Program incomingových misí pro rok 2016

15. 1. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Program incomingových misí pro rok 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2016. Cílem programu je podpora aktivit podnikatelských reprezentací (např. svazy, asociace, sdružení a komory).

Program je zejména zaměřen na:

  • podporu vývozu českých firem do zahraničí
  • prezentaci českých firem zahraničním partnerům
  • akvizici zahraničních investorů
  • bilaterální jednání mezi tuzemskými firmami a zahraničními partnery o možnostech vzájemné spolupráce při exportních aktivitách ČR.

Výběr incomingových misí, které se zpravidla konají u příležitostí veletrhů, seminářů, prezentačních akcí nebo konferencí v ČR, provádí MPO na základě zaslaných návrhů podnikatelských reprezentací (svazy, asociace, sdružení a hospodářské, obchodní komory) (dále jen „navrhovatelů“) a platné metodiky, která stanovuje základní kritéria pro poskytnutí podpory a danou aktivitu, a to:

  • teritoriální zaměření (v souladu s Exportní strategií ČR pro období 2012 až 2020)
  • rozsah, kvalita a úroveň prezentace oboru na akci
  • předpokládaný proexportní efekt
  • výše poskytnuté státní podpory daného oboru jinými formami (ČOÚ, SVV)
  • náročnost prosazení daného oboru na zahraniční trhy.

Celkový rozsah finančních prostředků na příslušný rok stanoví MPO v souladu s finančními možnostmi danými rozsahem přidělených finančních prostředků na proexportní činnost. Správce rozpočtových prostředků MPO pro incomingové mise určí maximální výši podpory na jednotlivé schválené projekty, maximálně však do výše 120 000 Kč bez DPH. Správce rozpočtových prostředků určuje rovněž celkový objem finančních prostředků na celý program podpory incomingových misí.

Více informací o programu, jeho cílech a podmínkách realizace naleznete v dokumentu Podmínky realizace incomingových misí pro rok 2016 (435 kB).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek