Přístavy Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście - nová kvalita přístupových cest na světové trhy pro český zahraniční obchod

11. 4. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 11.04.2013

ilustrační obrázekSeminář se uskutečnil dne 10. 4. 2013 v Praze.
 
Zástupci 3 nejvýznamnějších polských přístavních správ prezentovali změny, kterými přístavy prošly v posledních několika letech a také jejich připravované investice. Jedním z důležitých témat byl i rychlý vývoj infrastruktury v Polsku umožňující rychlejší pohyb zboží z ČR do přístavů, a tak i zkrácení doby celé zámořské přepravy.
 
Právě možnost podpory českých exportéru ve formě nabídky alternativ pro současně nejčastěji využívané dopravní cesty, a také příležitost pro uplatněni českých dodavatelů při investicích probíhajících v polských přístavech byly hlavní důvody proč se zahraniční zastoupení MPO ČR/CzechTrade a ZÚ Varšava rozhodly tuto akci organizačně podpořit v úzké spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR. Navázané vztahy se budeme snažit dále rozvíjet jak směrem ke spedičním a dopravním firmám, tak také projekčním kancelářím a ve stavebnictví zaměřeném na vodní hospodářství a přístavní infrastrukturu.
  
Prezentace se z polské strany zúčastnilo jak nejvyšší vedení správ přístavů Gdańsk, Gdynia a Szczecin-Świnoujście, tak také představitelé několika polských terminálových firem, se kterými bylo možno prodiskutovat i velmi konkrétní záležitosti a jejich nabídku služeb pro tranzit českého zboží v obou směrech - tedy dovozu i vývozu.

O významu tohoto semináře svědčí i fakt, že se z polské strany zúčastnila náměstkyně polského Ministra dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství, paní Anna Wypych-Namiotko nebo poslanci polského Sejmu, panové Piotr Chmielowski a Jerzy Borkowski. Českou stranu reprezentoval Ing. Jiří Žák, náměstek Ministra dopravy ČR.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: