Pro malé a střední podniky v Srbsku dalších 200 milionů €

15. 5. 2017 | Zdroj: NewBalkan.com

Ministr hospodářství Vlády Srbska Goran Knežević se zúčastnil podpisu smlouvy, která zajišťuje pro přibližně 4 600 malých a středních podniků v Srbsku podporu ve formě úvěru ve výši 200 milionů € a to rámci programu COSME Evropské unie.

Smlouvu podepsali předsedkyně Správní rady Banky Intesa Draginja Djurić, výkonný ředitel Evropského investičního fondu Pier Luigi Gilibert a předsedkyně Správní rady UniCredit Bank Serbia  Csilla Ihasz.

Knežević při té příležitosti uvedl, že Srbsko, stejně jako Evropa, svůj největší potenciál a sílu čerpá z malých a středních podniků, které tvoří 98 procent podnikatelských subjektů, zaměstnávají dvě třetiny pracovníků v nefinančních sektoru a podílí se na více jak 50 procentech HDP země.

V tomto roce poskytla Vláda Srbska 34 projektům finanční a nefinanční podporu v celkové výši 18,2 miliard dinárů, z nichž dotace tvoří 7,6 miliard dinárů.

Program COSME je podle slov ministra pro Srbsko velmi významný, neboť jeho prostřednictvím je zajištěno více nového a výhodného financování pro malé a střední podniky.

Evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska, která je na pozvání ministra hospodářství v Srbsku, uvedla, že malé a střední podniky v Srbsku nyní mohou využívat finanční prostředky programu COSME, což ukazuje snahu EU oslovit malé a střední podniky s cílem vytvářet pracovní místa.

Smlouva s Unicredit Bank Serbia poskytne nové půjčky ve výši 100 milionů € a finance budou vyplaceny během následujících tří let přibližně 2 400 malým a středním podnikům.

Smlouva s Bankou Intesa umožní bance podpořit dalších 2 200 malých a středních podniků další částkou 100 milionů € po úspěšné realizaci úvěru ve výši 60 milionů, který byl podepsán v prosinci 2016.

Smlouva Evropské unie se Srbskem, na základě které je zajištěna účast Srbska v Programu pro konkurenceschopnost malých a středních podniků COSME, byla podepsána 10.listopadu 2015 v Bruselu.

Srbsko se podpisem smlouvy stalo sedmou zemí mimo EU, která může využívat finanční prostředky z programu COSME, vedle Černé Hory, Makedonie, Albánie, Moldavska, Jemenu a Turecka.

(Vláda Republiky Srbsko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek