Při inovativním nadšení nezapomínejme na bezpečnost

15. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Při inovativním nadšení nezapomínejme na bezpečnost Každá úspěšná inovace má svoji cenu, a to nejen pro jejího vlastníka, ale možná ještě větší cenu má pro konkurenci. Bezpečnost digitálně sdílených informací uvnitř firmy, či se spolupracujícími partnery, je přitom klíčovým faktorem ovlivňujícím důvěryhodnost a tím i konkurenceschopnost firmy.

Produktové inovace patří již řadu let k hlavním růstovým příležitostem. A je to dobře. Jsme malá otevřená ekonomika, míra nezaměstnanosti klesá na úrovně, kde je těžké hledat volné lidi na téměř jakékoli pozice, takže levná pracovní síla u nás nebude. Nemůžeme být levnou montovnou světa, a proto musíme být těmi, kdo vytvářejí vyšší přidanou hodnotu.

Jeden z našich předchozích průzkumů ukázal, že v 9 z 10 inovací jsou nějakým způsobem zapojeny moderní digitální technologie. To už dávno neznamená jen otevřít si vedle kamenné prodejny také e-shop.

V dnešní době jsou technologické inovace a digitální technologie součástí samotných „střev“ firmy a firemní kultury. Ať již jde o big data a detailní sofistikované analýzy příležitostí a zákaznických potřeb, komunikaci se zaměstnanci, klienty či dodavateli prostřednictvím sociálních médií či o elektronické sdílení dat s úřady nebo finančními institucemi.

Inovaci nezamknete do sejfu

Čím dál sofistikovanější řešení vzbuzují nadšení tradicionalistických i konzervativních manažerů a podnikatelů, kteří podporují jejich zavádění. V rámci svého nadšení však mnozí zapomínají, že citlivé informace a data, jež dříve zamykali do „nedobytných“ sejfů, nyní nechávají poměrně snadno zranitelné ve virtuálním světě. Bezpečnost citlivých informací je přitom klíčovým faktorem ovlivňujícím důvěryhodnost firmy, její spolehlivost, a tím i konkurenceschopnost.

Digitální technologie mohou v rámci inovací zaujmout několik rolí:

  • Mohou být jejich cílem, kdy nasazení nových digitálních technologií je základním kamenem vlastní inovace.
  • Mohou být prostředkem inovací, kdy digitální technologie umožňují inovace v jiném oboru.
  • Jsou nástrojem, díky němuž se podaří zkvalitnit nebo urychlit vývoj nových technologií, postupů či procesů, které s digitálními technologiemi zdánlivě nesouvisejí.

Příklady lze nalézt v podstatě ve všech oblastech, od geologie, biologie, strojírenství, energetiky až po genové inženýrství a mnoho dalších. Digitální technologie však nejsou jen nástrojem, který inovace podporuje, ale z principu se stávají také úložištěm popisů a výsledků inovačních procesů. Jsou tím zmíněným sejfem významné části, ne-li celého bohatství firmy. Bohatství takového, že nelze opomenout otázky bezpečnosti.

Konkurenci vaše nápady zajímají

Ať už jsou digitální technologie cílem, nebo nástrojem inovací, význam jejich bezpečnosti ve stále se zostřujícím boji v digitálním světě raketově roste. Každá úspěšná inovace má svoji cenu, a to nejen pro jejího vlastníka, ale možná ještě větší cenu má pro konkurenci.

Bezpečnost digitálních technologií má významný vliv i na vzájemnou důvěryhodnost subjektů, které se na inovacích podílejí, např. svým know-how. Většinou bývá sdíleno a v dnešní době se jiné sdílení než cestou digitálních technologií téměř nepoužívá. Spolupracující subjekty jsou často tisíce kilometrů od sebe a jiné cesty prostě není. Důvěryhodnost takových partnerů je mimo jiné dána i tím, jak dokážou své cenné know-how ochránit.

Propojení jejich informačních systémů je tak bezpečné, jak je bezpečný jeho nejslabší článek. Únik citlivých informací z takovéhoto uskupení může mít fatální následky na vzájemnou důvěru a může být důvodem k ukončení spolupráce, žalobám o náhrady škod, poškození dobrého jména apod.

Know-how je nejdražší

Know-how, a zvláště pak to inovativní, je častým a oblíbeným cílem špionáže – průmyslové, státní civilní i státní vojenské. Fenomén posledních několika let, kybernetická průmyslová špionáž, se zaměřuje právě na inovace, patenty, výsledky výzkumů apod. Škody způsobené tímto fenoménem jen v USA dosahují více než 400 miliard dolarů ročně. Bezpečnost informačních systémů a informací v nich zpracovávaných a ukládaných musí být součástí prvotního inovačního záměru.

Snaha o „napasování“ bezpečnosti na už hotový systém velmi často nevede k požadovanému výsledku a vždy se významně prodraží. Z našich zkušeností známe případy, kde jen proto, že se bezpečnostní opatření realizovala až dodatečně, stála trojnásobek toho, na kolik by stejné zabezpečení vyšlo, pokud by se na něj myslelo už při realizaci projektu.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Aleš Špidla, Odborník na kybernetickou bezpečnost, PwC ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek