Pro středočeské firmy jsou připraveny kreativní vouchery

12. 6. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Pro středočeské firmy jsou připraveny kreativní vouchery Přemýšlíte o spolupráci s kreativci jako třeba s designery, architekty nebo marketéry? Právě pro Vás je určen KREATIVNÍ VOUCHER a od 1.6.2018 o něj může Vaše firma zažádat! Nechte si pomoci od kreativců, kteří jsou mistry ve svém oboru a rádi vám poradí jak na to.

Kreativní voucher je jednoduchá finanční dotace, která pomáhá probudit další inovační potenciál vaší firmy. Výše dotace je až 300 000 Kč. Tato částka může pokrýt až 75% výdajů na kreativce.

Vybírat si můžete z následujících oborů:

 • Animace
 • Architektura
 • Branding a design (produktový a průmyslový design)
 • Fotografie
 • Hudba, zvuk a video
 • Ilustrace
 • Multimediální prezentace vč. webových stránek
 • Mobilní aplikace
 • Marketing,
 • Online marketing
 • Public Relations
 • Zábavní software a 3D aplikace
 • Produkce a reklama
 • Řemesla
 • Práce s texty

Pro více informací kontaktujte projektovou manažerku Barbaru Svojanovskou na tel. 775 742 431, nebo mailem: svojanovska@s-ic.cz.

 Plné znění výzvy

Podrobný časový harmonogram kreativních voucherů Středočeského kraje

Vyhlášení první výzvy v programu KV Středočeského kraje: 1. 6. 2018

Tímto datem může Žadatel zahájit spolupráci s Poskytovatelem kreativní služby.

Příjem žádostí: 1. 6. 2018 – 22. 7. 2018

Nejpozději do 23:59 hod. dne 22. 7. 2018 musí firma podat žádost o Kreativní voucher obsahující nabídku od kreativce. 

Hodnocení žádostí + případné losování: 23. 7. 2018 – 3. 8. 2018

Komise, sestavená Poskytovatelem dotace (SIC), zkontroluje formální a věcnou správnost všech žádostí o Kreativní voucher, nevyhovující žádosti budou vyřazeny.

Po vyhodnocení žádostí bude možno posoudit, zda alokovaná částka 5 000 000 Kč bude nedočerpána nebo přečerpána. V případě, že by bylo více vyhovujících žádostí než by uvedená alokace pokryla, bude přistoupeno k losování.

Schválení vybraných/vylosovaných žádostí: 6. 8. 2018 – 17. 8. 2018

Poskytovatel dotace schválí žádosti o Kreativní vouchery, které splnily hodnotící kritéria/ byly vylosovány.

Smlouva o poskytnutí KV: 20. 8. 2018 – 14. 9. 2018

Poskytovatel a firma, které byla schválena/ vylosována žádost o Kreativní voucher uzavřou Smlouvu o poskytnutí Kreativního voucheru.

(Projekt může firma realizovat již od 1. 6. 2018, tedy ode dne vyhlášení výzvy,  avšak s rizikem, že nebude schválen v takové podobě, jak byl navržen, případně vůbec.)

Smlouva o poskytnutí kreativních služeb: Od předložení žádosti o KV – 14.12. 2018

Tuto smlouvu, ujednávající podmínky poskytnutí kreativní služby mezi kreativcem a firmou, musí doložit firma žádající o KV. 

Realizace spolupráce: 1. 6. 2018 – 4. 2. 2019

Realizace spolupráce může začít prakticky okamžitě po vyhlášení výzvy, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení žádosti o poskytnutí KV není Poskytovatel dotace povinen tuto dotaci uznat a proplatit. Firma na sebe tedy bere určité riziko. Jistotu proplacení má až po schválení žádosti a podepsání Smlouvy o poskytnutí KV. 

Žádost o proplacení: 15. 2. 2019

Do tohoto data by měly být doloženy všechny požadované dokumenty, po jejich kontrole bude rozhodnuto o zpětném proplacení doložených nákladů.

Proplacení KV

Pokud bude vše v pořádku, do 30-ti dnů od podání žádosti o proplacení KV bude finanční částka převedena na účet žadatele.

Informaci poskytlo Středočeské inovační centrum

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek