Primární úpisy akcií si udržují svoji pozici

21. 12. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Primární úpisy akcií si udržují svoji pozici Primárním veřejným úpisům akcií (IPO) se letos nepodařilo zopakovat loňský rekordní rok 2014. Navzdory nástupu alternativních forem financování a globální nestabilitě si svoji pozici udržují.

Jejich počet (1 218) sice klesl o pouhá 2 %, ovšem výnosy v hodnotě 195,5 miliard amerických dolarů jsou o celou čtvrtinu nižší. Nicméně, jak upozorňuje nejnovější čtvrtletní studie EY Global IPO Trends, ve srovnání s desetiletým mediánem (1 241 IPO v hodnotě 176,1 miliard amerických dolarů) si výsledky z letošního roku 2015 stojí celkem dobře.

Odrazily se na nich ale nevyrovnané výkony jednotlivých regionů, což je důsledkem větší globální nestability. A svou roli sehrál i fakt, že podniky mohou při hledání finančních zdrojů vybírat z širší nabídky.

I přes výpadek čínských burz, kde po část roku nebylo možné umisťovat nové emise, byla letos nejaktivnější Asie a Tichomoří. Tento region je nejen jedničkou, pokud jde o počet IPO a jejich výnosy, ale je navíc jediný, kde se podařilo překonat výsledky loňského roku 2014.

Strukturální změny vyžadují paralelní rozvoj několika strategií financování

V letošním roce 2015 se objevila řada alternativních zdrojů soukromého i korporátního kapitálu, čímž se společnostem, které potřebují prostředky na rychlý růst, otevřely nové možnosti financování.

Objem likvidních aktiv private equity fondů určených na investiční účely se aktuálně odhaduje na 482,8 miliard amerických dolarů, což je o 3 % víc než v roce 2014. Letošní rok byl navíc rekordní pro fúze a akvizice, uskutečnilo se jich nejvíc od roku 2007.

Tyto faktory měly největší dopad na IPO technologických společností, tedy na odvětví, které bylo v minulosti pilířem trhu s primárními veřejnými úpisy, především ve Spojených státech. Počet IPO technologických společností letos zaznamenal 47% propad,zatímco výnosy poklesly proti loňsku o 27 % (přičemž výsledky roku 2014 nezahrnují IPO čínské společnosti Alibaba).

Zatímco prostřednictvím primárních veřejných úpisů získaly technologické společnosti ve Spojených státech za celý letošní rok pouhých 8,1 miliard amerických dolarů, výnos jejich soukromých emisí se jen za první pololetí odhaduje na 20 miliard amerických dolarů.

„Příprava IPO trvá obvykle minimálně dva roky. Naproti tomu přístup k soukromému kapitálu je mnohem rychlejší, takže podniky mají možnost dřív dosáhnout na kapitál, který jim zajistí konkurenční výhodu,“ říká Peter  Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

„Soukromí investoři jsou dnes připraveni investovat větší částky do veřejně neobchodovaných společností, a to i v pozdějších fázích jejich vývoje. Na trhu dochází ke strukturálním změnám a pro podniky bude důležité, aby paralelně pracovaly na několika strategiích financování.“

„V důsledku toho můžeme pozorovat posun k novému typu veřejných primárních úpisů, kdy na burzu přicházejí větší, stabilnější a rozvinutější podniky. Takovým společnostem nejde jen o to, získat kapitál, ale mají i strategické důvody, například chtějí vstupem na zahraniční burzu víc zviditelnit svou značku a získat přístup na nové trhy.

A i když je na trhu množství soukromého kapitálu, primární úpisy zůstávají hlavní formou exitu pro private equity a venture capital fondy, “vysvětluje Josef Dobřichovský, ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

Region EMEIA – solidní, ale ne mimořádný rok

Pro region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika), který skončil na druhém místě (po Asii) podle počtu realizovaných úpisů i podle celkového objemu výnosů, byl rok 2015 dobrý, nikoliv všakmimořádný. Burzy v regionu představily celkem 346 primárních úpisů, které vynesly 67,1 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční pokles o 5 %, resp. 10 %.

Rok 2015 poznamenala volatilita, která přinesla výrazné výkyvy na trhu primárních emisí. Aktivita vyvrcholila v posledním čtvrtletí, kdy se uskutečnilo 69 IPO v hodnotě 24,0 miliard amerických dolarů. Ve srovnání se třetím čtvrtletím se počet primárních úpisů zvýšil o 13 % a výnosy dokonce o 389 %.

Za mimořádnými výsledky čtvrtého čtvrtletí je několik velkých primárních úpisů, včetně šesti, které překonaly jednu miliardu amerických dolarů a v souhrnu vynesly více než 15,9 miliard, tedy asi 66 % z celkových výnosů v regionu. Čtyři z těchto emisí se umístily v globální „první desítce“ za čtvrté čtvrtletí. A čtyři IPO má EMEIA rovněž v první desítce za celý rok.

Tyto mega transakce potvrzují dlouhodobější trend nárůstu velikosti IPO, který je specifický pro region EMEIA. V ostatních regionech světa se naopak objemy transakcí zmenšují.

„Dobré výsledky Evropy lze přičíst z velké části pomalému, ale stabilnímu oživení eurozóny,“ říká Peter Wells. „Důvěru investorů posiluje volnější měnová politika i naděje, že Evropská centrální banka bude pokračovat v kvantitativním uvolňování minimálně do března 2017. Vynikající čísla za poslední čtvrtletí jsou do nadcházejícího roku opravdu dobrým znamením.“

Nejaktivnějším regionem Asie a Tichomoří

Jediným regionem, kterému se podařilo překonat loňské výsledky, je Asie a Tichomoří. V letošním roce 2015 se zde uskutečnilo 673 IPO v celkové hodnotě 90,2 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 20 %, resp. o 8 %. Letos se tento region stal jednoznačnou světovou jedničkou, když na něj připadlo 55 % všech primárních emisí a 46 % kapitálových výnosů.

Najdeme zde prvních sedm burz světa, pokud jde o počet IPO realizovaných v letošním roce, a první čtyři podle výše kapitálových výnosů. Z „top 10“ největších letošních primárních úpisů se jich na asijských burzách uskutečnila polovina. Od prosince 2015 je navíc znovu možné umisťovat primární emise na čínských burzách, kde je na IPO připraveno cca 690 společností.

Úspěšný rok má za sebou rovněž Japonsko, které ve všech čtyřech letošních čtvrtletích vykazovalo na trhu s primárními úpisy konzistentní aktivitu. Celkem 98 letošních IPO – nejvíc od roku 2007 – vyneslo emitentům 15,6 miliard amerických dolarů.

„Aktivita v Asii je dána především masivním a neutuchajícím zájmem o vstup na čínské burzy,“ upozorňuje Josef Dobřichovský. „Počet ani hodnotu primárních úpisů realizovaných v tomto regionu nakonec nijak významně neovlivnily nepříznivé ekonomické faktory, jako nejistota, nízké ceny ropy a komodit nebo výkyvy směnných kurzů. Vzhledem k množství připravovaných IPO očekáváme, že se jejich počet v nadcházejícím roce ještě zvýší.“

Ve Spojených státech soupeří primární veřejné úpisy se soukromým kapitálem

Ve Spojených státech byl rok 2015 pro primární úpisy náročný. Hlavním důvodem je výrazně lepší dostupnost soukromého kapitálu a v důsledku toho i citelný úbytek primárních veřejných emisí technologických společností.

Na amerických burzách se letos uskutečnilo 173 IPO, což je o 41 % méně než v roce 2014. Tyto emise vynesly o třetinu méně než vloni, celkem jen 33,3 miliard amerických dolarů.

S těmito výsledky se Spojené státy umístily v globálním žebříčku na třetí příčce jak podle počtu IPO, tak podle jejich hodnoty.Je ovšem třeba podotknout, že počet letošních veřejných emisí je pouze 5 % pod desetiletým mediánem (183 IPO). Na vině nižších výnosů je tedy především pokles průměrné velikosti úpisu.

I když počet primárních veřejných emisí ve Spojených státech klesl, je o ně stále zájem. Ceny akcií jsou sice pod určitým tlakem, nicméně u 66 % tamějších letošních IPO se kurz akcií pohyboval ve stanoveném cenovém rozpětí nebo nad ním. První den obchodování se kurz nových titulů zvýšil průměrně o 16,9 %. Nově umístěné emise tak mají lepší výsledky než akciové trhy obecně.

„Rok 2015 byl ve Spojených státech zlomový. Díky množství soukromého kapitálu vyrostla burzám silná konkurence. A řada z nich na to zareagovala založením vlastní platformy pro soukromé financování,“ říká Josef Dobřichovský.

„Klíčovou roli sehrál rovněž americký zákon JOBS, který zvýšil soukromým společnostem maximální povolený počet akcionářů z 500 na 2 000. Soukromé společnosti tak naráz mohou být výrazně větší a vstup na veřejný akciový trh odkládat déle.“

Příznivý výhled do roku 2016

I v roce 2016 budou trh s primárními veřejnými úpisy akcií ovlivňovat základní ekonomické faktory, volatilita a měnová politika. „Máme za sebou rok plný výkyvů a předpokládáme, že i rok 2016 bude podobný. Jsme nicméně opatrní optimisté a věříme, že výhled by se mohl zlepšovat,“ říká závěrem Peter Wells.

„Základní ekonomické faktory jsou ve většině rozvinutých zemí příznivé a případné připravované změny měnové politiky jsou dostatečně signalizovány. Kapitálové trhy si vedou dobře a pokud jde o míru návratnosti, nemůžou jiné typy aktiv akciím konkurovat. Akcie jsou tak pro investory atraktivní alternativou nabízející vyšší riziko, ale i vyšší výnos. 

„I v příštím roce budou trh s primárními veřejnými úpisy nepochybně ovlivňovat takové faktory jako volatilita, volební nejistota nebo geopolitické výkyvy. Nicméně primární úpisy uskutečněné v letošním roce potvrzují, že jsou vůči vyšší volatilitě odolnější, než by se čekalo. Bude proto zajímavé sledovat, jak si povedou v roce 2016,” dodává Josef Dobřichovský.

IPO za období leden 2015 – prosinec 2015 podle ekonomických odvětví

Odvětví Počet transakcí Podíl na celkovém počtu v %

Výnosy

(v mil. USD)

Podíl na celkových výnosech v %
 
Spotřební zboží a služby 116 9,5 % 23 503,1 12,0 %
Zboží běžné spotřeby 76 6,2 % 7 770,4 4,0 %
Energetika 63 5,2 % 13 873,0 7,1 %
Finanční služby 79 6,5 % 43 797,5 22,4 %
Péče o zdraví 205 16,8 % 15 686,5 8,0 %
Technologie 177 14,5 % 23 085,1 11,8 %
Průmyslová výroba 205 16,8 % 31 828,0 16,3 %
Výroba materiálů 101 8,3 % 9 899,2 5,1 %
Média a zábavní průmysl 50 4,1 % 4 174,6 2,1 %
Nemovitosti 62 5,1 % 5 833,5 3,0 %
Maloobchod 64 5,3 % 7 047,7 3,6 %
Telekomunikace 20 1,6 % 9 026,9 4,6 %
Celkem 1 218 100,0 % 195525,5 100,0 %

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost. Podrobnější informace o organizaci naleznete na webové stránce www.ey.com.


Redakčně upravená tisková zpráva organizace EY.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek