Prezentace českých dodavatelů kolejové dopravní techniky pod záštitou CzechTrade v městě Oradea

19. 5. 2016

  • Země: Rumunsko
  • Datum zveřejnění: 19.05.2016

Dne 12. května 2016 proběhlo při příležitosti 110. výročí od zahájení tramvajové dopravy ve městě Oradea zasedání Rumunské asociace dopravních podniků URTP zaměřené na aktuální rozvojové příležitosti municipalit v oblasti modernizace dopravní infrastruktury a kolejové městské a příměstské dopravní techniky. Zasedání se s přispěním zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti zúčastnili nadstandardně také zástupci českého průmyslu v oblasti dodávek a subdodávek komponent a technologií pro kolejovou dopravní techniku. A to formou cílené produktové prezentace a navazujícími B2B bilaterálními schůzkami.

ilustrační obrázekHlavní přidanou hodnotou účasti českých společností pod záštitou agentury CzechTrade na této vyjímečné akci bylo adresné zacílení a pozvání kompetentních osob, které se na řídicí nebo technické úrovni v rámci DP věnují provozu, údržbě, modernizaci a celkovému rozvoji kolejové dopravní techniky (převážně tramvají).

Jak potvrdil Ing. Michal Holub, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti, produktová prezentace byla výsledkem roční spolupráce kanceláře CzechTrade s českými firmami a logickým vyústěním zájmu vybraných rumunských DP o nabízené výrobkové portfólio.

Hlavními diskutovanými tématy v rámci hlavního prezentačního bloku byla především problematika strategického rozvoje modernizace dopravní infrastruktury a kolejové městské a příměstské dopravní techniky ve vybraných městech. A také možnosti financování a participace zahraničních firem na tomto rozvoji, které vybraná města zamýšlejí v nejbližších letech zrealizovat.

Během zasedání se prezentovala svou dlouholetou spoluprací s DP Oradea také společnost Siemens Romania. Její přítomnost jen zdůraznila důležitost a vhodnost výběru této akce. To platí i pro další vystupující, kterými byli např. zástupci Rumunské asociace Clubul Feroviar, DP Oradea, Rumunské asociace URTP a v neposlední řadě představitelé Univerzity Oradea.

Za českou stranu se s pomocí zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti prezentovaly společnosti Pars Komponenty, Cegelec, Pražská Strojírna, AMiT a TRIANGOLO.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti.

Tisknout Vaše hodnocení: