Přinese stávka lékařů v Keni nové příležitosti pro dodavatele zdravotnického zařízení?

19. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Přinese stávka lékařů v Keni nové příležitosti pro dodavatele zdravotnického zařízení? Trh se zdravotnickým zařízením v Keni je zcela závislý na dovozu. Odhadovaná tržní poptávka v Keni po této komoditě byla v roce 2005 jen 35 milionů amerických dolarů. Nicméně od roku 2006 došlo k bezprecedentnímu nárůstu výdajů na pořizování zdravotnické techniky.

Od roku 2006 do roku 2016 tak došlo v rámci strategie modernizace veřejných nemocnic k nárůstu výdajů na přibližně 100 mil. USD s tím, že tento rozpočet by měl v příštích letech stoupat o 10 % ročně. Tento růst by mohl ještě akcelerovat díky probíhající stávce lékařů. Mezi hlavní dodavatele zdravotnické techniky patří Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Indie, Itálie a Čína. 

V Keni probíhá již od 5. prosince 2016 stávka lékařů. Jádro sporu se dotýká Kolektivní dohody, která byla uzavřena již v roce 2013, avšak do dnešního dne se nezačala naplňovat. Podle této dohody by měsíční platy začínajících lékařů měl být na úrovni 3000 USD oproti dnešním 1400 USD. Vláda nabízí zvýšení na úroveň 2000 USD. Tento návrh je však lékařskými odbory odmítán. Situace dospěla do bodu, kdy vláda hrozí uvězněním odborových předáků z důvodu odmítání poskytování zdravotní péče.

Lékaři se brání tím, že ve vyjednávání nejde jen o platy, ale i o podmínky v jakých je zdravotní péče v Keni poskytována. Lze očekávat, že lékařské odbory budou i do budoucna zdůrazňovat, že v jejich rozporu s vládou jde v první řadě o zlepšení podmínek poskytování zdravotní péče proto, aby si na svou stranu získali alespoň část veřejnosti, která za současným sporem vidí pouze přemrštěné platové požadavky lékařů a skutečnost, že ve sporu vláda versus lékaři je to právě veřejnost, která na probíhající spor doplácí.

I před vypuknutím stávky lékařů se očekávalo, že náklady na nákupy zdravotnického vybavení porostou ročně o 10 %. Vzhledem ke skutečnosti, že keňští lékaři považují existující vybavení stále za neadekvátní, lze očekávat, že vláda bude nucena vyčlenit ještě více prostředků na modernizaci nemocnic. Vládě totiž hrozí, že v případě, že se nezlepší podmínky v keňských nemocnicích, bude trvat exodus keňských lékařů, a to přes eventuální zlepšení platových podmínek. Tím by došlo k dalšímu zhoršení poskytované zdravotní péče.

V současné době připadá v Keni 17 lékařů na 100 tis. obyvatel. To je výrazně méně než WHO doporučovaným poměrem 100 lékařů na 100 tis. obyvatel. Rovněž vylepšení neodpovídajícího poměru se vyskytuje mezi požadavky stávkujících lékařů. Navýšení počtu lékařů by tak s sebou mělo přirozeně přinést zvýšení rozpočtu na nákup zdravotnické techniky nad současnou úroveň.

V současné době chybí v řadě veřejných nemocnic základní lékařské vybavení. Analýza ministerstva zdravotnictví indikuje přetrvávající nedostatek základního vybavení, jakým jsou například zdravotní lůžka, kojenecké inkubátory, márniční vozíky, hydraulické operační stoly, rtuťové sfygmomanometry, měřáky průtoku kyslíku atd. Mezi elektro přístroji pak není ve vybavení nemocnic dostatek rentgenů, ultrazvukových skenerů, mamografických jednotek, EEG a ECT přístrojů. Podle zdravotních expertů mají západní společnosti největší příležitosti v dodávkách CT skenerů, ultrazvukových jednotek, rentgenovém zařízení, angiografii, endoskopií, zařízení z oblasti biochemie, hematologie a imunologie.

Dojde-li skutečně k očekávanému navýšení prostředků pro zdravotnictví, měly by mít západní společnosti příležitost k posílení své pozice na trhu, a to díky jejich technické konkurenceschopnosti. Keňští uživatelé oceňují kvalitu a spolehlivost západní zdravotnické techniky. Na druhou stranu je cena západní techniky někdy považována za příliš vysokou. Vedle státních nemocnic jsou při modernizaci zdravotnické techniky aktivní i přední nemocnice v soukromém sektoru.

Podle vyjádření lékařů vede špatný stav zařízení ve veřejných nemocnicích k tomu, že mnoho Keňanů dává přednost poskytování lékařských služeb v soukromých nemocnicích nebo v zahraničí, a to navzdory vysokým nákladům.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek