Probíhající a připravované projekty rozvoje britských železnic

5. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Probíhající a připravované projekty rozvoje britských železnic Jednobarevná britská vláda bude velmi brzy slavit první rok u moci. Jeden z prvních kroků, které loni po volbách přijala, bylo zrušení pětiletého plánu investic do rozvoje železnic. Ten připravila a představila ještě předchozí koaliční vláda v březnu 2014. Odloženy tak byly některé z klíčových projektů, jejichž celkový objem měl dosáhnout 38,5 mld. GBP.

Zahájené části programu obnovy železnic nicméně pokračovaly dále a ministr financí Osborne následně přislíbil, že do roku 2020 dosáhne objem investic do výstavby dopravní infrastruktury až 100 mld. GBP. Jedním z nejambicióznějších projektů je plán Probíhající a připravované projekty rozvoje britských železnic (HS2) spojující Londýn s regionem West Midlands.

Pokud jde o probíhající výstavbu, významné projekty zahrnují EGIP (Edinburgh – Glasgow Improvement Programme), Thameslink (severojižní propojení Londýna), Crossrail (západovýchodní propojení Londýna; nově nazvané Elizabeth Line) a modernizaci železničního spojení s Walesem a západním cípem Anglie (Great Western route). Projekt EGIP měl být zakončen letos, ale bude vyžadovat ještě dodatečné prostředky, takže lze předpokládat jeho prodloužení. Thameslink a Crossrail mají být v provozu v roce 2018. Modernizace trati Great Western je naplánována na několik etap až do roku 2020.

Co se týká projektu vysokorychlostní železnice HS2, byl navržen v roce 2009 tehdejší labouristickou vládou. Hlavním důvodem byly predikce Ministerstva dopravy, že by komunikace vedoucí na sever Anglie měla dosáhnout své maximální kapacity v roce 2025. Plán podporovaly všechny hlavní politické strany a počátkem 2013 koaliční vláda schválila legislativu k první fázi výstavby HS2. V listopadu 2015 přijala současná konzervativní vláda zákon, který definuje druhou fázi HS2 vedoucí dále na sever do Manchesteru a Leedsu.

Vlaky na HS2 by měly jezdit maximální rychlostí 350 km/h. Přepravní časy do měst na severu Anglie tak budou významně zkráceny, v některých případech téměř na polovinu (např. cesta z Londýna do Manchesteru by měla zabrat 68 minut místo stávajících 128 minut). Kromě toho, že se výstavbou HS2 vyřeší problém s přetížením současných linek, očekává se, že hlavním efektem bude posílení ekonomiky regionů a měst, kterými trasa povede. Především má být podstatně jednodušší přilákat do těchto oblastí nové zaměstnavatele.

Dle původního odhadu (z roku 2013) Ministerstva dopravy by realizace 190 km rychlostní železnice z Londýna do Birminghamu (trasa první fáze) měla stát celkově 19,4 mld. GBP. Největší část výdajů bude potřeba na výstavbu tunelů a mostů (6,1 mld. GBP) a technické úpravy železničních stanic, dep a dalších budov (4,5 mld. GBP), výkup pozemků a jednorázová refundace (2,8 mld. GBP). Refundace bude poskytnutá majitelům domů a malých/středních podniků, které budou dotčeny stavbou a provozem HS2.

Pro druhou fázi zatím ministerstvo nezpracovalo detailní výpočet, podle odhadu úředníků by však celý projekt měl stát 42,6 mld. GBP. Předpoklad Ministerstva dopravy je však některými experty považován za příliš optimistický. Organizace Institute of Economic Affairs např. v současnosti očekává, že financování projektu si reálně vyžádá více než 80 mld. GBP.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že by stavební práce na první fázi projektu měly začít v rozpočtovém roce 2017/2018. První fáze výstavby by měla být dokončena během osmi let a provoz na této trati bude spuštěn v roce 2026. Rekonstrukce stanice Euston bude probíhat paralelně s výstavbou nové trati a bude trvat celých 8 let. Větší dílčí projekty, například rekonstrukce nádraží Curzon Street Station v Birminghamu či výstavba tunelů, by měly každý trvat asi 4 roky. Během dokončování první fáze by se pak mělo začít s realizací druhé fáze, jejíž dokončení se odhaduje na rok 2032 nebo 2033.

První fáze HS2 bude spojovat Londýn s Birminghamem. Trasa vysokorychlostní železnice bude začínat na modernizovaném londýnském nádraží Euston. V Londýně dále trať povede hlavně tunely okolo Paddingtonu k železničnímu uzlu Old Oak Common. Na cestě do Birminghamu pak bude trasa procházet několika dalšími hrabstvími až k městu Lichfield, kde by měla dále navázat stavba druhé fáze a také připojení na železnici West Coast.

Druhá fáze je navržena do tvaru písmene Y. Trať se rozdělí a bude pokračovat jedním směrem do Manchesteru, druhým pak do Leedsu a Yorku. Přesné vedení tratě ve druhé fázi vláda pravděpodobně oznámí v průběhu letošního roku. V dalších fázích se uvažuje také o perspektivních možnostech prodloužit HS2 dále na sever, do Newcastlu a do Edinburghu a Glasgow.

Britská vláda zatím neučinila žádná oznámení ohledně ceny jízdného. Předpokládá však, že příjmy z jízdného dosáhnou na HS2 během příštích 60 let cca 34 miliard liber. Pro fázi jedna je také potřeba vybrat firmy, které výstavbu provedou (zatím bylo rozhodnuto o HS2 Ltd. jakožto hlavním správci – „nominated undertaker“) a také dodavatele vlaků. Část hlavních dodavatelů již prošla předkvalifikací.

Dopravní infrastruktura ve Spojeném království a zejména železniční výstavba resp. modernizace může představovat příležitosti i pro české exportéry. Vzhledem k nutnosti vybudované reputace přímo na místě resp. bezvadné znalosti místních podmínek se sice nejedná o potenciál významných rolí v dodavatelských řetězcích, ale i některé menší subdodávky mohou být pro české výrobce příp. poskytovatele služeb zajímavé. Jednou z dobrých příležitostí, jak se britským kontraktorům představit, může být i účast na tematicky zaměřených veletrzích. Nejvýznamnějším železničním veletrhem v UK je Infrarail.

Od roku 1996 je zaznamenán trvalý růst v osobní přepravě. Za uplynulých 12 měsíců přesáhl počet uskutečněných cest vlakem více než 1,6 mld. (tj. cca 25 cest železnicí na obyvatele za rok). Tento rostoucí trend má i nadále pokračovat a se zvýšenou poptávkou bude britská vláda muset i nadále věnovat pozornost financování výstavby a obnově britských železničních tras. Možnosti se tak i pro české podniky mohou otevřít do budoucna.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadům České republiky v Londýně (Velká Británie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek