavebních materiálů. Provincie má výhodné prostředí pro živočišnou a rostlinnou produkci (úrodná půda, pastviny, voda, teplo). V provincii je 14 moderních ukázkových zemědělských základen a několik významných projektů zaměřených na zpracování zemědělských výrobků.

V provincii investovaly známé zahraniční společnosti, např. GM, PFIZER, Dupont a Goodyear z USA, Total SA a Michelin z Francie, Thyssen, BMW a BASF z Německa, Mitsubishi, Panasonic, SANYO, TOSHIBA a CANON z Japonska a Hyundai a LG z Jižní Koreje. 

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zemědělství – živočišná i rostlinná produkce, přeměna zemědělské půdy na lesy a pastviny;
 • textilní průmysl;
 • zpracování přírodních léčiv;
 • výroba stavebních materiálů;
 • zpracování uhlí;
 • výroba strojů, zařízení a dopravních prostředků, dále automobilových součástek, lodních motorů, lékařských zařízení;
 • infrastruktura – výstavba centrálního systému dodávek tepla, plynu a vody;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti před- chozímu roku (%)
Rozloha (km2)145 900 (21. v ČLR) 
Počet obyvatel43 150 000(14. v ČLR)0,11
HDP (mld. RMB)1 346,1622,1
HDP na hlavu (RMB)31 259 (8. v ČLR)21,5
Průmyslová výroba (mld. RMB)673,5729,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)1 001,9134,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB)491,7522,0
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x4,6
Ceny potravinx12,3
Ceny průmyslového zbožíx1,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx13,4
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)14 392,7017,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)5 576,5016,8
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat72,4321,8
Vývoz z regionu42,119,3
Dovoz do regionu30,425,9
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)0,64219,1
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka92,5x
lednička94,8x
počítač51,2x
telefon85,0x
mobilní telefon155,2x
barevná TV119,3x
automobil4,7x
zařízení pro ohřev vody66,6x
mikrovlnná trouba56,0x
klimatizace26,85x

zpět na obsah

Provincie Jilin

Provincie se nachází ve střední části severovýchodní Číny. Hlavním městem je Changchun.

Letiště v hlavním městě obsluhuje 40 mezinárodních a domácích linek. V současné době probíhá výstavba letiště Changbai a přestavba letiště Yanji. Celková délka silnic činí 50 308 km, z čehož dálnice dosahují 542,5 km. V provincii se nachází 23 hlavních železničních provinčních spojů a 4 navazující linky, celková délka železnic je 4 062,7 km.

Objem nerostných nalezišť a zjištěné zásoby nerostů tvoří 80,1 % a 56,3 % celkového objemu v ČLR. Jsou zde významná naleziště uhlí, ropy a zemního plynu. Provincií protéká 2 000 velkých a malých řek, které patří do vodního systému pěti velkých řek (Songhua, Liaohe, Salv, TuMen a Suifen). Celkový objem povrchových i podzemních vodních zdrojů činí 40,4 mld. m3. Nachází se zde 57 hydroelektráren s instalovanou kapacitou přes 10 000 kW, využitelná kapacita se odhaduje na 4,35 mil. kW. Lesní porosty pokrývají 43,2 % rozlohy provincie.

Sekundární sektor přispívá 43,7 % do tvorby HDP. Provincie je hlavní zemědělskou oblastí Číny. Pěstuje a zpracovává se zde kukuřice, sojové boby, rýže, chová hovězí dobytek, prasata a drůbež. Mezi tradiční odvětví průmyslu patří oděvní, textilní, obuvnický, automobilový, chemický a hutní. V provincii nejvíce investují firmy z Německa, USA, Hongkongu, Korejské republiky atd. Investice směřují především do výroby zařízení pro dopravu, potravinářského průmyslu, softwarového průmyslu, těžby a přepravy zemního plynu, obchodu s nemovitostmi a farmaceutického průmyslu.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • potravinářský průmysl;
 • zalesňování;
 • využití celulózy;
 • výstavba a provoz silnic, mostů a tunelů;
 • výstavba a provoz větrných elektráren;
 • chemický průmysl – „čisté“ chemikálie, zpracování etylenu;
 • automobilový průmysl – výroba náhradních součástek, elektronických prvků;
 • vývoj motorů;
 • výroba neodymia, železa, bóru;
 • vývoj a výroba LCD;
 • vývoj a výroba softwaru;
 • farmaceutický průmysl – zpracování léčivých rostlin, vývoj nových farmaceutických technologií, biotechnologická farmacie.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)187 400 (13. v ČLR) 
Počet obyvatel27 230 000(21. v ČLR)0,16
HDP (mld. RMB)642,417,4
HDP na hlavu (RMB)23 514 (13. v ČLR)21,3
Průmyslová výroba (mld. RMB)268,723,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)503,938,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)248,424,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,1
Ceny potravinx12,3
Ceny průmyslového zbožíx0,6
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx11,8
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 829,5013,7
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 932,705,9
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat13,329,1
Vývoz z regionu4,824,3
Dovoz do regionu8,533,5
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)6,8-34,0
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka91,5x
lednička86,7x
počítač45,5x
telefon68,9x
mobilní telefon185x
barevná TV117,6x
automobil3,9x
zařízení pro ohřev vody44,7x
mikrovlnná trouba42,2x
klimatizace6,1x

zpět na obsah

Provincie Heilongjiang

Provincie se nachází na severovýchodě země a hraničí s Ruskem. Hlavním městem je Harbin.

V současné době je zde v provozu 5 464 km železnic, 67 076 km silnic (z toho 958 km dálnic) a 5 057 km vodních cest (otevřené přístavy ve městech Harbin, Jiamusi, Heihe a Tongjiang). Nachází se zde 5 civilních letišť – Harbin, Qiqihar, Mudanjiang, Jiamusi a Heihe.

Zásoby ropy, grafitu, silimanitu, čediče a mramoru se řadí na první místo v ČLR. Lesní porosty pokrývají 43,6 % rozlohy provincie. Plocha vhodná pro lesní hospodářství činí 31,75 mil. ha, což tvoří 69,8 % celého území provincie. Provincie má rovněž bohaté zásoby vodních zdrojů.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (54,9 %). Provincie má velmi vhodné podmínky pro rostlinnou (pěstují se především sójové boby, pšenice, kukuřice, brambory, rýže, cukrovka, lněné vlákno) i živočišnou výrobu (planina Songnen se řadí mezi 3 největší pastviny pro ovce na světě, dále se chová hovězí skot, drůbež). Provincie se stává největší základnou na výrobu „zelených“ potravin v ČLR.

Provincie je hlavním producentem energie, dřeva (1. místo), průmyslových zařízení a chemických surovin. Nacházejí se zde sektory: strojírenství, hutnictví, výroba elektřiny, petrochemický průmysl, těžba uhlí, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních materiálů, farmaceutický, potravinářský, lehký a textilní průmysl.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • textilní průmysl – zpracování lnu;
 • přeměna zemědělské půdy na lesy, ochrana přírodních lesů;
 • vývoj a využití zavlažovací technologie;
 • výzkum, vývoj a užití technologie na zpracování uhlí;
 • intenzivní zpracování grafitu;
 • výroba čínských tradičních léčiv – zmrazené, suché prášky;
 • výroba elektrických přístrojů, inteligentních systémů řízení a kontrolních systémů pro elektrickou síť;
 • výstavba a provoz městských zařízení pro dodávky plynu, tepla a vody a kanalizace;
 • cestovní ruch – zimní turistika;
 • rozvoj osobní dopravy po silnicích.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)454 800 (6. v ČLR) 
Počet obyvatel38 250 000(16. v ČLR)0,2
HDP (mld. RMB)83117,6
HDP na hlavu (RMB)21 727 (12. v ČLR)17,6
Průmyslová výroba (mld. RMB)392,7618,0
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)365,6029,0
Maloobchodní prodej (mld. RMB)283,8621,8
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,6
Ceny potravinx12,0
Ceny průmyslového zbožíx0,6
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx10,5
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)11 581,3013,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 855,6017,5
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat23,1333,7
Vývoz z regionu16,8137,1
Dovoz do regionu6,326,0
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)7,415,6
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka88,9x
lednička82,0x
počítač37,9x
telefon73,0x
mobilní telefon149,3x
barevná TV106,9x
automobil2,4x
zařízení pro ohřev vody32,0x
mikrovlnná trouba31,0x
klimatizace7,6x

zpět na obsah

Samosprávné město Šanghaj

Město (a zároveň důležitý přístav) se nachází na východě země v deltě řeky Yangtze.

Město je díky dvěma letištím (Hongqiao a Pudong) propojeno se 181 městy a regiony včetně 98 zahraničních. Operuje zde 65 leteckých společností, z toho 52 zahraničních. Po dokončení druhého terminálu a třetí přistávací dráhy v r. 2008 se roční odbavovací kapacita Šanghajského mezinárodního letiště Pudong zvýšila na 60 mil. pasažérů a 4,2 mil. tun nákladu. Počítá se s výstavbou dalších dvou terminálů a přistávacích drah, jež by měla být dokončena do r. 2015. Cílem je dále rozšířit roční kapacitu letiště na 80 mil. cestujících a 6 mil. tun nákladu.

Šanghaj tvoří jeden z nejdůležitějších přístavů země s 28 kontejnerovými doky a 124 kotvišti v hluboké vodě. Udržuje obchodní spojení s 500 přístavy ve 200 zemích/regionech světa. Kapacita původního šanghajského přístavu Huangpu již zdaleka neodpovídá narůstající poptávce námořní přepravy, a proto je urychleně budován nový přístav jižně od Šanghaje na ostrovech Yangshan a zároveň je rozšiřována přístavní zóna Waigaoquiao v Šanghaji. Po svém dokončení by měl přístav Yangshan dosáhnout roční kapacity 25 mil. kontejnerů.

Celková délka dálnic činí 560 km, linky metra dosahují 123 km. Železnice v pravomoci šanghajských železničních úřadů činí 269,1 km.

Tvorby HDP je rozdělena mezi terciární (50,5 %) a sekundární sektor (48,6 %). Nejdůležitějšími odvětvími jsou elektrotechnický, strojírenský, lehký, petrochemický, automobilový průmysl a hutnictví. Nejdůležitějšími sektory terciárního sektoru jsou finančnictví, velkoobchod a maloobchod, nemovitosti, logistika, informační služby a software, ubytovací a stravovací služby. Nejvíce zahraničních investic směřuje do terciárního sektoru (52,9 %, bankovníci a pojišťovnictví), sekundární získává 47 % (výroba automobilů a automobilových součástek, elektroniky a elektrických zařízení). Největšími investory jsou společnosti z Hongkongu, Britských Panenských ostrovů, EU, Kajmanských ostrovů, Japonska, USA a ze zemí ASEAN.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zpracovatelský průmysl – výroba zařízení, elektronických a telekomunikačních zařízení, výroba automobilů, výroba léčiv, moderní biotechnologie, výroba nových materiálů, výroba lodí, petrochemie, výroba pokročilých ocelových výrobků, výroba letadel;
 • služby – finančnictví, logistika, distribuce, sociální služby, výzkum a věda, nemovitosti, cestovní ruch, informační a konzultační služby;
 • výstavba městské infrastruktury;
 • zemědělství, lesnictví, rybářství.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)6 340,5 (31. v ČLR) 
Počet obyvatel18 880 000 (25. v ČLR)0,3
HDP (mld. RMB)1 369,809,7
HDP na hlavu (RMB)73 124 (1. v ČLR)10,2
Průmyslová výroba (mld. RMB)578,59,2
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)482,39,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB)453,717,9
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,8
Ceny potravinx15,3
Ceny průmyslového zbožíx7,2
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx10,0
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)26 674,9012,9
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)11 441,0012,8
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat322,013,8
Vývoz z regionu169,017,4
Dovoz do regionu153,010,1
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)137,717,7
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka97,8x
lednička103,8x
počítač109,0x
telefon99,3x
mobilní telefon218,6x
barevná TV180,5x
automobil11,3x
zařízení pro ohřev vody95,3x
mikrovlnná trouba96,0x
klimatizace191,0x

zpět na obsah

Provincie Jiangsu

Provincie se nachází v centrální části východního pobřeží Číny, severně od Šanghaje. Hlavním městem je Nanjing.

Letiště jsou v 7 městech provincie, přičemž nejdůležitější z hlediska osobní a nákladní dopravy je v hlavním městě. Železniční síť spojuje provincii s více než 40 městy země. Nachází se zde 3 železniční cesty: Peking – Šanghaj, Nanjing – Wuhou, Lianyungang – Urumchi. Posledně jmenovaná se využívá rovněž pro společnou námořní a železniční přepravu z Asie do Evropy (délka 10 900 km, začíná v Lianyungang a končí v Rotterdamu). Dálnice tvoří 2 886 km. V provincii se nachází 11 přístavů. Vnitrozemská vodní doprava probíhá na 24 793 km (18,4 % z celé ČLR).

Přístav v Nanjingu je největším říčním přístavem v Číně. V roce 2006 prošlo tímto přístavem cca 800 tis. kontejnerů, což představuje výrazný nárůst oproti r. 2005 s 587 tis. kontejnerů. V roce 2004 byl v Nanjingu uveden do provozu nový přístavní terminál Longtan na jižním břehu řeku Yangtze ve vzdálenosti přibližně 30 km od původního přístavu. Po dobudování tohoto nového terminálu by měla celková kapacita přístavu Nanjing dosáhnout do roku 2010 úrovně 1,5 mil. kontejnerů.

Dosud bylo objeveno v provincii 133 druhů nerostů, z nichž u 65 typů minerálů byly potvrzeny těžební zásoby. Zásoby uhlí, ropy, zemního plynu, železné rudy, mědi, stroncia, manganu, síry a fosforu se řadí mezi největší v ČLR.

Největší podíl na tvorbě HDP mají sekundární sektor (57 %) a terciární sektor (36 %). Důležitými odvětvími jsou textilní, chemický, energetický a tabákový průmysl, výroba automatických zařízení, rostlinná výroba a rybolov.  

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • zemědělství;
 • výroba zařízení – modernizace strojírenství, výstavby lodí, automobilového průmyslu;
 • komunikační zařízení, domácí IT, elektronika do automobilů;
 • biologie a medicína – vývoj nových vakcín, genetické inženýrství a moderní tradiční čínská medicína, vývoj biopaliv;
 • speciální hutnictví, petrochemie, nové stavební materiály, vývoj chemických vláken, makromolekulární vlákna, nanomateriály;
 • zlepšení technologie v textilním průmyslu;
 • služby – logistika, software, finančnictví, technologické služby, cestovní ruch, nemovitosti.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2)102,6 (24. v ČLR) 
Počet obyvatel76 770 000 (5. v ČLR)0,23
HDP (mld. RMB, rok 2008)3 031,2612,3
HDP na hlavu (RMB)39 622 (5. v ČLR)16,8
Průmyslová výroba (mld. RMB)1 506,9015,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)1 530,0624,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB)966,1423,2
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,4
Ceny potravinx13,0
Ceny průmyslového zbožíx2,2
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx13,8
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)18 679,5214,0
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)7 356,4712,1
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat392,2712,2
Vývoz z regionu238,0216,8
Dovoz do regionu154,255,7
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)190,009,8
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka100,4x
lednička96,7x
počítač68,2x
telefon113,2x
mobilní telefon166,4x
barevná TV162,9x
automobil10,4x
zařízení pro ohřev vody92,5x
mikrovlnná trouba86,2x
klimatizace155,2x

zpět na obsah

Provincie Zhejian

Provincie je umístěna v jižní části delty řeky Yangtze, na jihovýchodním pobřeží ČLR. Hlavním městem provincie je Hangzhou.

Dopravní síť tvoří 1 212 km železnic a 46 935 km silnic včetně 1 475 km dálnic. V provincii se nachází také 7 civilních letišť, které mají přímé linky do více než 30 měst ČLR a také do některých zahraničních měst. Provincie má 9 893 km vnitrozemských vodních cest, 5 495 vnitrozemských kotvišť a 958 kotvišť v námořních přístavech. Nachází se zde 5 hlavních námořních přístavů (Ningbo, Zhoushan, Wenzhou, Taizhou a Jiaxing).

Přístav Beilun v Ningbo je čtvrtým největším námořním přístavem v Číně. Až donedávna byl využíván především pro nekontejnerové dodávky, mezi nimiž hlavní místo zaujímá přeprava uhlí, železné rudy a ropy. V roce 2006 prošlo přístavem 400 mil. tun nákladu tohoto druhu, což představuje značný nárůst oproti roku 2005 s 270 mil. tun. V současné době je urychleně rozšiřována rovněž kapacita kontejnerových překladišť. Zároveň probíhá propojení přístavu v Ningbo do jednoho celku se sousedním přístavem Zhoushan. Do roku 2010 by měla celková roční kapacita přístavu Ningbo + Zhoushan dosáhnout úrovně 16 mil. kontejnerů a 600 mil. tun hromadného nákladu.

V roce 2007 byl dokončen nejdelší most nad mořem na světě, jímž je most se šestiproudovou dálnicí nad zálivem Hangzhou Wao o délce 36 km spojující přístavy Šanghaj a Ningbo.

Z nerostných zdrojů v provincii převažují neželezné kovy. V kontinentálním šelfu jsou skryty bohaté zásoby ropy a zemního plynu. 

Podíl sekundárního sektoru na tvorbě HDP je nejvyšší a činí 53,4 %. Jsou zde vhodné podmínky pro zemědělství, zejména se rychle rozvíjí ekologické zemědělství. Průmyslové obory: petrochemický, výroba stavebních materiálů, strojírenství, textilní, chemický, a potravinářský průmysl, výroba mikroelektroniky, biochemie, farmacie, zařízení na ochranu životního prostředí atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • průzkum a těžba ropy a zemního plynu včetně výzkumu a využití nových technologií;
 • výroba automobilů, motorek;
 • mezinárodní námořní přeprava, silniční přeprava zboží;
 • velkoobchod, maloobchod, distribuce;
 • účetnictví a audit.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2)101,8 (25. v ČLR) 
Počet obyvatel51 200 000 (10. v ČLR)0,5
HDP (mld. RMB)2 148,7010,1
HDP na hlavu (RMB)42 214 (4. v ČLR)12,8
Průmyslová výroba (mld. RMB)1 036,013,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)932,310,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB)744,219,8
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x5,0
Ceny potravinx13,9
Ceny průmyslového zbožíx1,4
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx14,8
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)22 72710,5
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)9 25812,0
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat211,119,4
Vývoz z regionu154,320,2
Dovoz do regionu56,816,9
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)68,611,2
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka91,2x
lednička97,9x
počítač79,5x
telefon90,0x
mobilní telefon189,0x
barevná TV176,2x
automobil19,7x
zařízení pro ohřev vody96,7x
mikrovlnná trouba66,4x
klimatizace171,0x

zpět na obsah

Provincie Anhui

Provincie leží ve východní části ČLR. Hlavním městem je Hefei.

V provincii je 6 letišť, která jsou napojena na více než 30 velkých měst v ČLR. V provincii je 5 důležitých vnitrozemských přístavů (podél řeky Yangtze). Celková délka silnic činí 72 800 km (1 500 km dálnic), provincie má dobré napojení na další velká města v okolních regionech. Provincií prochází železniční trasy Peking – Šanghaj, Peking – Kowloon, Lianyungang – Wulumuqi, Nanjing – Xi´an.

Uhlí, železná ruda, měď a vápenec jsou dominantními nerosty v provincii.

Největší podíl na tvorbě HDP má sekundární sektor (41,6 %), následovaný terciárním sektorem (40,6 %). Převažují obory: automobilový průmysl a výroba stavebních strojů, výroba domácích spotřebičů, elektronických výrobků (radarové přístroje, mikropočítače, TV – známé značky Hefei Haier, Anhui Kongka), softwarový průmysl, produkce stavebních materiálů (především nové materiály), hutnictví a chemický průmysl.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • vývoj a produkce obilí, brambor, bavlny;
 • ekologické projekty, včetně přeměny zemědělské půdy na lesy a pastviny;
 • zpracování čaje;
 • rozvoj a užití úsporného systému zavlažování;
 • vývoj praktických technik při zpracování uhlí;
 • výroba tenkého povlaku/filmu pro užití v elektrotechnice;
 • výroba obalových materiálů (ze syntetik);
 • výroba strojů pro stavebnictví;
 • intenzivní zpracování tabulového skla;
 • výroba syntetických zařízení na úsporu vody na použití v zemědělství;
 • výstavba a provoz městských sítí pro dodávky vody, plynu, tepla a kanalizací, silnic;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2)139,6 (22. v ČLR) 
Počet obyvatel61 350 000 (8. v ČLR)0,6
HDP (mld. RMB)887,412,7
HDP na hlavu (RMB)14 485 (28. v ČLR)20,3
Průmyslová výroba (mld. RMB)348,826,7
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)674,732,6
Maloobchodní prodej (mld. RMB)296,523,3
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x6,2
Ceny potravinx14,3
Ceny průmyslového zbožíx1,2
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx13,7
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 99113,2
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 20318,2
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat20,227,0
Vývoz z regionu11,429,5
Dovoz do regionu8,823,9
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)10,85,9
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka94,8x
lednička94,2x
počítač50,7x
telefon86,3x
mobilní telefon152,3x
barevná TV137,4x
automobil2,3x
zařízení pro ohřev vody81,9x
mikrovlnná trouba50,4x
klimatizace108x

zpět na obsah

Provincie Fujian

Provincie leží na jihovýchodním pobřeží Číny. Hlavním městem je Fuzhou.

V provincii se nacházejí 2 mezinárodní letiště (ve Fuzhou a ve městě Xiamen) a další 4 regionální letiště. Dopravu zajišťuje více než 200 domácích a mezinárodních leteckých linek. Jsou zde nejvýhodnější podmínky pro výstavbu přístavů pro lodi s velkým ponorem. Operuje zde 160 obchodních námořních linek. Železniční síť tvoří 1 630 km železnic. Celková délka silnic dosahuje 58 286 km a prochází zde důležité dálniční trasy: Tongjiang (Heilongjiang provincie) – Sanya (Hainan provincie), Fujiang – Peking a Tianjing – Fujian, Fuzhou – Xiamen – Zhangzhou – Zhao´an a Xiamen – Kunming.

Fujian má prokázané zásoby 86 druhů nerostů. Zalesnění provincie činí 57,3 %. Vodní zdroje jsou velmi bohaté, teoreticky by provincie mohla vyrobit 10,46 mil. kW elektřiny, v současné době produkuje 7,05 mil. kW. 

Nejvíce do tvorby HDP přispívá sekundární sektor (48,7 %). Provincie má vhodné podmínky pro zemědělství, nejvíce se pěstuje obilí, rýže, olejniny, cukrová třtina, ovoce, zelenina. Tradiční odvětví průmyslu jsou: elektronika, petrochemie, strojírenství, výroba textilu, stavebních materiálů a hutnictví. Hodně investorů pochází z Tchaj-wanu (geografická blízkost). Zahraniční investice především směřují do strojírenství, nemovitostí, výroby elektřiny.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • elektronický průmysl a informatika – telekomunikační produkty, PC a síťové výrobky, video a audio výrobky, integrované obvody, software atd.;
 • strojírenství (vč. stavebních strojů);
 • automobilový průmysl;
 • stavba a údržba lodí;
 • výroba elektrických zařízení;
 • petrochemický průmysl;
 • chemický průmysl;
 • hi-tech obory – biotechnologie a biomedicína;
 • výzkum nových materiálů (např. nanotechnologie atd.);
 • zařízení na ochranu životního prostředí (např. zařízení na kontrolu znečištění vody a vzduchu, modernizace průmyslových pecí atd.;
 • optoelektronika.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)121 400 (23. v ČLR) 
Počet obyvatel36 040 000 (18. v ČLR)0,6
HDP (mld. RMB)1 082,3113,0
HDP na hlavu (RMB)30 123 (9. v ČLR)16,3
Průmyslová výroba (mld. RMB)475,5418,3
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)520,7721,4
Maloobchodní prodej (mld. RMB)382,8020,0
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x4,6
Ceny potravinx13,3
Ceny průmyslového zbožíx0,6
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx14,6
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)17 961,5015,8
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)6 196,1010,2
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat84,814,0
Vývoz z regionu57,014,2
Dovoz do regionu27,813,4
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)54,012,2
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka98,3x
lednička101,7x
počítač80,9x
telefon93,2x
mobilní telefon204,0x
barevná TV169,5x
automobil8,1x
zařízení pro ohřev vody107,0x
mikrovlnná trouba75,8x
klimatizace164,3x

zpět na obsah

Provincie Jiangxi

Provincie leží na jihovýchodě Číny na jižním břehu středního a dolního toku řeky Yangtze. Je to největší provincie východní Číny s hlavním městem Nanchang.

Provincie má 5 letišť se 47 leteckými linkami v provozu. Z hlavního města se létá např. do Paříže a Frankfurtu. Celkově je v provozu 3 070 km železnic, hlavní trasy jsou Peking – Kowloon (ze severu na jih) a Zhejiang – Jiangxi (z východu na západ). Délka silnic dosahuje 62 300 km. Vodní doprava probíhá na 5 638 km vodních cest.

V provincii bylo objeveno 166 nalezišť nerostů a zásoby 13 nerostů jako jsou kupř. měď, zlato, stříbro a tantal se řadí na první místo v ČLR.V Jiangxi je největší ložisko mědi v Asii a jedná se také o největší hutnickou základnu v Číně. 60,05 % rozlohy provincie tvoří lesní porosty.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (45,3 %). V provincii je významná zemědělská výroba (obilí, olejniny, zelenina, mandarinky, prasata, sladkovodní ryby).  Hlavními sektory jsou: automobilový a letecký průmysl, výroba přesných nástrojů, hutnictví, tradiční čínská medicína, výroba elektrických spotřebičů, potravinářský a chemický průmysl. Nejvýznamnější zahraniční investoři pocházejí z EU, Hongkongu, USA, Japonska a zemí ASEAN.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

 • projekty na přeměnu zemědělské půdy na lesy a pastviny;
 • rozvoj a využití zavlažování;
 • zpracování vzácných zemin;
 • výroba domácího porcelánu pro denní užití;
 • zpracování nerostů pro chemické užití;
 • výstavba a provoz zařízení na dodávky plynu, tepla a vody; silnic;
 • cestovní ruch.
UkazatelHodnotaRůst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2)166 900 (18. v ČLR)  
Počet obyvatel44 000 000 (13. v ČLR)0,8
HDP (mld. RMB)648,012,6
HDP na hlavu (RMB)14 781 (24. v ČLR)17,0
Průmyslová výroba (mld. RMB)276,721,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB)474,543,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB)208,323,8
Cenový vývoj
Index spotřeb. cen (CPI)x6,0
Ceny potravinx13,9
Ceny průmyslového zbožíx-0,2
Nákupní ceny surovin, paliv a energiíx12,7
Příjmy obyvatelstva
Disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)12 866,4012,3
Příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)4 697,2016,1
Zahraniční obchod (mld. USD)
Obrat13,643,1
Vývoz z regionu7,742,6
Dovoz do regionu5,947,5
Užité přímé zahraniční investice (mld. USD)17,312,3
Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu
pračka91,9x
lednička94,0x
počítač50,7x
telefon73,3x
mobilní telefon166,2x
barevná TV143,0x
automobil3,1x
zařízení pro ohřev vody90,6x
mikrovlnná trouba53,0x
klimatizace96,5x

zpět na obsah

Pokračování dokumentu

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek