Produkce oceli v Indii

22. 8. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 15.08.2017

Je patrné,že velká ekonomika se prezentuje velkými čísly, ale výroba respektive spotřeba oceli je důležitým měřítkem ekonomiky z hlediska velikosti, trendů i struktury. V současné době je Indie třetím největším producentem surové oceli na světě po Číně a Japonsku. Produkce však nezůstává celá na území Indie, ale je i vyvážena. Indičtí oceláři zároveň bojují s čínskou konkurencí i doma. V loňském roce indická vláda dovozním clem ztížila situaci dovozcům levné čínské oceli a zachránila tak mnoho pracovních míst v ocelářském průmyslu. Indie se snaží výrobu a prodej oceli zvýšit nikoliv však kvůli pouhé statistice, ale z pragmatických důvodů: příliv zahraniční měny je nezbytný a růst ekonomiky (stále ještě orientované na budování težkého průmyslu, infrastruktury a výrobních kapacit) požaduje stále více oceli. V součnosti produkce oceli v Indii dosáhla 100 miliónů tun a plán ministerstva oceli je laťka 300 miliónů tun v letech 2030-2031. Za tímto účelem vláda schválila koncept Národní ocelářské politiky 2017. Koncepce upřednostňuje domácí producenty před zahraniční konkurencí.
Výroba oceli zaznamenala v červenci 2017 růst 4,6 % oproti stejnému období loňského roku a dosáhla úrovně 8,45 miliónu tun.
Zdroj: The Economic Times 15.8.2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru.

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: