Příležitosti pro dodavatele kancelářského nábytku spojené s výstavbou kanceláří v Nairobi (Keňa)

25. 8. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Příležitosti pro dodavatele kancelářského nábytku spojené s výstavbou kanceláří v Nairobi (Keňa)

Keňská Národní agentura pro životní prostředí (Nema  oznámila zahájení schvalovacího řízení spojeného s výstavbou nových výškových administrativních budov. Zpráva Nema informuje o plánovaném vydání stavebních povolení šesti více než 25 patrových administrativních budov v Nairobi. Výstavba nových administrativních budov je dle Nema vedena snahou překonat existující nedostatek kvalitních kancelářských prostor v hlavním městě. Nová výstavba tak vytvoří příležitosti pro české dodavatele kancelářského nábytku. Současná dynamika dovozu, dosahující 24 % se tak v příštím období pravděpodobně ještě navýšit.

Keňský trh s nábytkem dosahuje obratu 500 mil. USD s ročním tempem růstu za posledních deset let na úrovni 10 %. I přes relativně silnou pozici, kterou domácí výrobci na trhu měli, dováží Keňa ročně nábytek v objemu, který převyšuje 66 mil. USD. Tržní podíl nábytku z dovozu tak přesahuje v současnosti 13 %. Kromě toho roční růst dovozů ve výši 24 % násobně převyšuje celkový roční růst trhu. Tržní podíl zahraničních výrobců na keňském trhu se tak každoročně zvyšuje, což je důkazem toho, že konkurenceschopnost domácích výrobců je ve srovnání se zahraniční konkurencí nedostatečná.

Přitom v rámci východní Afriky je Keňa největší výrobce nábytku. Pozici keňského nábytkářského průmyslu posilovala výhodná geografická poloha, která umožňuje relativně snadný přístup k regionálním i mezinárodních trhům. Geografická poloha rovněž usnadňuje dovoz dřeva ze sousedních zemí. Keňa se navíc může ve srovnání se sousedními zeměmi z regionu opírat o v oboru znalou pracovní sílu vzhledem k tomu, že výroba nábytku má v zemi tradici.

Přesto domácí výrobci za zahraniční konkurencí zaostávají. Jedním z důvodů oslabování konkurenceschopnosti domácích výrobců je technická zastaralost strojního vybavení. Zastaralost strojního vybavení však není dána nízkou ziskovostí domácích výrobců (jejich marže se pohybuje na úrovni 25 %), ale zastaralými výrobními procesy (nízká sériovost výroby, nízká specializace výroby), které neumožňují zavedení moderních výrobních linek do výroby.

Nábytek z dovozu tak zaujímá čím dál významnější podíl ve specializovaných obchodech s nábytkem. Ceny zahraničního nábytku jsou přitom ve srovnání s domácí konkurencí často nižší a to přes to, že domácí trh je chráněn 25 % dovozním clem. Přestože cena hraje stále zásadní roli při rozhodování o nákupu i v tomto směru dochází k posunu. Sortiment dovozů se rychle vyvíjí a zahraniční firmy se snaží odlišit už nejenom cenou ale i kvalitou, což se odráží v růstu jednotkových dovozních cen. Je potěšitelné, že na vzestup keňského trhu reagují i české firmy. Příkladem mohou být například aktivity firmy Linet.

Z pohledu dovozu jsou nejvýznamnější následující kategorie výrobků – sedačky a jiné součásti s ročním objemem dovozu 15 mil. USD, kancelářský nábytek s objemem 10 mil. USD a čalouněný nábytek s objemem dovozů 9 mil. USD. Z pohledu dynamiky růstu je na prvním místě kovový nábytek s ročním tempem růstu 36 %, který je následován plastovým nábytkem s dynamikou růstu 35 %.

Více informací na webu MZV ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: Michal Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek