Přiznání k různým typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?

31. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pravidelná přiznání ke všem typům daní jsou pro daňové poplatníky nutným zlem. Portál BusinessInfo.cz proto pro podnikatele připravil přehled, jaká daňová přiznání, v jakých termínech a jakou formou musejí berním úředníkům odesílat.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Připravili jsme pro vás speciál Daně z příjmů 2016

Daně z příjmů

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podávají každoročně do začátku dubna, respektive začátku července, přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP).

Růžový papírový nebo elektronický formulář musíte v roce 2017 na svůj místně příslušný finanční úřad doručit nejpozději do pondělí 3. dubna a zároveň s tím i zaplatit daň. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do 3. července 2017.

Pokud se s přiznáním či zaplacením daně opozdíte jen o pět pracovních dnů, žádné sankce vám nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete. Jestliže daň nepřiznáte nebo neuhradíte včas, finanční úřad (FÚ) vám letos začne počítat penále a úrok z prodlení od 11. dubna, respektive 13. července (5. a 6. července jsou svátky, proto je termín v létě o dva dny posunut).

Penále za neodevzdání daňového přiznání činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta se vyšplhá minimálně na 500 korun.

Ale pozor! Finanční úřad vám může vyměřit daň kdykoli, a to celé tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného DAP.

OSVČ připomínáme, že od 1. ledna 2015 existuje možnost prominutí postihu. Berní úředníci vám ale rozhodně neodpustí sankci automaticky, musíte si na váš FÚ podat žádost.

Neuhradili jste včas daň? Postihu se můžete vyhnout

Majitelé datových schránek musejí v současnosti podávat přiznání ke všem daním jejich prostřednictvím, tedy výhradně elektronickou cestou, jinak se i oni dočkají přísných postihů. Pokuty hrozí nejen opozdilcům, ale i těm, kdo mají datovou schránku, a pošlou na berní úřad klasický e-tiskopis.

Jak vysoké jsou sankce a kdy přesně vám postih hrozí, si přečtěte v článku Elektronických podání přibylo. Berní úředníci jsou přísnější na BusinessInfo.cz

V případě, že se vám zdá elektronická komunikace s úřadem složitá, datovou schránku si můžete deaktivovat. Její úplné zrušení je sice téměř nemožné, ale deaktivace, kterou vám zařídí na každém CzechPointu, rozhodně postačí. „Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ prozrazuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Žádost o další zpřístupnění, případně další deaktivaci, je pak omezena pouze časově. Pokud vám schránku na vaši žádost deaktivují dvakrát během jednoho roku, musíte vydržet nejméně rok, než vám bude případně znovu zpřístupněna.

Daňové přiznání musejí povinně každý rok podávat ti, jejichž příjem přesáhne patnáct tisíc korun za rok. A nemusí jít pouze o výdělky z hlavní samostatně výdělečné činnosti. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, příjmy z výher či prodeje nemovitosti či vedlejší závislé činnosti.

Co vše může být součástí DAP a jak jej vyplnit si přečtěte v textu: Poradíme vám, jak vyplnit daňövé daňové přiznání řádek po řádku. Příslušné formuláře najdete ve speciálu Daně z příjmů za rok 2016.

Nejjednodušší cestou je samozřejmě vyplnění interaktivního formuláře, kam zadáte pouze své příjmy a výdaje a formulář daňový základ i výši odvodu dopočítá sám.

Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP za zdaňovací období 2016 opět do 3. dubna, respektive 3. července 2016. O tom, jaká jsou další podání na finanční úřad k dani z příjmu, například elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016, si přečtěte v daňovém kalendáři (viz níže).

Daň z přidané hodnoty

V poslední době je jedním nejdiskutovanějších odvodů do státní kasy - a to především kvůli zavedení nepopulárního kontrolního hlášení či úpravám sazeb - daň z přidané hodnoty.

DPH zajímá samozřejmě jen omezený počet podnikajících subjektů. K dani se musíte povinně registrovat, pokud váš náš obrat překročí 1 milion korun, a to kdykoli během dvanácti uplynulých měsíců.

K tomu, aby se stal podnikatel povinným plátcem DPH, mohou být i jiné důvody. Můžete se například stát členem sdružení, jehož některý z dalších členů je plátcem daně, nabýt majetek privatizací nebo prodejem podniku, pokračovat v podnikání po zemřelém, který DPH platil atd. 

Upozorňujeme, že zaregistrovat se musíte do 15 dnů po skončení uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém překročíte zákonem stanovený obrat, případně v momentě, kdy se stanete povinným plátcem z jiného důvodu. Kdo je takzvanou osobou povinnou k dani (DPH) si přečtěte v textu Daň z přidané hodnoty na BusinessInfo.cz.

A jak často musejí podávat podnikatelé daňové přiznání k DPH? Od roku 2011 platí, že buď jednou měsíčně, nebo jednou za čtvrtletí, od ledna respektive února 2016 navíc s vyplněným kontrolním hlášením.

Pokud je obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů korun, má subjekt povinně měsíční zdaňovací období – a daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení musí odevzdat poprvé 25. února (a každý další měsíc ke stejnému datu).

Pokud je váš obrat do 10 milionů, můžete si dobrovolně zvolit, zda budete platit daň a posílat na úřad daňové přiznání jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí. Jste-li plátcem kvartálním, odevzdáte letos daňové přiznání vždy do 25. dubna, 25. července, 25. září a konečně za čtvrté čtvrtletí 2017 do 25. ledna 2018.

„Pokud jste se jako plátce DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo vám automaticky čtvrtletní zdaňovací období. Pokud jsme se za plátce DPH zaregistrovali v roce 2012, museli jste zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně,“ uvádí Generální finanční ředitelství ČR. Od roku 2013 už jsou automaticky registrováni pouze měsíční plátci. 

Měsíční nebo kvartální plátce? Změny

Chcete-li se stát měsíčním plátcem (a dosud jste odevzdával přiznání jednou za tři měsíce),  oznámíte to bernímu úřadu vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku. Pokud váš obrat nebyl vyšší než 10 milionů korun a nejste tzv. nespolehlivý plátce, můžete přejít i opačně na plátce čtvrtletního. V takovém případě oznámíte změnu zdaňovacího období vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku“. Změny jsou možné každoročně jen k 1. lednu.

 

Silniční daň

Počátek roku je obdobím, kdy se úřady nejintenzivněji zajímají o plátce silniční daně. Jednou z prvních povinností, kterou by neměli plátci po Novém roce opomenout, je tedy podání přiznání k dani silniční a její zaplacení. Standardně tak musí učinit do konce ledna.

Ti, kteří využívají auto k podnikání, v roce 2017 přiznali a doplatili roční daň do 31. ledna. Příští rok si v kalendáři podtrhnou stejné datum. Přiznání se totiž podává pouze jednou ročně.

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je v případě, že máte ze zákona povinný audit nebo využíváte služeb daňového poradce možné odevzdat DAP s tříměsíčním zpožděním, plátci silniční daně musejí splnit svou povinnost ve zmíněném termínu všichni a bez výjimky. Pozor! Přiznání musíte na finanční úřad podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Více si přečtěte v textu: Zaplatili jste silniční daň? Čas máte do konce ledna na BusinessInfo.cz

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. Pro rok 2017 si zapište do diáře data 18. dubna, 17. července, 16. října a 15. prosince.

Spotřební daň a další odvody

Velmi specifickou daní je daň spotřební. Jedná se o odvody z minerálních olejů, z lihu a alkoholických nápojů včetně vína a meziproduktů, a daň z tabákových výrobků. Komu vzniká povinnost zaplatit tuto daň, si přečtěte v textu Spotřební daň na Businessinfo.cz

Obecně ovšem platí, že je plátcem ten, kdo zmíněné produkty vyrábí na území EU, a tím pádem je uvádí do oběhu, nebo je do Unie dováží.  „Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ uvádí finanční správa.

Protože se zdaňovacím obdobím (až na výjimky) rozumí kalendářní měsíc, v praxi to znamená, že plátci spotřební daň přiznávají 25. každého měsíce, pokud toto datum nevychází na sobotu či neděli. Pak se příslušná lhůta posouvá na následující pondělí. Při dovozu výrobků se za DAP považuje celní prohlášení.

Podrobnosti o takzvaném dodatečném daňovém přiznání ke spotřební dani a o termínech, do kdy je daň splatná si přečtěte v oddíle Daňové přiznání a splatnost daně (§ 18) opět v textu Spotřební daň na BusinessInfo.cz.

K dani z nemovitých věcí podávají majitelé domů, bytů či pozemků přiznání do konce ledna, ovšem pouze v případě, že v předchozím kalendářním roce nemovitost koupili či dostali. Tato povinnost neplatí každoročně, ale daň samozřejmě každý rok zaplatit musíte.

Pokud jde o ostatní v textu nezmiňované daně, prostudujte si Daňový kalendář na rok 2017 na BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek