Projekt HK ČR: Brána do Persie zahájen

14. 3. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Projekt HK ČR: Brána do Persie zahájen Hospodářská komora České republiky startuje nový program pro firmy se zájmem o obchod s Íránem.

HK ČR přichází s komplexním programem podpory pro české firmy, které se zajímají o rozvíjení obchodu s Íránem. Íránský trh s 80 miliony spotřebitelů a podnikatelů je obrovskou příležitostí pro české firmy, jejichž technologická vyspělost a technická dovednost má v Íránu stále dobrý zvuk.

Tento potenciál je potřeba využít a konkrétními projekty naplnit prostor, který HK ČR jménem české podnikatelské sféry v posledních třech letech připravovala a budovala. Program je otevřen všem firmám, členům i nečlenům HK ČR. Účastníci programu získají exkluzivní přístup k následujícím nástrojům, jimiž HK ČR podpoří českou přítomnost na íránském trhu.

Podnikatelské mise do Íránu

Osobní kontakt s potenciálním partnerem je pro navázání a rozvoj úspěšného obchodního vztahu nenahraditelný. Díky smlouvě uzavřené s Íránskou obchodní, průmyslovou a důlní komorou HK ČR zajišťuje kontakt s vhodnými íránskými protějšky dle požadavku českých firem, a to ve spolupráci s partnerem, který má perfektní znalost íránského hospodářského prostředí a podnikatelské komunity v Íránu.

HK ČR organizuje doprovodné podnikatelské mise českých ústavních činitelů, ale realizuje i vlastní podnikatelské kontaktní akce ve spolupráci s íránskou národní komorou i její regionální sítí. Účastí v podnikatelských misích HK ČR se mohou české firmy dostat ke kontaktům i jednáním, kam by individuálně bylo obtížné či nemožné proniknout. Kromě obchodních partnerů může HK ČR sjednat i přijetí u představitelů státní a veřejné správy v Íránu.

Podnikatelská fóra

U příležitosti návštěv íránských ústavních činitelů, resp. vrcholných představitelů ministerstev a dalších orgánů státní a veřejné správy organizuje HK ČR podnikatelská fóra a setkání. Pokud je íránský představitel doprovázen podnikatelskou delegací, organizuje HK ČR v rámci podnikatelského fóra bilaterální jednání mezi českými a íránskými firmami. Pokud ne, jsou organizována separátní setkání českých firem s příslušným íránským představitelem.

Kulaté stoly a semináře o Íránu

S cílem podělit se o aktuální, relevantní a praktické informace týkající se procesu rušení sankcí a rozvoje obchodu s Íránem organizuje HK ČR informačně-vzdělávací akce pro podnikatele. Vybrané osobnosti diskutují s účastníky o různých tématech a aspektech obchodu s Íránem, např. o hospodářském vývoji, právní problematice, rozhodčím řízení, exportním fi nancování, kulturních rozdílech ve vedení obchodního jednání apod.

Standardně jsou na tyto akce zváni i představitelé těch českých firem, které již v obchodu s Íránem získaly zkušenosti a jsou připraveny své poznatky sdílet. HK ČR podporuje výměnu tipů, doporučení i varování mezi více a méně zkušenými exportéry tak, aby další exportéři mohli zvolit nejvhodnější postupy na íránském trhu, vyvarovali se chyb a mohli být na specifickém íránském trhu úspěšní.

Podmínky registrace do programu BRÁNA DO PERSIE:

Registrace je podmíněna kompletním vyplněním registračního formuláře programu BRÁNA DO PERSIE a uhrazením registračního poplatku.

  • Člen HK ČR 5000 Kč bez DPH za1 rok
  • Nečlen HK ČR 10000 Kč bez DPH za1 rok

Po splnění těchto dvou podmínek bude firmě registrace potvrzena a vygenerováno unikátní heslo pro přístup do internetového portálu programu BRÁNA DO PERSIE, každá registrovaná firma získá zároveň právo na využití benefitů programu, jejichž rozsah bude průběžně rozšiřován.

Veletrhy a výstavy v Íránu

HK ČR uzavřela partnerství s českou agenturou Zephyr a společně organizují českou účast na vybraných sektorových veletrzích a výstavách v Íránu, a to nejen v hlavním městě Teheránu, ale i v regionech. Účastník programu může využít výhodných podmínek účasti dojednaných s místními organizátory a participovat buď samostatným výstavním stánkem, nebo v rámci stánku HK ČR.  

Aktivní účast na veletrzích a výstavách patří k často využívaným formám multiplikace osobních kontaktů i v jiných zemích, prostřednictvím HK ČR nyní i v Íránu. Exportní dokumenty HK ČR vydává dokumenty nezbytné pro realizaci exportu, zejména Osvědčení o původu zboží, zároveň ověřuje další průvodní doklady, např. faktury.

Při účasti na veletrzích a výstavách v Íránu mohou české fi rmy využít tzv. ATA karnetu, který je nezbytným dokumentem pro bezcelní přepravu vzorků a ukázek výrobků. I tento dokument je HK ČR oprávněna vydat. Nejen pro mimopražské fi rmy nabízí HK ČR vyřízení dalších formalit souvisejících s vydáním Osvědčení o původu zboží, které musí potvrdit Ministerstvo zahraničních věcí a také Velvyslanectví Íránské islámské republiky v Praze.

Kontaktní servis

Účastníkům programu je k dispozici i další nástroj k oslovení partnerů v Íránu, a to formou tzv. Kontaktního servisu. HK ČR je schopna zprostředkovat zveřejnění nabídek a poptávek českých firem íránskou národní komorou a zároveň bude zveřejňovat nabídky a poptávky íránských firem určených českým podnikatelům.

Tato forma je vhodná spíše pro firmy, které zatím pouze zvažují vstup na íránský trh a chtějí si vytvořit úvodní představu o povaze možné spolupráce.

Internetový portál o Íránu s privátním přístupem

Registrovaní účastníci mohou navštěvovat internetový portál BRÁNA DO PERSIE, kde HK ČR shromažďuje veškeré informace o íránském trhu, postupu odstraňování sankcí, tiskové zprávy, rychlé zprávy od ZÚ ČR v Teheránu a další informace obchodní povahy.

Součástí portálu je i plán připravovaných podnikatelských misí, kulatých stolů a dalších akcí souvisejících s Íránem. Portál je přístupný pouze pro registrované účastníky programu, kterým je přiděleno přístupové heslo.

Registrovaní účastníci programu mohou využít následujících výhod:

  1. Exkluzivní přístup ke všem informacím  o připravovaných aktivitách vůči Íránu (zařazení dodatabáze registrovaných účastníků programu, privátní přístup do internetového portálu BRÁNA DO PERSIE s veškerými informacemi o Íránu).
  2. Přednostní zařazení do podnikatelské delegace či do seznamu účastníků všech dalších akcí organizovaných v rámci programu BRÁNA DOPERSIE, u nichž je omezena kapacita či podmíněna kvalifikovaným výběrem.
  3. Sleva 5 % z účastnického poplatku v případě podnikatelské mise, 50 % v případě Kontaktního servisu a 50 % v případě podnikatelských fór, kulatých stolů, seminářů, pokud jsou tyto akce zpoplatněny.
  4. Bezplatná konzultace s odborným pracovníkem Zahraničního odboru HK ČR (doporučení postupu, možnosti kontaktů na instituce v ČR i Íránu, obchodní příležitosti apod.).
  5. Asistence při vyřizování víz (podpůrný dopis pro žádost o íránské vízum, potvrzení zvacího dopisu, pomoc při pozvání íránského partnera do ČR apod.).
  6. Sleva 50 % z poplatku hrazeného za zprostředkování ověření dokladů na konzulárním oddělení Velvyslanectví Íránu v Praze v souvislosti s vydáním Osvědčení o původu zboží.
  7. Sleva 10 % z účastnického poplatku na Krajských exportních konferencích, které HK ČR ve spolupráci s Krajskými hospodářskými komorami organizuje 1x ročně ve všech krajích České republiky s cílem přiblížit českým firmám nástroje podpory exportu.

V současné době HK ČR intenzivně jedná s bankami, pojišťovnami a právními kancelářemi, které by účastníkům programu BRÁNA DOPERSIE mohly nabídnout výhodnější financování či služby, což by bylo dalším zajímavým benefitem.


Kontaktní osoba programu BRÁNA DO PERSIE: Ing. Lenka Týčová, Zahraniční odbor HK ČR, tel.: +420 266 721 379, e-mail: tycova@komora.cz

Převzato z časopisu Komora, Zahraniční odbor HK ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek