Prof. V. Mařík z ČVUT představil německému odbornému čtenáři rozvoj Průmyslu 4.0 v České republice

5. 9. 2016

V zářijovém vydání prestižního odborného časopisu IM+io-Das Magazin für Innovation, Organisation und Management vyšel článek Prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr. h. c. na téma Průmysl 4.0 v České republice ("So nah, so unbekannt: Industrie 4.0 in Tschechien"). Vydání článku zprostředkovalo a podpořilo velvyslanectví ČR v Berlíně s cílem propagace českého výzkumu a vývoje a průmyslu a česko-německé spolupráce v těchto oblastech.

Industrie 4.0 / Průmysl 4.0 představuje prioritu v rámci česko-německé spolupráce ve vědě a výzkumu a v rámci podpory malých a středních podniků a jejich inovačních aktivit. Česko-německá obchodní a průmyslová komora si Industrie 4.0 zvolila za téma roku 2015 a inovacím, start-upům a digitalizaci se prioritně věnuje v roce letošním. Stejně tak se tomuto trendu intenzivně věnují české zastupitelské úřady v rámci mezivládní spolupráce i podpory českých firem a výzkumných institucí. Nedávná návštěva premiéra ČR v „inteligentní fabrice“ spol. Siemens v Amberku, které se zúčastnil i bavorský ministerský předseda Horst Seehofer, potvrdila naši vysokou prioritu implementace Industrie 4.0 a přinesla příslib mnichovského koncernu podpořit digitalizaci českého průmyslu. Význam Industrie 4.0 v česko-německé relaci podtrhuje i dohoda „Klíčové technologie – výzkum pro inovace“, kterou uzavřelo Ministerstvo průmyslu a obchodu se Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum o spolupráci v říjnu 2015. ČR je tak jednou ze tří zemí (vedle Číny a USA), se kterými doposud spolková vláda navázala mezinárodní spolupráci v oblasti digitalizace průmyslu a hospodářství. To je pro nás dobrá příležitost, ale i výzva.

Vysokou prioritu tohoto komplexního tématu potvrdila i nedávná návštěva spolkové kancléřky v Praze, v rámci které A. Merkelová navštívila mj. ČVUT a diskutovala s českými zástupci potenciál digitalizace průmyslu.

 

Článek Prof. Ing. V. Maříka najdete v příloze.

VMarik IM+io Industrie 4.0 (PDF, 2 MB)

 

Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada, ZÚ Berlín

 

 

Více informací na: http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/prof_v_marik_z_cvut_predstavil_nemeckemu.html

Tisknout Vaše hodnocení: