Přistoupením ke Společenství portugalsky hovořících zemí získá Česko nové možnosti exportu

26. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Kromě Portugalska a Brazílie se jedná o Východní Timor, Kapverdy, Guineu Bissau, Mosambik, Angolu, Rovníkovou Guineu a Svatý Tomáš a Princův ostrov – celkem toto společenství zahrnuje přes dvě stě padesát milionů obyvatel žijících na čtyřech kontinentech.

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s velvyslanectvím Brazílie a Portugalska a Portugalským centrem / Instituto Camões v Praze připravuje na 30. května seminář „Česká republika a lusofonní svět – minulost, současnost a budoucnost“.

Seminář se zaměří na možnosti posílené ekonomické, kulturní, vědecké a školské spolupráce mezi Českou republikou a portugalsky hovořícími zeměmi. Jednacím jazykem semináře bude portugalština a čeština, bude zajištěno simultánní tlumočení.

Pořádání semináře je současně jedním z kroků na podporu žádosti České republiky o udělení pozorovatelského statusu ve Společenství portugalsky hovořících zemí (Comunidade dos países de Língua Portuguesa, CPLP). Žádost podala ČR v březnu tohoto roku poté, co tento krok odsouhlasila na návrh ministerstva zahraničí česká vláda.

Hlavním hostem semináře proto bude výkonný tajemník CPLP Murade Isaac Murargy. Na semináři dále vystoupí velvyslanci zemí akreditovaných pro Českou republiku a pozvaní odborníci na různá témata týkající se vztahů mezi Českou republikou a lusofonními zeměmi.

Lepší možnosti pro vývoz

Přistoupením ke Společenství portugalsky hovořících zemí, které vzniklo v roce 1996, Česká republika získá nové možnosti při rozvíjení vztahů s celkem devíti státy. Kromě Portugalska a Brazílie se jedná o Východní Timor, Kapverdy, Guineu Bissau, Mosambik, Angolu, Rovníkovou Guineu a Svatý Tomáš a Princův ostrov – celkem toto společenství zahrnuje přes dvě stě padesát milionů obyvatel žijících na čtyřech kontinentech.

Řada z členských zemí CPLP patří mezi současné či potenciálně velmi zajímavé ekonomické partnery České republiky, která přitom v těchto zemích nemá, s výjimkou Portugalska a Brazílie, své rezidentní diplomatické zastoupení. V minulosti, za bývalého Československa, se tuzemské firmy podílely v řadě lusofonních zemích na investičních projektech, zejména v oblasti energetiky, stavebního průmyslu a strojírenství. Současný český export do zemí CPLP dosahuje objemu 22 mld. Kč a má značný potenciál růstu.

Šance pro vědu i kulturu

Od získání pozorovatelského statusu v CPLP si Česká republika slibuje nejen zintenzivnění vztahů s Portugalskem coby důležitým partnerem v rámci EU, který je současně i motorem vzájemné spolupráce všech lusofonních zemí, ale i s Brazílií, pátou nejlidnatější zemí světa. Platforma CPLP dá českým podnikatelům lepší možnost participace na ekonomických projektech mimoevropských členů CPLP a je tak jednou z možností, jak usnadnit ekonomické pronikání České republiky na poměrně komplikované trhy subsaharské Afriky, kde je portugalština – po angličtině a francouzštině – třetí nejrozšířenější řečí.

Česká republika by měla v rámci svého pozorovatelského statusu přispět k podpoře lusofonní kultury a šíření výuky portugalštiny, která je zde vyučována jako obor na třech vysokých školách, konkrétně na Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého, Univerzitě Hradec Králové, Masarykově Univerzitě a Vysoké škole ekonomické v Praze. Propojení s CPLP umožní zlepšit kvalitu výuky.

České akademické a kulturní obci pozorovatelský status ČR v CPLP poskytne možnost lepší informovanosti o dění v portugalsky hovořících státech a participaci na univerzitní výměně. Mezi další výhody v oblasti výuky portugalštiny patří přístup do on-line platformy s výukovými materiály, přístup do vzdělávacího portálu či k audiovizuální platformě obsahující dokumenty o portugalsky hovořících zemí. Zkvalitněním výuky portugalštiny přitom může Česká republika ve střednědobém horizontu získat nové kapacity, které umožní efektivnější působení českých podnikatelských subjektů na portugalsky hovořících trzích.

Upravená tisková zpráva MZV

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek