Premiéři zemí V4 podepsali deklaraci o spolupráci v oblasti inovací, start-upů a digitalizace

30. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Premiéři zemí V4 podepsali deklaraci o spolupráci v oblasti inovací, start-upů a digitalizace Ve dnech 27. a 28. března 2017 se ve Varšavě za účasti premiérů zemí Visegrádské skupiny uskutečnil summit střední a východní Evropy o inovacích „CEE Innovators Summit“. Výsledkem varšavského summitu byl podpis společné, tzv. „Varšavské deklarace“.

Deklarace upravuje vzájemnou spolupráci zemí V4 při výzkumu, vývoji a zavádění inovací a nových digitálních technologií včetně společné podpory inovačních podnikatelů (start-upů) a dalšího rozvoje jednotného digitálního trhu EU. Společnou deklaraci podepsali český premiér Bohuslav Sobotka, polská premiérka Beata Szydlová, slovenský předseda vlády Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán.

V této souvislosti předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl, že „podpora digitalizace, inovací a průmyslových technologií je klíčová pro budoucí rozvoj naší společnosti. Dalším významným krokem je jejich zavedení do praxe tak, aby efektivně přispívaly k ekonomickému růstu, prosperitě a konkurenceschopnosti EU.“

Kongres inovátorů regionu střední a východní Evropy „Central Eastern Europe Innovators Summit“, jako doprovodnou akci summitu premiérů zemí V4 ve Varšavě, zahájil polský místopředseda vlády a ministr pro ekonomický rozvoj a ministr financí Mateusz Morawiecki. Organizátorem summitu byla polská Agentura na podporu podnikání společně s polským Rozvojovým fondem a Mezinárodním visegrádským fondem. Zúčastnila se ho celá řada významných osobností a odborníků z oblasti inovací a zástupců podnikatelské sféry. Více informací o konferenci lze nalézt na: .

Součástí summitu byla rovněž výstava inovačních firem a start-upů z jednotlivých zemí Visegrádské skupiny. Českou republiku reprezentovaly následující čtyři firmy (start-upy):

 • Flydeo s.r.o. (výroba bezpilotních letounů-dronů)
 • Corinth s.r.o. (inovativní vzdělávací aplikace 3D pomůcek)
 • GreyCortex s.r.o. (umělá inteligence pro analýzu počítačových sítí)
 • Beenode s.r.o. (Bluetooth zařízení propojené s mobilní aplikací, pomocí které lze nalézt osobní věcí)

Premiér Bohuslav Sobotka v doprovodu VZÚ J.Karfíka a obchodního rady P. Darmovzala navštívil stánky všech českých firem a s přítomnými zástupci krátce pohovořil o jejich produktech a službách. Jedná se o mladé firmy, které začínají mít se svými sofistikovanými produkty a službami úspěch nejen v ČR, ale i v zahraničí. Přítomní podnikatelé velmi ocenili osobní zájem pana premiéra, který, i přes velmi náročný časový program, českým firmám věnoval. Je třeba zmínit a ocenit, že český předseda vlády byl jediným premiérem, který na summitu navštívil a pohovořil se všemi zástupci českých firem (ostatní premiéři zavítali pouze k jedné firmě z každé země).

Z výše uvedené deklarace vyplývá, že signatáři tohoto dokumentu, tedy předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny, se mj. zavazují k posílení spolupráce v oblasti výzkumu, technologií, inovací a digitální transformaci zemí tohoto regionu, a to zejména prostřednictvím využívání finančních prostředků EU. Signatáři deklarace se rovněž zavazují k podpoře našeho regionu na mezinárodní úrovni jakožto centra výzkumu a inovací a spolupráci v oblastech, kde lze rozlišit společné zájmy.

Dokument rovněž klade důraz na spolupráci, jejímž cílem je dosáhnout v regionu V4 konkurenční výhody při přípravách pro zavedení mobilních služeb nové generace (5G). Zdůrazňuje rovněž důležitou roli start-upů, které by měly v regionu V4 dostávat podporu včetně té finanční, aby se mohly transformovat do konkurenčních podniků. Země V4 se také zavázaly „ke koordinaci společného úsilí na podporu inovativních start-upů ze států Visegrádské skupiny na mezinárodní scéně.“ Signatáři deklarace rovněž vnímají nutnost podpory programů zaměřených na rozvoj digitálních dovedností občanů, a to bez ohledu na stupeň vzdělání na regionálních a národních úrovních.

Společná deklarace obsahuje body týkající se především:

 • podpory regionu V4 a výměny osvědčených postupů v oblasti R + D + I a digitalizace;
 • zvýšení počtu nadnárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje prováděných výzkumnými a vývojovými institucemi a podniky Visegrádských zemí - včetně společných projektů realizovaných v rámci programu Horizont 2020;
 • vyhrazení speciální rozpočtové položky v rámci Mezinárodního visegrádského fondu určené na realizaci společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
 • posílení a rozšíření regionální spolupráce klastrů a start-upů;
 • spolupráce v oblasti patentů;
 • posílení činností ve prospěch Jednotného evropského digitálního trhu;
 • spolupráce v oblasti mobilních služeb nové generace (5G);
 • zajištění volného toku dat a počítačové bezpečnosti.

Výše uvedenou deklaraci lze nalézt na následující webové stránce Visegrad Group.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Ing. Petr Darmovzal, ekonomický a obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek