Prezentace českých technologií na mezinárodním fóru o vodě v Kolumbii

3. 10. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Prezentace českých technologií na mezinárodním fóru o vodě v Kolumbii Ve dnech 29. a 30. září 2016 se v Bogotě konalo Národní fórum o vodě. Hlavním tématem byla diskuze o významu vody pro obyvatele a národní hospodářství, ochrana vodních zdrojů, moderní způsoby hospodaření s vodou a rovněž využití nejnovějších technologií šetrných k životnímu prostředí pro výrobu pitné vody a čištění odpadních komunálních a průmyslových vod.

Akce se účastnil velvyslanec ČR v Kolumbii M. Sklenka společně s rektorem Univerzity Central Rafaelem Santosem (bratrancem prezidenta Kolumbie J. M. Santose) jako hlavní. V úvodu prezentace titulář přiblížil účastníkům mezinárodní konference Rámcovou směrnici EU pro činnost v oblasti vodní politiky z roku 2000 (2000/60/ES), jež představuje nejvýznamnější legislativní nástroj pro oblast vody a především pro definování celoevropského procesu ochrany vod až do roku 2027. Poukázal především na fakt, že účelem tohoto dokumentu je stanovit sjednocující rámec pro ochranu a vodohospodářské využití vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních a podzemních vod.

V další části vystoupení se zaměřil na Společnou implementační strategii (Common Implementation Strategy – CIS), jejímž cílem je sjednotit postupy při zavádění směrnice v jednotlivých členských zemích EU. V rámci dotazů současně doplnil informace týkající se zvláštních Směrnic Rady ohledně jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody pro lidskou spotřebu, jakosti vody ke koupání, znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami či dusičnany ze zemědělských zdrojů, dále o jakosti povrchových sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb nebo o čištění městských odpadních vod či ochraně proti povodním.

V návaznosti na to krátce shrnul proces transpozice Rámcové směrnice do českého právního řádu a informoval o klíčových závěrech z poslední „Modré zprávy“ neboli Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR, kterou každoročně publikuje Ministerstvo zemědělství ČR.

V závěru velvyslanec Sklenka představil exportní nabídku českých firem, jejichž zástupci poskytli Zastupitelskému úřadu ČR v Bogotě konkrétní informace o svých technologiích pro kolumbijský trh v oblasti výroby kvalitní pitné vody a čističek odpadních vod (včetně čištění zaolejovaných vod prostřednictvím balených atmosférických separátorů).

Zájem publika byl především o české mobilní čističky vody dodávané v kontejnerech a vyráběné dle specifických požadavků každého jednotlivého odběratele a současně membránové technologie (tzv. membránové bioreaktory – MBR) k čištění komunálních odpadních vod a moderní mikrofiltrační a ultrafiltrační technologie úpravy vody.

Konference potvrdila, že Kolumbie představuje v oblasti vodního hospodářství obrovský a dosud zdaleka nesaturovaný trh především pro úpravny pitné vody a čističky odpadních komunálních či průmyslových vod. V Kolumbii se dnes čistí jen zhruba 15 % odpadních vod a podle expertních odhadů země potřebuje minimálně 900 čističek odpadních vod různé kapacity.

Centrální vláda a vlády na úrovni departamentů či municipalit plánují investovat podle zpráv v HSP během příštích let (v období po ukončení ozbrojeného konfliktu) 1 mld. USD do výstavby úpraven vody a čističek odpadních vod.

ZÚ Bogota (a ZK CzechTrade) je připraven všem podnikatelským subjektům z ČR o dodávky vodohospodářských technologií do Kolumbie maximálně pomoci potřebnými informacemi i podporou se vstupem na místní trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek