Přiveď nového kolegu, dostaneš bonus

24. 1. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Firmy marně lákají nové zaměstnance na vyšší mzdy, reklamou i oslovováním na sociálních sítích. Nekvalifikované pracovníky plánují nahrazovat roboty.

Rozjetá česká ekonomika naráží na své limity. Ve strojírenství, které je základem tuzemského hospodářství, se v současnosti tři čtvrtiny firem potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Podle analytické společnosti CEEC Research kvůli tomu museli odmítnout každou desátou zakázku. „Firmy dnes musejí byt skutečně inovativní, aby potřebné uchazeče o zaměstnání našly a nalákaly. Nám konkrétně se osvědčily nástroje, jako je „přiveď si kolegu nebo kolegyni“, kde současný zaměstnanec dostane za doporučení přijatého kandidáta finanční odměnu od pěti tisíc až do výše 40 tisíc korun dle pozice,“ říká Petr Novák, ředitel závodu a jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika.

Proto v současnosti přibývá počet společností, které podporují projekty zaměřené na spolupráci škol a firem. „Aby bylo možné lépe získávat kvalifikované zaměstnance, spolupracujeme s vybranými středními školami, odbornými učilišti a také vysokými školami. Cílem této spolupráce je postupně vybudovat a udržet široký potenciál kvalifikovaných zaměstnanců – odborníků, zabezpečit a prohloubit jejich odborný růst a také variabilnost pro různé profese,“ vysvětlila Lada Serreli, vedoucí personálního odboru brněnského koncernu ZKL, který se zabývá výrobou kuličkových ložisek.

Podniky přitom zkoušejí i další možnosti, jak zaměstnance získat. „Spolupracujeme s úřadem práce, ale uchazeči bohužel nejsou. Dále používáme sociální kanály, jako je Facebook, naše internetové stránky, stránky zaměřené na zaměstnávání. Platíme reklamu v novinách, rádiu a zaplatili jsme si reklamu polepu autobusu, který jezdí po Olomouci a láká případné kandidáty. Vypsali jsme rekvalifikační kurzy ve spolupráci se střední průmyslovou školou strojní v Olomouci, ale opět, i když náklady zaplatíme, tak se přihlásí velice málo uchazečů.  Navýšili jsme nástupní mzdu, ale problémem bohužel je, že lidé nejsou ochotní pracovat,“ vypočítává Novák.

Chybějí technici i dělníci

Zkušenosti manažerů z firem potvrzují i personální agentury. „Společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro řadu pracovních pozic. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem a změnou struktury ekonomiky mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tempem, než se vyvíjí kvalifikační struktura populace,“ konstatuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Personalisty čeká urputný boj o talenty a zvýší se podíl zahraničních pracovníků.

„Navíc demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé mají stále rozdílnější kvalifikaci, dovednosti a očekávání ve srovnání s aktuální potřebou firem,“ dodává Rezlerová. Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci informačních technologií se již tradičně dostávají do první desítky žebříčku pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty.

„Novým trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci,“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová. Odmítání zakázek přitom není jediným negativním dopadem nedostatku zaměstnanců. Hůře často pracují i ti, kteří ve firmě působí. Jejich „nenahraditelnost“ totiž značně omezuje tlak na další zefektivňování práce v podnicích. U strojírenských oborů je podle agentury Profesia.cz největší poptávka po nových pracovnících v Jihomoravském kraji, odkud pochází 28 procent nabídek na volné pozice. Následuje Středočeský kraj s 21 procenty a Olomoucký se 14 procenty. Nejméně nabídek pro strojaře je naopak v Jihočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Mzdy nad průměrem

Mzdy ve strojírenství jsou přitom nadprůměrné vzhledem k tomu, že jde o podniky, které nemají velký problém s odbytem a navíc jsou v nich často silné odborové organizace. Podle údajů portálu Platy.cz je v letošním roce průměrná mzda ve strojírenství 28 890 korun. Od roku 2010 průměrná mzda v tomto oboru poměrně vyrovnaně stoupá o dvě až tři procenta ročně. Nejvyšší průměrná mzda ve strojírenství je v Praze, kde je 28 procent nad celostátním průměrem, kde ovšem statistiku zkresluje fakt, že v metropoli často sídlí vedení společností. Následuje Plzeňský kraj se sedmi procenty a Liberecký kraj se čtyřmi procenty nad průměrem.

Strojírenství není jediným oborem, kde chybějí zaměstnanci. Dlouhodobý nedostatek lidí panuje například v oblasti informačních technologií. Tam absence potřebných expertů vede nejenom k nižšímu objemu zakázek v IT firmách, ale také k oslabení kybernetické bezpečnosti v podnicích napříč obory. S nedostatkem lidí se v předvánoční špičce musely vyrovnávat také obchody. „Firmy začaly s hledáním nových pracovníků pro vrchol sezony už v průběhu srpna a září, přesto se jim nedařilo dostatečně naplnit stavy. Nepomohl ani nábor sezonních pracovníků, o které se obchodníci přetahovali s výrobními a logistickými firmami, které také masivně najímaly nové lidi,“ popisuje Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz.

Situace v dalších měsících se bude odvíjet především od celkové kondice ekonomiky. „Vyhlídky na růst jsou dobré, situace by tedy měla být velmi podobná té letošní. Ovšem existují potenciální hrozby v podobě špatné kondice mnoha velkých evropských bank, stále nedořešená aféra „dieselgate“, migrační krize a obavy ohledně situace v Sýrii nebo vztahu Západu s Ruskem. Pokud však ekonomika v růstu vydrží, čeká personalisty opět urputný boj o talenty, problémy s velkými nábory a boj o každého schopného pracovníka. Zvýší se také podíl zahraničních pracovníků,“ odhaduje vývoj Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy Czech.

Novým trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků
i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci.

Dělníky nahradí roboti

Dlouhodobý nedostatek pracovníků především pro méně kvalifikované profese by mohla podnikům pomoci vyřešit větší automatizace výroby. S nástupem takzvané čtvrté průmyslové revoluce, nazývané také Průmysl 4.0, dojde k robotizaci rutinních manuálních činností. Zároveň ale poroste poptávka po odbornících, kteří budou schopni složité systémy navrhovat, vytvářet a řídit. Nedostatek expertů z technických oborů a IT se tak ještě zvýší. Důsledkem robotizace a automatizace bude větší tlak na vzdělání a znalosti pracovníků.

„V systému vzdělávání je nutné provést výrazné změny, a právě v technických oborech je to palčivý problém – již řadu let strojírenské a technologické firmy volají po přizpůsobení výuky jejich potřebám,“ říká Zuzana Lincová. Mezery ve vzdělávacím systému nejsou jedinou překážkou k tomu, aby práci statisíců méně kvalifikovaných pracovníků nahradili roboti. Výraznou proměnou bude muset projít také technická infrastruktura. Součástí Průmyslu 4.0 totiž budou především obrovské přenosy dat. Jeho součástí je takzvaný internet věcí. „Na internet bude například napojeno každé výrobní zařízení, každý výrobek i polotovar, každé transportní zařízení i každé oddělení podniku,“ vysvětluje Daniel Kaminský ze společnosti Elcom.

Internet věcí: bilion zařízení online

To povede do budoucna k obrovskému nárůstu zařízení, která budou prostřednictvím internetu komunikovat. „Dnes je připojeno do sítě internet 10 miliard zařízení včetně počítačů a chytrých telefonů. Během další dekády se očekává dramatický nárůst tohoto čísla na 50 miliard až jeden bilion,“ porovnává Karel Hřib z IBM Česká republika. Operátoři tvrdí, že jsou na nástup nového trendu připravení a budou podle potřeb digitální síť postupně zahušťovat.

Manažeři evropských firem si od zavedení Průmyslu 4.0 slibují vymazání výhody levné pracovní síly asijských zemí a návrat výroby z levných regionů zpět do Evropy. Podle odborníků se ale může stát, že asijská konkurence jejich plány předběhne. „Například Čína bude brzy čelit nedostatku pracovních sil způsobeného politikou jednoho dítěte. Výsledkem bude zvýšený tlak na zavedení principů takzvaného Průmyslu 4.0 dříve, než k tomu dojde na starém kontinentu, kde bude ještě dlouho zdržovat chybějící legislativa a zájmy jednotlivých členských zemí EU i silných podnikatelských subjektů,“ uzavírá Jan Rollo, šéf společnosti Sysgo Group.  

Nejvíce nabídek pro strojaře podle krajů

  • Jihomoravský    28 %
  • Středočeský      21 %
  • Olomoucký        14 %

Průměrná mzda ve strojírenství: 28 890 korun


Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Dalibor Dostál.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek