Pro Rakušany už nejsme zásobárna levné pracovní síly

27. 2. 2015 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Obchod s Rakouskem se v posledním desetiletí zdvojnásobil a změnila se i úroveň vzájemných aktivit. Česko se v očích rakouských průmyslníků posunulo od zásobárny levnou pracovní silou na partnera k realizaci náročných projektů.

Vývoz do Rakouska se zvýšil do konce roku 2013 na 5,3 miliardy eur (+102 procent) a jasně předčí i objem vývozu do poslední dobou tolik přeceňovaného Ruska (4,5 mld. eur). Z Rakouska do ČR putovalo zboží za 4,4 miliardy eur (+80 procent). Dynamika nárůstu vzájemné obchodní výměny byla logicky nejvyšší v prvních letech po vstupu Česka do EU, protože od 1. května 2004 díky zapojení Česka do vnitřního trhu Unie zmizela celní byrokracie a téměř všechny ostatní překážky obchodu.

Struktura vzájemného obchodu je poměrně vyrovnaná. Vysoký podíl strojů, dopravních prostředků, průmyslového zboží a hotových výrobků potvrzuje, že se jedná o obchodní výměnu mezi dvěma vyspělými průmyslovými zeměmi. Tomu nasvědčuje i posun v motivech pro investování v České republice. Zatímco dříve byla Česká republika pro rakouské firmy hlavně zásobárnou levné racovní síly a lákala jako místo levné výroby, je v posledních letech atraktivním místem pro umísťování náročných projektů s vyšší přidanou hodnotou.

Třetí největší investor

Vstup České republiky do EU měl také vliv na rakouské přímé investice v ČR, ale jiným způsobem než v oblasti obchodní výměny. Zde totiž díky asociační dohodě ještě před rozšířením EU existovala do značné míry svoboda pohybu zboží a kapitálu mezi Rakouskem a Českem. A to se od samého počátku pozitivně projevilo na vývoji rakouských přímých investic v České republice.

Poloha v sousedství, nízké mzdy, kvalifi kovaná pracovní síla, dobře rozvinutá infrastruktura a síť průmyslových zón významně přispěly k atraktivitě České republiky pro rakouské investory. Většina velkých firem investovala v České republice již dávno před vstupem země do EU. Ještě před 1. květnem 2004 tak Rakousko bylo – stejně jako dnes – po Německu a Nizozemsku třetím největším zahraničním investorem v Česku a podílelo se na zdejších celkových přímých zahraničních investicích přibližně deseti procenty (nyní je to již 13 procent). Naopak ze vstupu ČR do EU těžily hlavně střední a malé rakouské společnosti, které se díky odstranění posledních obchodních bariér a vyšší právní jistotě odvážily vstoupit na český trh.

Zdrženliví Češi

Zatímco české firmy jsou z pohledu exportu v Rakousku již velmi dobře zastoupeny, tak naopak vlastní pobočky tam zatím zakládaly spíše zdrženlivě, o čemž svědčí skutečnost, že v Rakousku působí přibližně jen 200 společností s českými vlastníky. Zájem českých podniků o založení pobočky v Rakousku nicméně od vstupu do EU setrvale roste. To potvrzuje, že české firmy jsou stále lépe kapitálově vybavené, získávají mezinárodní zkušenosti a využívají nové příležitosti ke spolupráci. Jedná se nejčastěji o české firmy, které mají dobrý produkt a už expandovaly na jiných východoevropských trzích, například na Slovensku nebo v Polsku.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Igor Šťáhlavský

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek