Příležitosti v oblasti veřejné dopravy v Jekatěrinburgu

27. 3. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 06.03.2017

Současný stav veřejné dopravy v Jekatěrinburgu

Současná síť veřejné dopravy v Jekatěrinburgu byla vytvořena v minulém století. Od roku 2000 byly do systému včleněny malé a střední soukromé autobusy. Postupně se zvyšoval počet spojů do různých částí města a narůstala délka dopravních tras veřejné dopravy až na 4246 km. V současné době je v provozu 30 tramvajových, 19 trolejbusových a kolem 80 autobusových spojů. Jízdné je placeno v každém dopravním prostředku zvlášť za každou jízdu, většinou s obsluhou konduktora. V souvislosti s nízkou kvalitou dopravních prostředků, nerovnoměrného vytížení spojů a dlouhých čekacích intervalů se snížila úroveň dopravních služeb natolik, že ve srovnání s rokem 2000 klesl počet přepravovaných osob na jednu třetinu. Současně s tímto se ve městě výrazně zvýšila individuální automobilová doprava s pravidelnými dopravními zácpami v časech s největší intenzitou silničního provozu.

 

Nová koncepce veřejné dopravy

Nová dopravní koncepce předpokládá snížení celkového počtu linek veřejné dopravy, zkrácení dopravních tras na 1604 km, vytvoření přestupních stanic, zkrácení intervalů a doby čekání na jednotlivé spoje (na 3-7 minut ze současných 15-20 minut), zavedení časových jízdenek na 45, 60 a 90 minut, označení jízdních pruhů pro veřejnou dopravu, vytvoření centrální dispečerské služby a vybudování nových vytápěných čekáren (přibližně jde o 100 objektů, které by měly být vybudovány do 3 let). Nový systém počítá s omezením počtu spojů na 12 tramvajových, 10 trolejbusových a 44 autobusových. Celkový počet vozidel ekologické dopravy se nezmění (250 tramvají a 170 trolejbusů). Velké autobusy budou postupně nahrazovány vozidly na plynový pohon. Významnější omezení nastanou u malých a středních autobusů. V dopravních špičkách se na silnících bude pohybovat pouze třetina současného stavu autobusů (237 velkých a 271 středních). Výběr soukromých přepravních společností bude odpovídat přísným kritériím, zaměřeným například na kvalitu a počet dopravních prostředků, vybavení navigačním systémem GLONASS a odpovídající servisní základnu.

 

Součástí koncepce je projekt celkové změny veřejné dopravní sítě, připravený ve spolupráci s americkou společností „Jarrett Walker + Associates“. Změna dopravního systému podle expertních odhadů uspoří městské kase 2 mld. RUB ročně (cca 3,3 mil. EUR) a významně přispěje ke zlepšení životního prostřední ve městě.

 

Realizace projektu

Začátkem roku 2017 byl oznámen termín zahájení implementace nového dopravního systému zavedením nových tras veřejné dopravy (červen 2017). Po negativních ohlasech veřejnosti se však termín posunul na rok 2019 s odůvodněním potřeby dopracování koncepce na základě obdržených námětů a nutností přizpůsobení dopravní infrastruktury. Dalším důvodem byla příprava města na MS 2018 ve fotbale (v Jekatěrinburgu se budou konat 4 zápasy v období od 15. do 21. června 2018). V nadcházejícím období se zavádění nového dopravního systému omezí na vyznačení přednostních jízdních pruhů (požadavek FIFA k MS 2018 ve fotbalu) a na vybudování zastávek veřejné dopravy. Jednotlivé technické aspekty realizace projektu se budou dále připravovat v tematických pracovních skupinách.

 

Luboš Laštůvka, ekonomický konzul, Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu

Tisknout Vaše hodnocení: