Program Úspory energie nabízí dotace pro malé, střední i velké podniky

11. 7. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Program Úspory energie nabízí dotace pro malé, střední i velké podniky Malé, střední ale i velké podniky mohou v rámci programu podpory Úspory energie, Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) žádat o dotace na realizaci svých energeticky úsporných projektů. Tyto projekty mohou být realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy.

Program Úspory energie poskytuje podporu formou nevratných dotací podnikatelům působícím v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, služby a další (podrobný výčet podporovaných sektorů je uveden v příloze výzvy podporované CZ NACE). Dotace jsou poskytovány na investiční projekty, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

V rámci II. Výzvy programu Úspory energie jsou podporovány:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, 1
c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),
e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovyinstalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,
g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky


V závislosti na velikosti podniku jsou dotace poskytovány ve výši 30% - 40% - 50% ze způsobilých výdajů projektu, maximální výše dotace je stanovena na 250 mil. Kč.

Výzva II. programu Úsporu energie byla vyhlášena dne 28. 11. 2016, příjem žádostí byl zahájen 15. 12. 2016 a ukončení příjmu žádostí o dotaci je dle výzvy stanoveno ke dni 30. 3. 2018.

Jedná se o průběžnou výzvu, žádosti o podporu jsou přijímány kontinuálně a průběžně se vyhodnocují. Žadatelé jsou díky průběžnému vyhodnocování projektů rychle informováni o skutečnosti, zda jejich projekt uspěl a žadatel obdržel dotaci na realizaci projektu.

V rámci výzvy programu Úspory energie je pro žadatele, na realizaci energeticky úsporných projektů, připraveno 11 mld. Kč.

Podrobné informace, včetně všech dokumentů výzvy jsou k dispozici na webu agentury APIna stránkách MPO

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek