Program Inovace – Výzva III: Alokace určená velkým podnikům byla překročena

16. 3. 2017 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

motiv článku - Program Inovace – Výzva III: Alokace určená velkým podnikům byla překročena Řídící orgán OP PIK si dovoluje informovat, že v rámci Výzvy III programu Inovace byly k 15. březnu velkými podniky podány Žádosti o podporu s celkovou požadovanou dotací ve výši 1 376 750 260 Kč, čímž byl překročen 20% limit z celkové finanční alokace Výzvy 5 000 000 000 Kč, který je možné poskytnout velkým podnikům.

Žadatelům, jejichž projekty splní dané podmínky, bude podpora poskytována v pořadí, v jakém podali svou Žádost o podporu, do vyčerpání podílu alokace Výzvy určené pro velké podniky. Hranice oddělující projekty, které ne/jsou kryty alokací Výzvy pro velké podniky, bude průběžně aktualizována v závislosti na výsledcích hodnocení jednotlivých projektů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek