Příprava na EXPO 2020 v Dubaji je příležitostí pro české firmy z řad malých a středních podniků

30. 8. 2016

Kancelář pro přípravu EXPO 2020 v Dubaji včera oznámila, že 20% všech zakázek spojených s přípravou světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji bude uděleno místním i zahraničním malým a středním podnikům (MSP). Jedná se o kontrakty ve výši 5 mld. AED (1,4 mld. USD).

Zájemci o zakázky spojené s přípravou EXPO 2020 se mohou zaregistrovat on-line na zvlášť pro tento účel vytvořeném portále e-Source EXPO 2020 Dubai, kde se doposud zaregistrovalo již 6 196 firem z celého světa. Z těchto firem činí MSP 2 418. Celkem bylo k dnešnímu dni uděleno 787 zakázek, z nichž 320 vyhrály MSP (40%).

Na portále e-Source EXPO 2020 Dubai je ke stažení i seznam udělených zakázek a vypsaných, či připravovaných tendrů . Jedná se zejména o projektové a konzultační služby v oblasti stavebnictví, dodávky inženýrských, telekomunikačních a datových sítí a služeb, dodávky osvětlovací techniky, stavební práce a materiály, logistické, reklamní, marketingové a mediální služby, vybavení interiérů.

Podle ředitelky Kanceláře EXPO Dubai 2020, státní ministryně Reem Al Hashimi, došlo v poslední době k úpravě tendrových podmínek ve prospěch dodavatelů. Byly zrušeny nabídkové záruky (bid bond) a záruky za plat předem, platnost nabídky byla zkrácena na 60 dní, plat předem za dodávku zboží byl zvýšen na 50% a služeb na 25%. Kancelář rovněž garantuje proplacení faktur do 30 dní ode dne jejich schválení.

Federální zákon č. 2 z roku 2014, který upravuje malé a střední podnikání v SAE, ukládá, že minimálně 10% všech státních zakázek musí být uděleno MSP. Povinná podpora MSP platí i pro firmy se státním podílem více jak 25%, které musí udělit MSP alespoň 5% všech zakázek.

Příprava na EXPO 2020 vyžádá investice v celkové výši 25 mld. AED (6,8 mld. USD). Podpora MSP ze strany dubajské vlády zapadá do hospodářské strategie SAE zaměřené na diversifikaci národního hospodářství. MSP tvoří 94% všech místních firem (cca 400 tis. společností) a produkuji 60% HDP. Do roku 2021 se má tento podíl zvýšit na 70%.

Ing.Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada, Zastupitelský úřad v Abu Dhabi, 30.8.2016

Více informací na: http://www.mzv.cz/abudhabi/cz/obchod_a_ekonomika/x2016_08_30.html

Tisknout Vaše hodnocení: