Program Inostart se rozšíří na celé území České republiky

27. 3. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Program Inostart se rozšíří na celé území České republiky Vláda schválila rozšíření Programu INOSTART – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům, který byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace „Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“ (Program švýcarsko–české spolupráce) podepsané dne 20. 12. 2007.

Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních start–up podniků. Této skupině nejsou banky ochotny půjčovat peníze z důvodů krátké doby podnikání a rizikovosti inovativních projektů. Odstranění uvedené bariéry je v Programu řešeno tak, že z prostředků Programu švýcarsko–české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou záruky, další podpora je jim poskytnuta formou poradenství souvisejícího s jejich podnikáním.

Hlavním cílem Programu je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů, které jsou částečně zaručeny zvýhodněnou zárukou z finančních prostředků Programu švýcarsko–české spolupráce. Poskytnutý úvěr v rozmezí 0,5 – 15 mil. Kč je možno využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného, investičního a neinvestičního majetku, a na pokrytí provozních nákladů. Úvěry jsou zajištěny zárukou až do výše 60 % jistiny úvěru. Poskytnutím individuálního poradenství usiluje Program o podporu udržitelnosti projektů začínajících podnikatelů.

Zaručené úvěry podnikatelům poskytuje Česká spořitelna, a.s. z vlastních prostředků, která rovněž zabezpečuje administraci projektu a dále prostřednictvím společnosti GRANTIKA České spořitelny, a.s. zajišťuje poradenské služby. Záruky až do výše 60 % jistiny úvěru podnikatelů České spořitelně poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Minimální splatnost úvěru činí pět let, existuje možnost odkladu splácení 3 roky.

Program byl vyhlášen v září 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a nyní je jeho působnost rozšířena na celé území ČR. Při této příležitosti dochází i k dalším změnám v Programu, a to zejména možnost využít poradenské služby ještě před uzavřením úvěrové smlouvy (při přípravě projektu) a dále rozšíření Programu i na společnosti střední velikosti (doposud byl otevřen jen pro malé podnikatele). Program potrvá do konce roku 2016.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek