Příležitosti pro české firmy v oblasti obnovitelných zdrojů a energie v JAR

17. 10. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Jihoafrická republika chce z mnoha důvodů posílit roli obnovitelných zdrojů v rámci svého energetického mixu, který je více než z 90 % závislý na uhlí. Dříve vysoutěžené projekty na výrobu energie z obnovitelných zdrojů však byly blokovány státní energetickou společností ESKOM.

V říjnu ministryně pro energetiku potvrdila závazek vlády na dokončení dříve vysoutěžených projektů. Po únoru 2018, kdy bude zveřejněn aktualizovaný Integrovaný plán zdrojů, se předpokládá vypsání dalších tendrů v oblasti zelené energie pro období do roku 2030 o celkové kapacitě 14 725 MW, což by mohlo znamenat příležitosti pro české dodavatele.

Jihoafrická republika má velký potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, který dosud plně nevyužívá. Celých 90,4% generované energie se vyrábí z fosilních paliv (uhlí), 4,4 % připadá na jádro, 3 % na zemní plyn a ropu. Pouhých 1,2 % z celkového množství pochází z obnovitelných zdrojů zejména větru a slunce.

Již dříve vláda v rámci Národního energetického plánu rozhodla o snížení podílu uhlí na jihoafrickém energetickém mixu. Do roku 2020 má být z obnovitelných zdrojů generováno celkem 7000 MW. V únoru 2018 bude zveřejněn aktualizovaný plán týkající se obnovitelné energie, tzv. Integrovaný plánu zdrojů (Integrated resource plan 2016), který v současné době prochází veřejným připomínkovým řízením. V roce 2030 má být z obnovitelných zdrojů generováno plných 17 800 MW. Zmiňovaný Národní energetický plán je v současné době také aktualizován a měl by být taktéž zveřejněn v únoru 2018.

Ministerstvo pro energetiku od roku 2016 postupně vypsalo výběrová řízení na více než 100 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů o celkové kapacitě 6327 MW. Více než polovina projektů byla zahájena či dokonce dodána, na druhou stranu u 37 z nich nebyla podepsána smlouva mezi nezávislými dodavateli a státním energetickým podnikem ESKOM. Firma se potýká s finančními problémy a zahájení projektů blokovala. ESKOM mj. požaduje po vládě navýšení výkupních cen elektřiny až o 20 %, neboť stávající ceny údajně nepokrývají náklady na výrobu a investice do elektráren a rozvodné sítě. Současná ministryně pro energii pí. Mmamoloko Kubayi nařídila ESKOM neprodleně dokončit uzavření veškerých zbývajících kontraktů s nezávislými výrobci energie do konce října 2017, což by mělo pozastavené projekty znovu rozběhnout. Všechny stávající projekty by údajně měly být realizovány nejpozději do konce roku 2021.

Stávající projekty a výběrová řízení je možné sledovat na stránkách Independent Power Producer Programme.

Do budoucna  je plánováno k přistoupení k další fázi tendrů, tak aby došlo k naplnění cílů do r. 2030, což by mohlo znamenat příležitost pro české firmy. Celková plánovaná kapacita projektů energie z obnovitelných zdrojů je 14 725 MW. Počítá se s využitím následujících technologií:

  • větrné elektrárny (poptávaná kapacita 6 360 MW)
  • solární termální elektrárny (CST, poptávaná kapacita 1 200 MW)
  • solární fotovoltaika (poptávaná kapacita 4 725 MW)
  • pevná biomasa (poptávaná kapacita 210 MW)
  • bioplyn (poptávaná kapacita 110 MW)
  • skládkový plyn (landfill gas, poptávaná kapacita 25 MW)
  • malé vodní elektrárny (poptávaná kapacita 195 MW)
  • solární parky (1 500 MW)
  • jiné menší projekty (400 MW)

Pro případnou účast v tenderech je potřeba zohlednit fakt, že o výsledcích výběrových řízení bude dle ministerstva pro energii rozhodovat nejen nabídnutý tarif, ale taktéž tzv. plnění stanovených cílů sociálně-ekonomického rozvoje. I z tohoto důvodu doporučujeme spojení s místním partnerem popř. zahraniční firmou, která má s realizací energetických projektů v Jihoafrické republice zkušenosti.

Taktéž doporučujeme zvážit účast na jednom z veletrhů o obnovitelné energii a vodohospodářství, které se konají v příštím roce v JAR. Bližší informace naleznete v našem článku "Voda a obnovitelné energie tématem roku 2018 v subsaharské Africe".

Informace a fotografie poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Viktor Dolista, 2. tajemník, obchodně-ekonomický úsek.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek