Přidružení Ekvádoru k dohodě EU – Kolumbie a Peru

25. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Od 1. ledna 2017 je předběžně prováděna dohoda o volném obchodu mezi EU, Peru, Kolumbií a nově i Ekvádorem. České a unijní subjekty mohou nyní využívat výhod, které dohoda o volném obchodu přináší. Jedná se o postupné odstranění tarifních a netarifních překážek obchodu zbožím a službami.

Již v březnu roku 2013 podepsaly členské státy EU dohodu s Kolumbií a Peru, která je od té doby taktéž v režimu prozatímního provádění. Obsah dohody pro přistoupení Ekvádoru zůstává v původním znění. Text byl však upraven dle specifik Ekvádoru, aby došlo k řádné implementaci. Všeobecně dohoda přináší eliminaci cel a technických překážek obchodu, liberalizuje obchod se službami, chrání zeměpisné značky EU a otevírá přístup k veřejným zakázkám.

V dohodě bylo ujednáno, že v den vstupu v platnost smlouvy bude liberalizováno 59,9 % tarifních položek Ekvádoru a 94,8 % celních bariér EU, což odpovídá více jak polovině vzájemného obchodu. Od 1. ledna 2017 tedy došlo například k uvolnění cel na květiny a produkty rybolovu v případě Ekvádoru. Okamžitá liberalizace proběhla také u rybích produktů, většiny průmyslových výrobků nebo i alkoholických nápojů ze strany EU.

V horizontu tří, pěti, sedmi, deseti, patnácti nebo sedmnácti let bude postupně liberalizován zbytek tarifních položek v oblasti přístupu na trh zbožím. V případě vývozu osobních automobilů z EU bylo dojednáno sedmileté přechodné období.

Některé produkty jsou také jen k částečně liberalizovány a to hlavně z důvodu ochrany zemědělské produkce. Například u cukru hovoříme jen o částečné liberalizaci, protože nulová celní sazba platí pouze pro omezené množství. Pro vývoz banánů byl vytvořen speciální režim. Pouze 1,3 % tarifních položek Ekvádoru a 2,1 % položek EU bylo při uzavření dohody vyjmuto a to opět u položek zemědělského charakteru.

Co se týče obchodu se službami, pro Ekvádor platí podmínka liberalizace ve všech oblastech, jako je přeshraniční poskytování, usazování, či vstup a pobyt osob poskytujících služby. ČR těží z dohody převážně v oblasti stavebnictví a IT služeb.

Dohoda může pomoci vyrovnat pasivní bilanci

Nejen Česká republika, ale i EU jako celek, vykazují s Ekvádorem negativní saldo, které je způsobeno nízkou hodnotou vývozu v porovnání s dovozem z Ekvádoru. Od roku 2010 se český dovoz více jak zdvojnásobil a to hlavně z důvodu dovozu banánů. Nelze však opomenout, že dovoz banánů z Ekvádoru rostl na úkor importu z Kolumbie. Potenciál pro vyrovnání bilance má spolupráce v oblasti strojírenství, surovin, IT služeb, stavebnictví, architektonických služeb, ale třeba i investic ve formě předávání know-how a technologií (např. technologií na výrobu piva).

Více se dozvíte na stránkách Evropské komise

Přístupový protokol Ekvádoru k obchodní dohodě mezi EU-Kolumbie/Peru

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek