Příležitosti pro české firmy v Nebrasce (USA)

1. 11. 2015 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Příležitosti pro české firmy v Nebrasce (USA) Ve dnech od 17. do 20. října 2015 uskutečnil vedoucí Generálního konzulátu ČR v Chicagu Bořek Lizec cestu do Nebrasky, státu s mimořádnou historií české imigrace. Jedná se o stát s nejvyšším podílem Čechoameričanů v rámci USA (dle sčítání lidu v roce 2000 5,5 %). České republice otevírá tato, v Nebrasce všeobecně známá skutečnost, značné příležitosti.

Nebraska je stát s výraznou zemědělskou tradicí, především v pěstování kukuřice. Tomu také odpovídá, že zřejmě nejzajímavější veletrhem jsou zářijové „Husker Harvest Days“, největší světový veletrh testující techniku přímo na polích.

Dle Forbes je Nebraska na 3. místě v USA co do podmínek pro podnikání (celkově nízké náklady na podnikání vs. relativně vyšší daňová zátěž a nedostatek pracovní síly při velmi nízké nezaměstnanosti). Pro české firmy tedy Nebraska může být zajímavá i pro umístění poboček. Nebraska v tomto směru poskytuje řadu pobídek, včetně daňových a také např. na podporu výzkumu a vývoje prototypů v řádu set tisíc USD.

Nebraska klade také značný důraz na inovace. Centrem je v tomto směru Innovation Campus na Univerzity of Nebraska. Americký stát má také rozvinutou strojírenskou výrobu (stroje mají také největší podíl na exportech z Nebrasky do ČR (38,9 %) o celkovém objemu 100 mil. Kč, ve vztahu k EU je tato položka na druhém místě s 15,8 %, na prvním jsou potravinové produkty s 24,2 %, při celkovém objemu exportu 22 mld. Kč). Nebraska je centrem výroby a vývoje technologií pro umělé zavlažování (své sídlo zde mají tři největší firmy v tomto oboru – Valmont, Lindsay a Reinke).

Školství, věda a výzkum

Významným partnerem pro ČR by mohla být ve všech třech oblastech University of Nebraska v Lincolnu (UNL). Zájem o spolupráci projevuje vedení Univerzity i profesoři, kteří mají o ČR odborný zájem. Mimořádně je třeba ocenit působení krajanky Míly Šaškové – Pierce, docentky na katedře moderních jazyků a literatury. Tato krajanka má mimořádné zásluhy na udržení výuky českého jazyka na Univerzitě.

Zásluhu na tom, že výuka stále pokračuje (největší výzvou je nízký zájem studentů) má také krajanská komunita, díky níž mají všichni studenti češtiny na škole stipendium. Rozšíření spolupráce s ČR v jiných oblastech, by pokračování programu napomohlo.

Působení lektorky Hany Weiserové, vyslané na UNL MŠMT, je všeobecně velmi kladně hodnoceno, a to jak ze strany MŠP, tak dalších představitelů UNL, včetně vedoucí katedry moderních jazyků a literatury Priscilly Hayden-Roy. H. Weiserová pracuje na UNL a organizuje řadu kulturních projektů a pomáhá s organizací rozsáhlého československého archivu, který na UNL existuje.

Na UNL pravidelně studují čeští studenti v různých oborech, a to na základě stipendia udělovaného z fondu zesnulého Paula Roubíčka, českého rodáka, který fond založil jako poděkování za vzdělání, které získal v předválečném Československu.

Přirozeným oborem k identifikaci možností ke spolupráci je zemědělství. Při UNL je zřízen Institut pro zemědělské a přírodní zdroje. Mezi diskutovanými specializacemi zaznělo mj. veterinářství a genetika hovězího dobytka, využití systémů GPS v chovu dobytka, zavlažování, výroba a využití ethanolu a fermentace.

Krajanská komunita v Nebrasce

Vedoucí GK se setkal s předními krajanskými představiteli Lincolnu, Yorku, ale i dalších měst (Wilber, Omaha a další). Kromě toho jednal také s krajany, kteří se krajanského života neúčastní (viz předchozí text). Síla českých kořenů v Nebrasce je ojedinělá. To je patrné už četností českých jmen v názvech firem na budovách v centru hlavního města Lincoln. Tradičním pojítkem jsou české tradice (oslavy Vánoc a Mikuláše, pečení koláčů a dalších specialit, hudba, tanec a další).

Předkové většiny našich krajanů přišli do Nebrasky v 19. století. Krajanské spolky tu nemohou oživit nově příchozí Češi z ČR (tak jak se tomu děje například v Chicagu, kde převládli dokonce i ve vedení největšího tradičního spolku United Moravian Societies). Spolky proto musí spoléhat na své vlastní potomky a dle složení účastníků Českého festivalu v Yorku se jim to daří.

Jednou z cest je zapojování dětí do spolkového života od nízkého věku. Jedním z projektů je soutěž o tituly prince a princezny v jednotlivých krajanských distriktech. Ve stejných distriktech jsou také vyhlašovány královny krásy, které se následně účastní státního, a poté federální kola soutěže. Česká a Slovenská Miss USA je vyhlašována každoročně na festivalu ve Wilberu.

Ocenění si zaslouží Český festival v Yorku a všichni jeho pořadatelé. Nejvíce se o jeho zdárný průběh zasloužili prezident festivalu Dave Vavra a Pam Hromadka. Festival je rozsahem srovnatelný s největšími chicagskými festivaly. Koná se v reprezentativních prostorách nového kongresového centra.

Roli University of Nebraska v Lincolnu je třeba hodnotit kladně i z pohledu krajanské agendy. Nachází se zde rozsáhlé archivy (mj. na 10 tis. knih, některé jsou jedinými dochovanými exempláři). Při Univerzitě působí od roku 1903 Komenský Club. Hlavní roli opět sehrává paní Míla Šašková – Pierce, jako neformální reprezentantka českých zájmů. Vyslaná lektorka Hana Weiserová organizuje řadu kulturních, vzdělávacích a společenských akcí (mj. pod hlavičkou Komenský Club). Krajanská komunita je také ve vztahu k UNL aktivní – podporuje Český program na univerzitě prostředky v takové výši, která umožňuje udělení stipendia všem jeho studentům.

Městečko Wilber bylo vyhlášeno prezidentem Ronaldem Reaganem hlavním městem Čechů ve Spojených státech. Impresivní jsou dvojjazyčné, česko-anglické nápisy na obchodech i úřadech na hlavní třídě. Nachází se zde také České muzeum. Vedoucí GK plánuje návštěvu na tradičním srpnovém festivalu, který dle místních odhadů přilákává v průběhu víkendu 40–50 tis. návštěvníků.

Krajané z Nebrasky mají zájem o užší spolupráci s chicagskými krajany. Jednou z možností je využití existence dechové kapely v Nebrasce – Milligan Czech Brass Band – pro chicagské krajanské festivaly. Tento soubor by také rád navštívil některý z festivalů dechových kapel v ČR. Návštěva souboru, jehož zpěváci zpívají české písňové texty bez znalosti češtiny, by mohla mít potenciál zaujmout i média.

Vedoucí GK Chicago také podpořil snahy o oživení buňky SVU v Nebrasce, která by mohla spolupracovat s chicagskou buňkou a stát se součástí projektu EU nazvaného European Scientific Diasporas in North America. Přehled členských organizací je na webové stránce EUROAXESS.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek