Příležitost pro české firmy v Rumunsku: 300 tramvají pro město Bukurešť

6. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Příležitost pro české firmy v Rumunsku: 300 tramvají pro město Bukurešť Generální rada Magistrátu hlavního města Bukurešti schválila dlouho očekávaný strategický dokument v podobě „Plánu udržitelného rozvoje městské mobility na léta 2016-2030“, který obsahuje koherentní vizi společného dopravního rozvoje hlavního města a sousední župy Ilfov.

Rumunský trh je v oblasti veřejné dopravy velmi zajímavý, neboť vozové parky jsou zde již zastaralé. Při jejich postupné obměně se tak budou vytvářet příležitosti i pro české firmy. Úspěšnost českých firem na rumunském trhu v oblasti veřejné dopravy byla nedávno potvrzena například v přístavním městě Galati, kde společnost Škoda Electric vyhrála tendr, na základě kterého městu dodá nové moderní trolejbusy.

Nové příležitosti pro české firmy se mohou naskytnout také v oblastech hlavních projektů „Plánu udržitelného rozvoje městské mobility na období let 2016–2030“ v Bukurešti jako je nákup 300 tramvají, 100 trolejbusů a 500 autobusů, z toho 300 elektro busů. Součástí zmíněného plánu je i projekt na modernizaci tramvajové infrastruktury včetně 1800 tramvajových zastávek a rozšíření stávající infrastruktury o dalších 41 km. Plán rovněž zahrnuje projekt na zavedení jízdních pruhů pro veřejnou dopravu v délce 25 km a výstavbu tzv. Park & Ride na hlavních městských přístupových komunikacích a výstavbu nových podzemních parkovišť.

Celkově se zde hovoří o investici ve výši 7 mld. EUR, z čehož 3,5 mld. EUR by mělo být investováno do modernizace a rozšíření metra a zbývající finanční prostředky by měly být použity na projekty v rámci místních samospráv města Bukurešť v oblasti veřejné pozemní dopravy, řízení provozu a na vytvoření odpovídající infrastruktury pro pěší a cyklisty včetně rozšíření stávajícího systému pronájmu jízdních kol.

Hlavním cílem „Plánu udržitelného rozvoje městské mobility na léta 2016–2030“ je tedy vytvořit v Bukurešti efektivní, integrovaný, udržitelný a bezpečný dopravní systém, který by podporoval hospodářskou, sociální a územní rozvoj a zajistil by zlepšenou kvalitu života.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Milan Peprník, rada-vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek