Projekt CLUS3: Prvnímu českému klastru byla předána zlatá známka klastrové excelence

1. 12. 2015 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

V prostorách agentury CzechInvest se 23. listopadu 2015 konala závěrečná konference projektu CLUS3. Zúčastnilo se jí na 30 hostů z řad českých klastrů a zahraničních zástupců zemí zapojených do projektu.

Hlavním cílem projektu CLUS3 bylo zvýšení úrovně klastrové excelence ve čtyřech zemích – Česku, Itálii, Rumunsku a Španělsku – využitím nástrojů a metod, které byly vyvinuty evropskými klastrovými iniciativami. Projekt financovaný Evropskou komisí je nyní ve své konečné fázi, odstartoval v lednu 2014 a skončí 5. ledna 2016.

V rámci konference byl oceněn klastr CREA Hydro & Energy, který jako první český klastr získal známku GOLD LABEL, tedy zlatou známkou klastrové excelence. Jedná se o sdružení českých firem a výzkumných a vzdělávacích institucí zabývajících se využitím obnovitelných zdrojů energie se zaměřením zejména na vodní energii.

Známku uděluje organizace ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis – a oceněným jí předal osobně ředitel organizace pan Thomas Lämmer – Gamp. Ve střední a východní Evropě získaly tuto známku zatím pouze 2 klastry, celkově jí vlastní 64 klastrů ze 14 zemí.

Více o projektu

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek