Překážek pro obchod ve světě přibývá, pomoc nabízí speciální databáze

28. 1. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

motiv článku - Překážek pro obchod ve světě přibývá, pomoc nabízí speciální databáze Přes veškerá politická prohlášení o boji proti protekcionismu ve světě nadále přibývá nových pravidel narušujících obchod. Podle zprávy Evropské komise, monitorující potenciálně restriktivní opatření, stoupl v roce 2013 jejich počet již na znepokojivých 690.

Naopak odstranění stávajících překážek je spíše vzácným jevem: za poslední rok se podařilo eliminovat pouze 19 existujících obchodních omezení. Mnohé obchodní bariéry ale nejsou nepřekonatelné, pokud jim aktéři se stejnými zájmy čelí spojenými silami.

Podmínky pro obchodování jsou často nečitelné

Zejména v době ekonomické stagnace je prosazování myšlenek volného obchodu během na velmi dlouhou trať. Pro zachování rovných podmínek obchodování pro naše vývozce je proto nutné hledat účinná řešení jejich každodenních problémů. V krátkodobém horizontu totiž nezbývá nic jiného než pružně reagovat na neustále méně transparentní formy obchodních omezení.

Zavádění cel nebo zvyšování celních sazeb patří dnes již mezi ojedinělé ochranářské praktiky. V současnosti nabývají překážky nejčastěji podoby technických, bezpečnostních, sanitárních nebo daňových předpisů.

Druhým rozměrem mnohdy nepřehledné situace v mimoevropských státech je nejasná aplikace pravidel. Přestože platné předpisy často odpovídají mezinárodním závazkům třetí země (země mimo EU), jejich použití příslušnými orgány v praxi může být v důsledku diskriminující. V takovém případě je nejúčinnější obranou jasně zacílený tlak na zodpovědné instituce.

Důležité je nepodcenit kvalitu informací a spolupráce

Efektivní překonávání překážek je nemyslitelné bez přístupu k informačním zdrojům, které drží krok s neustálým vývojem obchodních politik třetích zemí. Skutečný význam informací je však umocněn až spoluprací napříč relevantními strukturami, jako jsou sektorové svazy a státní aparát, reprezentovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Informace musejí plynout oběma směry, aby bylo možné i na vyšších úrovních řešit problémy, které naše vývozce skutečně pálí. Bez této zpětné vazby se vytrácí podstata proexportního úsilí české strany.

Databáze informací provozovaná Evropskou komisí je zdarma

Klíčovým nástrojem, který koncentruje veškeré aktuálně dostupné informace o podmínkách vývozu, je Databáze pro přístup na trh / Market Access DataBase, provozovaná Evropskou komisí.

Databáze je zájemcům k dispozici zdarma, ačkoliv hodnota takto obsáhlého informačního celku by při zpracování soukromou poradenskou firmou přesahovala finanční možnosti leckterého malého nebo středního podniku.

Ve srovnání s ostatními členskými státy je tato služba využívána tuzemskými podnikateli jenom zřídka, což je vzhledem k jejímu potenciálu škoda. Intenzivnější práce s tímto instrumentem, včetně otevřených požadavků českého byznysu, ve finále povede k účinnějšímu prosazení obchodních zájmů našich firem v zahraničí.

Další informace naleznete na webových stránkách Databáze tržních příležitostí.

Veškeré problémy spojené s vývozem mimo Evropskou unii je možné konzultovat s ministerstvem průmyslu a obchodu na e-mailové adrese: prekazky.obchodu@mpo.cz.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor: Oto Šimák, simak@mpo.cz, odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek