Převod s notářskou úschovou

14. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Při převodu obecně, tedy například při převodu nemovitosti nebo obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, je určitě dobré být obezřetný již při sepisování smlouvy a následném převodu peněz. Jak se vyhnout problémům, radí prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

Radim Neubauer pokračuje: „Pro účely transakcí, kdy se hodnota převáděného majetku pohybuje v řádu milionů korun, rozhodně nedoporučuji používat univerzální vzory smluv stažené z internetu. Nejen, že každý převod je specifický, ale se smlouvou nemusíte následně uspět na dotčeném úřadu.“ Jedná se třeba o případ, kdy chcete po převodu nemovitosti nechat zanést do katastrální mapy nové vlastnické právo. Nebo může být pro laika poměrně složité vyčíst z internetových stránek katastrálních map, nyní pro veřejnost dostupných, např. přesné označení bytu v domě. „Web navíc neobsahuje úplně všechny údaje pro převod potřebné. A snad nejvíc problémů dělá veřejnosti při převodu nemovitosti zanesení věcného břemena. Výhodou obou druhů převodu je notářský zápis, který celý proces převodu zajistí,“ doplňuje prezident Notářské komory ČR.

Bezpečná finanční transakce

Při převodech nemovitostí či obchodních podílů pochopitelně nemůžete realizovat transakci hotovými penězi, platba musí jít z účtu na účet. Jak se ale ujistit, že mi protistrana peníze pošle, když už jsem podepsal smlouvu a předmět transakce mi již nepatří? Notářská úschova poskytuje jako třetí nezávislá strana jistotu, že peníze reálně existují, jsou uloženy v bance a budou na cílový účet převedeny.

Nehrozí tedy situace, že nebudete mít ani nemovitost nebo podíl ani peníze. Po podpisu obou stran a uskutečnění převodu nemovitosti v katastru nebo obchodního podílu jsou peníze z účtu úschovy poslány na účet prodávajícího. V případě, že se podpis smlouvy neuskuteční, z notářské úschovy peníze putují zpět jejich původnímu majiteli. Notář totiž jako osoba nezávislá na obou stranách smlouvy může poskytnout nejlepší jistotu toho, že práva všech účastníků transakce budou spravedlivě dodržena. Na rozdíl třeba od advokáta, který vždy zastupuje jednu ze stran.

Realizace převodu vlastnického práva notářem

Při převodu notář sepíše smlouvu, a to ve formě notářského zápisu, který má charakter veřejné listiny. To znamená, že se v případném správním nebo soudním řízení předpokládá její autenticita i pravdivost, pokud není prokázán opak. Stejnopis může v budoucnu posloužit i jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost zapsaných údajů. Notářský zápis má dále tu výhodu, že notář následně zajistí i jeho vklad, tedy zapsání nového vlastnického práva k nemovitosti na příslušném katastrálním úřadě. Odpadá zde následná nutnost návštěvy úřadů či soudů, případně platby správních poplatků.

Související agenda

V případě, že je obojí, tedy sepsání smlouvy a následná úschova, realizováno notářem, dochází ke zvýhodnění poplatku za úschovu, a to jeho snížením na jednu desetinu. Navíc jsou účastníci při sepisování smlouvy u notáře poučeni o daňových povinnostech s převodem souvisejících a v případě převodu nemovitosti je jim vysvětleno, kdy budova podléhá povinnosti vyřízení průkazu energetické náročnosti.

Na co si dát pozor?

Poskytování právní pomoci často bohužel nabízejí ti, kdo k tomu nemají oprávnění. Proto je důležité nedělat ukvapená rozhodnutí a nenechávat si sepsat smlouvu např. od soudního znalce. Jednalo by se o tzv. vinklaření, které je podle novely zákona o advokacii schválené letos v červenci nezákonné.


Převzato z časopisu Komora. Autor: Notářská komora ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek