Příležitosti pro český export do Irska v oblasti lesnictví a biomasy

3. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Příležitosti pro český export do Irska v oblasti lesnictví a biomasy Irská vláda plánuje v nejbližších letech podstatně navýšit rozlohu zalesněných ploch. Společně s očekávanou zvýšenou poptávkou po lesní technice a strojích lze očekávat rovněž zájem o dovoz biomasy.

V souladu se závazky v rámci tzv. Bílé knihy k energetické politice má irský stát čerpat v r. 2020 až 12 % energie potřebné pro ohřev z obnovitelných zdrojů; celkový podíl OZE má představovat 16 %, k čemuž se Irsko zavázalo v rámci příslušných unijních nařízení.

Součástí plánu irské vlády je v této souvislosti mimo jiné podstatné navýšení zalesněných ploch, přičemž dřevozpracující průmysl by měl do r. 2028 zdvojnásobit svou produkci na celkových 6,4 mil. m3. Lesy v Irsku v současnosti zabírají cca 11 % celkového území.

Polovina irských lesů je v držení státu a většinu těchto pozemků obhospodařuje státní společnost Coillte (zakázky zveřejňuje prostřednictvím celostátního oficiálního serveru, detaily pro dodavatele, přímý e-mailový kontakt: forestprocurement@coillte.ie). Druhá polovina je v rukou soukromých vlastníků, kdy zhruba jednu třetinu lesů v soukromém vlastnictví obhospodařuje privátní firma Greenbelt Ltd.

Vláda nyní zvažuje možnost oslovit investory a malé firmy (drží cca 15 % ze soukromých pozemků) různorodými atraktivními pobídkami. Irské ministerstvo zemědělství se zavázalo investovat 110 mil. EUR ročně do roku 2020 na rozvoj lesnictví, z čehož až 90 % má být využito na zalesňování a výstavbu lesních cest. V blízké době lze tedy očekávat zvýšenou poptávku po lesní technice a strojích.

Odborníci dále upozorňují na skutečnost, že s ohledem na výše uvedené závazky týkající se podílu OZE nebude mít země dostatečné množství surovin potřebných k výrobě energie z biomasy, a to minimálně do r. 2025, což povede ke zvýšení dovozu biomasy do Irska. Irská vláda přitom souběžně uvažuje o ustavení nového pobídkového schématu (Renewable Heat Incentive), podobného velmi úspěšnému programu ve Velké Británii z r. 2014.

Irsko jako ostrovní země navíc aplikuje mimořádně přísná kontrolní opatření jako prevenci případných ekologických problémů při dovozu surovin pro biomasu, tudíž lze předpokládat zvýšenou poptávku především po již zpracované, kvalitní biomase. Příkladem může být elektrárna v Edenderry, která při své produkci spotřebuje 1 mil. tun biomasy ročně (podrobnosti, detaily pro dodavatele).

S ohledem na značné know-how českých podniků působících v lesním hospodářství a také s ohledem na příznivou reputaci českých producentů biomasy vnímáme výše uvedené jako ideální exportní příležitosti pro české firmy. Pozitivní zprávou pro případné zájemce je rovněž fakt, že největšími spotřebiteli energie z biomasy jsou v Irsku farmaceutické firmy, firmy s moderními technologiemi a hotely, přičemž právě farmaceutické výrobky představují podstatnou část celkového irského vývozu. S rostoucím tlakem na udržitelnost jejich výroby se dá předpokládat další nárůst poptávky po OZE.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek