Prezentace firmy eNovation v Srbsku v rámci semináře k využívání EU fondů firmami

9. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Dne 2. června 2016 proběhla v prostorách českého velvyslanectví v Bělehradě prezentace a panelová diskuze k problematice čerpání evropských dotací soukromými společnostmi. Na akci uspořádané ve spolupráci se Srbskou asociací pro soukromí kapitál (SPEA) se představila česká poradenská společností eNovation a dále státní fond pro podporu inovací (Innovation Fund) a přednášku doplnila krátká prezentace o možnostech, které podnikatelskému sektoru nabízí dotační program IPA a IPA II zpracovaná Ernst & Young d.o.o.

Zvolené téma přilákalo přibližně sto zástupců srbských firem. Ekonomický rada Jiří Král v úvodním slovu konstatoval, že čerpání evropských dotací s postupujícím vyjednáváním o vstupu země do EU nabývá na významu.  Evropské fondy jsou obrovskou příležitostí, nicméně vyžadují i vysokou informovanost a připravenost ze strany potenciálních beneficientů.

Předseda SPEA David Schoch připomněl, že po vstupu do EU bude mít Srbsko z fondů Evropské unie k dispozici desítky miliard eur věnovaných různým sektorům, včetně podpory soukromého podnikání. Kvůli tomu je velice důležité seznámit se se zkušenostmi společností, které úspěšně překonaly výzvy složitého procesu při dosažení evropských prostředků.

Následovaly prezentace poradenských firem. Zástupci společnosti eNovation (ředitel Jiří Pavlíček a expert na administraci projektů Ondřej Beránek) předali přítomným cenné zkušenosti z čerpání fondů v ČR. Důraz byl kladen nejen na kvalitu projektů samotných, ale i na úzkou spolupráci se státní správou při precizním definování programového rámce.

Představitelka státního Innovation Fundu (programová manažerka Milena Kostadinović) představila státní inovační fond a seznámila přítomné s jeho dosavadním fungováním.  Jedná se o zajímavý nástroj, jeho kapacita je však velmi limitovaná. Přesto může pro řadu startupů představovat velmi cennou pomoc v začátku podnikání. Seminář zakončila prezentace senior manažera Ernest & Young d.o.o. Beograd Siniši Braliće, který poskytl informace o fungování IPA fondů.

Akce přitáhla pozornost velikého počtu srbských podnikatelů, kteří využili příležitost informovat se o různých nejasnostech, které proces čerpání přináší. Krátkou reportáž a rozhovor s českou firmou natočila i srbská veřejnoprávní televize RTS.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek