Prognóza oživení ruské ekonomiky od Světové banky: Naděje růstu pro ruskou ekonomiku?

11. 7. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Světová banka predikuje ve střednědobém horizontu ruské ekonomice oživení. V období let 2017–2019 předpovídá Ruské federaci oživění ekonomického růstu mezi 1,3–1,4 %. Světová banka v nadcházejícím období predikuje růst významu průmyslové výroby, zemědělství a sektoru služeb. Také upozorňuje na nutnost reforem hlavně v oblasti vzdělávání.

Světová banka prezentovala v Moskvě studii, ve které poukazuje na rostoucí makroekonomickou stabilitu Ruské federace a uvádí, že ruská ekonomika začíná ukazovat povzbudivé signály z přechodu z ekonomické recese k ekonomickému oživení, což je poprvé od roku 2014, kdy se ekonomika Ruské federace dostala do recese. Tento trend odráží také světová ekonomika, která v roce 2016 v globálním měřítku zaznamenala růst 2,4 %.

Hlavní finanční ukazatele a indikátory ukazují stabilizace ruského ekonomického prostředí. Přísný ruský přístup k monetární politice pomohl snížit rostoucí inflaci z 15,6 % v roce 2015 na 7,1 % v roce 2016. Klesající trend inflace se ukazuje i v prvním pololetí roku 2017, kdy se inflace blížila k vytyčenému cíli Centrální banky RF a dosáhla na 4,1 %.

Bankovní sektor zaznamenává signály oživení a rostoucí stability, vrací se k předkrizovým výnosům. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 5,2 %. V roce 2016 zaznamenal 20% růst papírnický a polygrafický průmysl, 15% růst zaznamenal obor metalurgie a 10% růst chemický průmysl. I přes pozitivní signály v makroekonomické oblasti stále pokračuje propad na ruském spotřebitelském trhu.

Deficit ruského federálního rozpočtu vzrostl z 1,7 % HDP v roce 2015 na 2,7 % HDP v roce 2016. Většina plánovaného federálního rozpočtu byla ve sledovaném období krácena a některé projekty zamraženy. Ve skutečnosti ruské vládní výdaje poklesly ve všech oblastech (vzdělávání, zdravotnictví, kultura, atd.), vyjma národní obrany (+11 %), sociálního pojištění a ochrany životního prostředí. V roce 2016 byly finančními škrty zasaženy i regionální rozpočty. V regionech rostl význam federálních finančních půjček. Možná i právě proto ruské regiony začínají ukazovat malý růst (0,01 %), což je dle Světové banky významný ukazatel regionálního oživení.

Mezi nejvíce zasaženými škrty v rozpočtu regionů patřily v roce 2016 oblasti: zdravotnictví (-23,5 %), stavebnictví, resp. výstavba obytných domů (-22,4 %), vzdělávání (18,5 %) a doprava (-13,5 %). Světová banka pro srovnání uvádí, že Rusko posílá 41 % vládních výdajů do regionů, stejně tak činí Brazílie, naproti tomu např. USA do svých regionů ročně posílá 53 % vládních výdajů.

V období let 2017–2019 předpovídá Světová banka Ruské federaci oživení ekonomického růstu mezi 1,3–1,4 %. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující tuto prognózu růstu spatřuje Světová banka ruskou makroekonomickou stabilitu a výši ceny ropy na světových trzích. Ruský federální rozpočet je plánován na 40 USD za barel ropy. V případě nižších cen by bylo Rusko nuceno sáhnout do svých finančních rezerv.

Světová banka v nadcházejícím období očekává, že v ruské ekonomice pocítíme větší dynamiku, a předpokládá, že se ekonomice a trhu podaří vyjít z recese k mírnému oživení. Významným faktorem budou objemy zahraničních investic, které se snaží federální vláda, ale především regiony přilákat. Mezi odvětví, která budou podle Světové banky v nadcházejícím období zažívat oživení, patří: zemědělství, průmyslová výroba a sektor služeb.

Ve své zprávě Světová banka rovněž upozorňuje na nutnost uskutečnit některé reformy, především v oblasti vzdělávání. Dále pak poukazuje na klesající pracovní kvalifikovanost Rusů a jejich klesající produktivitu při práci. Zmiňuje také to, že velmi málo zahraničních společností dokáže v Ruské federaci dlouhodobě působit bez odběratelů, kteří jsou navázaní na regionální a federální rozpočty.

Ve shodě se závěry Světové banky své prognózy zveřejnila i ruská centrální banka, která očekává růst ruské ekonomiky v první polovině roku 2017 mezi 0,9–1,3 % a v druhé polovině mezi 1,3–1,8 %. Centrální banka rovněž očekává růst investičního kapitálu.

Nicméně statistiky za první pololetí roku 2017 ukazují pokles zahraničních investic a naopak se projevuje trend odlivu zahraničního kapitálu z Ruska. Odliv je dán především vnitropolitickou situací v Rusku a nelepšící se vzájemné vztahy mezi USA a Ruskem a Evropou a Ruskem. V případě vyplnění prognóz Světové banky při oživování ruské ekonomiky by tato situace mohla v budoucnu znamenat nové a větší příležitosti pro uplatnění českých firem na ruském trhu. Zpráva Světové banky tedy budí naději pro ruskou ekonomiku, nicméně v krátkodobém horizontu velký ekonomický zázrak v podobě velkého růstu nelze v Rusku predikovat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek