Prodej letecké společnosti Alitalia – Itálie

3. 8. 2017

  • Země: Itálie
  • Datum publikování: 03.08.2017
  • Datum uzávěrky: 02.10.2017 14:00
  • Referenční číslo: TE201701349
  • Stav tendru: avízo tendru
Průmyslové obory:
  • Služby
  • Investice

Anotace:

V návaznosti na informace z letošního dubna o finančních problémech italského národního přepravce Alitalia a uvalení krizové správy na společnost byl aktuálně oznámen prodej společnosti Alitalia.

Popis tendru, projektu:

V návaznosti na informace z letošního dubna o finančních problémech italského národního přepravce Alitalia a uvalení krizové správy na společnost byl aktuálně oznámen prodej společnosti Alitalia. Termín pro zaslání závazných nabídek je 2. 10. 2017, nabídky budou přijaty i od společností, které prozatím nepodaly nezávaznou nabídku.
V úvahu připadají dvě možnosti, prodej státem vlastněné společnosti jakožto nedělitelného celku, ale i odprodání po částech a to sice zvlášť leteckého úseku (avionika - samotný provoz letadel, včetně jejich údržby) včetně segmentu údržby a dále úsek handlingu (provoz a poskytování služeb na letišti). V porovnání s předchozími informacemi poskytovanými krizovými správci nominovanými vládou se nyní objevuje možnost akvizice jednotlivých segmentů, a to především poté, co z podaných 13 nezávazných nabídek vyšel najevo zvýšený zájem o segment handlingu.
Jazyk komunikace: Italský jazyk
Zveřejněné požadavky
Potencionálním zájemcům o společnost Alitalia či zvláště letecké části byla mezi podmínkami uvedena i povinnost vykázat v období posledních 3 let minimálně 1 mld. eur průměrného hrubého obratu či vykázat 250 mil. eur hodnoty čistého obchodního jmění za poslední uskutečněnou transakci (či disponibilita touto částkou). V případě zájmu o akvizici segmentu handling se jedná o hodnoty podstatně nižší. Podmínky stanovují, že zájemce musí vykázat průměrný hrubý obrat alespoň 50 mil. eur nebo disponovat částkou 25 mil. eur (nebo tuto hodnotu vykázat v případě poslední uskutečněné transakce).
Vyloučeny budou nabídky od subjektů, které se v posledních 12 měsících ocitly v likvidaci. Nabídky budou zamítnuty i v případech, kdy došlo ke snížení kapitálu z důvodu ztrát či nesplnění zákonného limitu pro výši ztráty kapitálu. Vyloučeny budou subjekty, jejich činnost byla pozastavena a subjekty, jimž byl uložen trest zákazu činnosti.
Zájemci mají své nabídky podávat v období od 7. 8. do 15. 9. 2017. Mimořádná komise, prostřednictvím poradce Rotschchild, následně do 10 dnů od stanoveného termínu vyhodnotí splnění požadavků. Do 2. 10. je možné zasílat závazné nabídky, k jejichž vyhodnocení dojde nejpozději 5. 11. 2017. Závaznou přihlášku je nutné podat v italském jazyce prostřednictvím emailu na adresu projectAZ.Rothschild@pec.it a současně na adresu ProjectAZ@Rothschild.com. Do předmětu emailu je nutné vložit „Progetto AZ – Manifestazione di interesse all´Operazione“.
Další informace k tendru jsou k dispozici na emailové adrese (pouze v italštině):
ItalyProjectAZ@Rothschild.com
Kontaktní informace na zdroj tendru:
Kontaktní místo: Societa´ Aerea Italiana S.p.A., Via Alberto Nessetti,SNC, 00054 Fiumicino (RM), Itálie. Kontakt výhradně skrze email (italsky): ItalyProjectAZ@Rothschild.com

Kontaktní informace:

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: