Privatizace státního majetku v Řecku

9. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Privatizace státního majetku v Řecku Řecký privatizační fond TAIPED (Hellenic Republic Asset Development Fund) vznikl v červenci 2011. V souladu se závěry Memoranda o 3. záchranném úvěru z 18. července 2015 je v jednání jeho transformace na nový fond, který zahrne také Fond finanční a úvěrové stability, nemovitosti vlastněné státními úřady, případně banky a má mít řecko-mezinárodní vedení. Vláda pracuje na příslušném zákoně a plánuje zahájit činnost nového fondu koncem r. 2016.

Současná vláda odmítá privatizovat infrastrukturu a hodlá poskytovat pouze provozovatelské koncese. V případě výstavby projektů infrastruktury bude uplatňovat PPP model. Pro výrobní kapacity bude snahou získávat partnery do joint ventures, než plně privatizovat.

Memorandum stanovilo úkol zajistit do konce r. 2018 výnos 6,4 mld. eur z privatizace 27 organizací a pozemků, z toho 3 mld. v r. 2016, což se nejeví reálné, stejně jako snížený rozpočtový cíl 2 mld. eur. Řecká vláda mezitím seškrtala seznam privatizačních projektů na 9 a jedná s věřiteli o ročním odkladu plánovaného výnosu.

Vedení TAIPEDu jeví zájem o urychlenou a efektivní realizaci privatizace, naráží však na menší vstřícnost resortních ministrů, kteří vystupují jak proti jednotlivým privatizačním záměrům, tak samotnému vedení privatizační agentury. Situaci komplikuje i nestabilní legislativní rámec, jehož časté změny negují podmínky již uzavřených případů. Markantním případem je zprivatizovaný sázkový koncern OPAP, který v roce 2014 odkoupil česko-řecký kapitálový fond Emma Delta Hellenic Holdings Ltd., kde vláda následně a opakovaně znevýhodnila podmínky oproti privatizační smlouvě.

Uzavřené privatizační projekty

Po celý rok 2015 byly privatizace zastaveny a projektovaný roční příjem 1,4 mld. eur nebyl naplněn. Koncem roku došlo pod tlakem věřitelů k pokusům o restartování privatizačního procesu.

Dlouhodobý pronájem olympijského dostihového závodiště na athénském předměstí včetně postoupení práva provozování koňských dostihů byl uzavřen s monopolní sázková společnost OPAP za cenu 40,5 mil. eur (nabídka z r. 2014).

Po dvou letech průtahů byla uzavřena smlouva o 40letém (+10 let) pronájmu 14 mezinárodních regionálních letišť konsorciu investorů vedeném německou skupinou FRAPOR, která v roce 2014 obsloužila 22 mil. cestujících. Investor za pronájem zaplatí jednorázově částku 1,234 mld. eur a dále roční nájemné ve výši 22,9 mil. eur valorizované dle inflace a podíl 28,6 % z ročního zisku před zdaněním. Smlouva má vstoupit v platnost v listopadu 2016, kdy bude ukončeno schvalovací řízení v EK a řeckém parlamentu.

V dubnu 2016 byla po vleklých jednáních podepsána smlouva o dlouhodobém postoupení 67 % akcií společnosti Správa pirejského přístavu (OLP) ve prospěch čínské společnosti China COSCO Shipping. Veřejná soutěž byla vyhlášena na jaře 2014 a závazné nabídky byly předloženy koncem roku 2015. Řecko očekává, že smlouva vynese do r. 2052 částku 1,5 mld. eur. Smlouvu musí nyní schválit řecký Účetní dvůr a EK a následně ratifikovat řecký parlament. Procedura by měla být uzavřena v průběhu června 2016.

Hlavní otevřené privatizační projekty

V běhu je privatizace 100 % akcií monopolního provozovatele osobní a nákladní železniční dopravy TRAINAOSE a společnosti EESSTY (Rosco) zajišťující údržbu železničních vozů, obě jsou dceřiné společnosti státních řeckých drah (koncern OSE). Dne 15. 4. 2016 předložily předběžné nabídky italská státní společnost Ferrovie dello Stato Italiane (rovněž privatizovaná), ruská Russian Railways a řecká GEK-TERNA. Uzávěrka závazných nabídek je plánována na 31. 5. 2016.

Do privatizace zasahuje probíhající liberalizace železniční dopravy. Vláda musí předložit zákon, kterým bude OSE povýšen do role regulátora železniční dopravy a bude oprávněn vydávat licence k jejímu provozu. Hodnota zadlužené společnosti TRAINAOSE se tak pro potenciálního investora výrazně sníží pouze na hodnotu získání licence. Žádost o vydání provozní licence již podaly Piraeus Europe Asia Pail Logistics a Rail Cargo Logistics Goldair.

Dlouhodobý pronájem na 50 let pozemku o rozloze téměř 60 ha a rozvoj centra kombinované dopravy „Thriasio“, který se nachází na athénském předměstí v bezprostřední blízkosti pirejského nákladního přístavu Akonio a železnice Patra – Athény – Soluň, se vleče od r. 2010. Koncem r. 2015 byla soutěž znovu vyhlášena, závazné nabídky měly být předloženy do 31. 3., ale termín byl odložen na 31. 5. 2016. Horkým favoritem by měla být China COSCO Shipping, která do soutěže zřejmě nepůjde sama, ale ve spolupráci s řeckými investičními společnostmi Grivalia Properties S.A. a Pangaia S.A.

Po dokončení privatizace Pirejského přístavu se finalizují podmínky privatizační soutěže na dlouhodobého postoupení 51+16 % akcií Thessaloniki Port Authority S.A. (OLTh). Podle posledních informací je termín předložení závazných nabídek směřován na červenec. Do druhého kola postoupila konsorcia rusko-řecké Russian Railways-GEK-TERNA, turecké Yilport Holding Inc., dubajské P&O Steam Navigation Comp., APM Terminals (holandská dceřiná společnost Maersk), Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Dufero Participation Holding S.A., filipínská International Container Terminal Services Inc (ICTS) a japonská Mitsui&Co. Ltd. K favoritům zřejmě patří i APM Terminals.

Stále není ukončen dlouhodobý pronájem a využití lukrativního pozemku po bývalém athénském mezinárodním letišti „Elliniko“ o rozloze 550 ha. Zájem projevila společnost Lamda Development řeckého rejdaře Latsise podporovaná zahraničními investory (zřejmě kapitál z Číny a SAE), která v r. 2014 nabídla 915 mil. eur. Nová dohoda s investorem měla být uzavřena 26. 4. 2016, termín byl odložen a nepředpokládá se uzavření pronájmu dříve než v 1. pololetí r. 2017. Smlouva naráží na rozdílný názor na využití pozemku. Finální rozvojový projekt pozemku musí být s ohledem na rozlohu a strategickou polohu schválen řeckým parlamentem. Navíc správce nemovitosti Elliniko S.A. byl nucen zapůjčit nepoužívané objekty vládě k ubytování.

Původní záměr odprodat balíček 30 % akcií Athénského mezinárodní letiště „El. Venizelos“ (AIA) byl odložen na neurčito a stát si ponechává 55 % akcií a management letiště. Ve hře zůstává prodloužení stávajícího pronájmu letiště o 20 let, tj. do r. 2046 let.

TAIPED průběžně realizuje elektronické soutěže týkající se využití/pronájem státních zejména turistických nemovitostí. Informace jsou k dispozici na stránce TAIPED.

Energetika:

Od r. 2013 je otevřený prodej balíčku 66 % akcií DESFA (Hellenic Gas Transmition System Operator S.A.), za které v 1. pol. 2013 nabídla 400 mil. eur ázerbájdžánská státní společnost SOCAR, EK si však po vleklých analýzách vyžádala snížení podílu SOCAR na 49 % s tím, že zbývajících 17 % musí odkoupit evropská firma. Byla zahájena jednání s italskou SNAM (zdrženlivá), belgickou FLUXYS (odstoupila) a španělskou ENAGAS, jednání však komplikuje zpoždění ve stanovení nové řecké cenové politiky, které je určující pro výnos z investovaného kapitálu. Nejistá situace vyvolává oprávněnou váhavost evropských firem, bez jejich účasti je však dokončení privatizace nemožné.

V otázce privatizace Řeckých rozvodných závodů ADMIE (Independent Power Transmission Operator S.A.) se vládě koncem dubna podařilo při negociacích s kvartetem věřitelů odvrátit původní záměr privatizovat 66 % akcií a naopak obhájit majoritní většinu státu (51 % akcií). Dohoda o částečné privatizaci ADMIE předpokládá, že v květnu bude legislativně upraven převod 49 % akcií ADMIE od dosavadního vlastníka (Státní energetický koncern DEI) a následně prodej balíčku 20 % strategickému investorovi a 29 % soukromým investorům prostřednictvím burzy.

Veřejná soutěž na odprodej balíčku 20 % akcií by měla být vypsána v červnu s tím, že v říjnu by měly být vyhodnoceny nabídky. Cílem je uzavřít privatizaci do konce roku 2016.

Kontakt:
Independent Power Transmission Operator (ADMIE) S.A.
Headquarters:
89 Dyrrachiou str. & Kifisou - 10443 ATHENS
Tel. [+30] 210 5192101
E-mail: info@admie.gr 

Problematickou zůstává otázka privatizace 30 % výroby elektrické energie, kterou vlastní Státní energetický koncern DEI (Public Power Corporation S.A.). Původní formát privatizace byl na nátlak vlády zrušen a hledá se alternativní řešení, které povede i bez privatizace ke skutečné liberalizaci trhu elektřiny. Poslední návrh vychází z francouzského modelu aukcí elektřiny (zákon NOME) a předpokládá aukce elektřiny vyráběné v lignitových a vodních elektrárnách DEI.

Výchozí cena, množství prodávané energie, mechanismus prodeje a další podrobnosti budou dohodnuty na základě návrhu Elektrického regulačního úřadu (RAE), který má být v nejbližší době předložen vládě a věřitelskému kvartetu. První aukce by měly proběhnout ve druhém pololetí letošního roku. Tento model by měly být přechodným nástrojem liberalizace trhu elektřiny, přičemž konečné řešení si vláda slibuje od vzniku konsorcií DEI se soukromými distributory.

Zájem o vytvoření smíšeného konsorcia již projevily společnosti ELPE (Hellenic Petroleum S.A.) a Edison prostřednictvím jejich dceřinky Elpedison, hovoří se o zájmu z Itálie, USA, Ruska a Izraele.

Kontakt:
Public Power Corporation (DEI) S.A.
Department of Corporate Affairs and Communications
30 Chakokondyli Str. 10432, ATHENS
Τel: [+30] 210 52930301
E-mail: info@dei.com.gr

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek