Příležitosti pro spolupráci s Walesem

8. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Příležitosti pro spolupráci s Walesem Velvyslanec ČR ve Spojeném království Libor Sečka vykonal svojí první návštěvu Walesu a s představiteli regionální vlády, parlamentu, universit a kulturních institucí jednal o možnostech spolupráce. V Londýně následně jednal s ministrem pro Wales o pozici regionu v rámci jednání o brexitu.

Wales má silný zájem na zachování co nejlepšího možného přístupu na vnitřní trh EU a university volají na pokračování britského zapojení do programů Erasmus a Horizon 2020. Příležitosti pro spolupráci českých firem s partnery ve Walesu jsou zejména v sektorech automobilového a leteckého průmyslu, nanotechnologií, obnovitelných zdrojů energie a energeticky soběstačných domů, či v hydroenergetice.

Ve dnech 6. až 7. února 2017 navštívil velvyslanec Libor Sečka Wales a jednal s představiteli decentralizované vlády. Při setkání s prvním ministrem velšské vlády Carwynem Jonesem hovořil o vnitrostátních přípravách Spojeného království na odchod z EU a prioritách Walesu, ale i o příležitostech pro obchodní, vědeckou a kulturní spolupráci mezi ČR, českými regiony a Walesem. Premiér Jones zdůraznil význam vnitřního trhu EU, na který směruje většina vývozu z Walesu. Vyjádřil zájem o rozvoj spolupráce na úrovni vysokých škol, firem i v oblasti kultury.

Velvyslanec Sečka dále jednal s Andrew Gwatkinem, ředitelem mezinárodní divize velšské vlády o konkrétních příležitostech pro setkání českých a velšských firem, ke kterým patří např. plánované mise českých firem z oblastí automobilového, leteckého a energetického průmyslu na veletrhy v Británii v letošním roce:

Pozval také velšské firmy k návštěvě ČR, např. v rámci chystané mise britských firem působících v oblasti leteckého průmyslu, resp. u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Zdůraznil, že české firmy mají kompetence i v prioritních oblastech rozvoje velšské vlády, jako jsou life sciences, ICT, automobilový a letecký průmysl.

Velvyslanec Sečka během návštěvy v Cardiffu dále jednal s místopředsedkyní velšského Národního shromáždění paní Ann Jonesovou, s vedením města Cardiff a s vedením Národního muzea a galerií Walesu. Dále navštívil také druhé největší město Walesu Swansea, kde jednal se starostou Davidem Hopkinsem a vedením města o možnostech kulturní a obchodní spolupráce. S proděkanem prof. Richardem B Daviesem a představiteli University of Swansea jednal o spolupráci v oblasti nanotechnologií a pozval je k účasti na připravované prezentaci „Czech NanoTech Day“, která se uskuteční v červnu 2017 na velvyslanectví ČR v Londýně. Na univerzitě se setkal také s posluchači z ČR, kteří zde studují.

Universita ve Swansea patří k nejrychleji rostoucím vysokým školám ve Spojeném království, aktuálně je na 10. příčce z hlediska výsledků výzkumu a nanotechnologiím se věnuje především v kontextu zdravotnictví, pokročilých materiálů a elektroniky. V rámci zaměření na aplikovaný výzkum a vývoj universita spolupracuje s desítkami průmyslových firem včetně např. Airbus či Rolls-Royce, který má na universitě vlastní výzkumné pracoviště. V oblasti nanotechnologií a výzkumu materiálů spolupracuje s českými pracovišti a využívá i přístroj NanoSpider Lab 200 dodaný českou firmou Elmarco.

V Londýně se následně dne 8. února velvyslanec Sečka setkal s Alunem Cairnsem, ministrem britské vlády pro Wales, kterého informoval o svých jednáních ve Walesu a diskusi zaměřil na otázky příprav a zapojení Walesu do jednání o brexitu. Při setkání zmínil zájem ČR realizovat obchodní prezentace a kulturní akce i v regionech Velké Británie, včetně Walesu.

O regionu Walesu

Wales prochází v posledních desetiletích procesem transformace ekonomiky od primárních sektorů těžby uhlí a rud a jejich zpracovaní k sofistikovanějším oborům, v čele s produkcí komponent pro automobilový a letecký průmysl, a sektory finančních a digitálních služeb. Ve Walesu sídlí např. motorárny Fordu a Toyoty, výroba komponent pro automobilový průmysl firem Magna, Bosch, Caldonic a Meritor. V roce 2016 oznámila automobilka Aston Martin, že výrobu svého nového SUV modelu umístí do velšského St. Athan. V severovelšském Broughton sídlí továrna Airbusu dodávající křídla pro všechny obchodní modely značky. 

Bývalá průmyslová centra Cardiff a Swansea procházejí v posledních desetiletích rekultivací, v rámci které jsou ekologizovány provozy a je rozšiřována městská infrastruktura na místech bývalých průmyslových oblastí. Swansea i nadále zůstává důležitým producentem hliníku a titanu pro letecký průmysl v globálním měřítku, a producentem dalších neželezných kovů. 

Jako řada dalších britských měst, i Swansea a Cardiff se potýkají s nedostatkem bytové kapacity a plánují proto další výstavbu, přičemž prioritou budou energeticky soběstačné budovy s vlastními fotovoltaickými panely. Swansea také dlouhodobě připravuje projekt přílivové elektrárny, v rámci které by vybudováním hráze v zálivu měla vzniknout rozsáhlá laguna, zadržující přílivovou vodu pro vodní turbíny. 

Jednání velvyslance Sečky s prvním ministrem Walesu Carwynem Jonesem

Jednání velvyslance Sečky s prvním ministrem Walesu Carwynem Jonesem

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autor: Aleš Opatrný, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek