Prezident Bronisław Komorowski podepsal novelu zákona o stavebních výrobcích

20. 8. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 16.08.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Prezident Bronisław Komorowski podepsal 25. července 2013 novelu zákona o stavebních výrobcích. Novela umožní výrobcům posouzení stavebních materiálů v Polsku před jejich uvedením na trh EU.

Spotřebitelská nálada v Polsku v červenci 2013 optimističtějšíNovela sbližuje polské právo s evropskými předpisy na základě nařízení EU*, kterým se stanoví podmínky uvádění stavebních výrobků na trh. Ke každému výrobku uváděnému na trh by měly být přiloženy informace o jeho vlastnostech. Nejedná se však o popis, zda daný výrobek odpovídá určité normě, nýbrž kde a jak má být používán.

Prezidentem podepsaná novela zákona umožní ministru dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství Polska určit subjekty pro technické posuzování (tzv. TABs - Technical Assessment Bodies) na území Polska. Tyto subjekty budou odpovídat za vydávání dokumentů, na jejichž základě bude výrobce deklarovat užitné vlastnosti výrobků směřujících na trh EU. Jedná se zejména o instituty zabývající se zkoušením stavebních výrobků, které vlastní laboratoře a zaměstnávají odborné pracovníky.

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) je dokument, který byl 9. března 2011 přímo přejat překladem všemi státy Evropské unie. Nahrazuje a ruší Směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS (CPD), která se implementací do národní legislativy uplatňuje pro výrobky značené CE značkou.

Zdroj: Velvyslanectví PR v Praze na základě www.pap.pl
Zpracoval kolektiv zahraničního zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ve Varšavě.

 

Tisknout Vaše hodnocení: