Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

8. 3. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

"Road-CSR" je název evropského projektu financovaného programem INTERREG Europe, který pomáhá členským státům EU aplikovat principy sociální odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) do sféry malých a středních podniků.

Napomáhá jim tím zvyšovat konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, podporovat inovace a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti při dodržování principů sociální spravedlnosti a zodpovědnosti k ochraně životního prostředí.

 Na naplnění tohoto záměru spolupracuje sedm partnerů ze sedmi zemí EU (Kypr, Řecko, Španělsko, Norsko, Slovinsko, Česká republika a Itálie). Každý z nich dosahuje jiného stupně pokročilosti v implementaci principů CSR, ať už na úrovni existence národního strategického rámce rozpracovaného do strategických dokumentů nebo na úrovni následování principů sociální zodpovědnosti ze strany podnikatelské sféry.

V průběhu prvního semestru realizace projektu byla v Jihočeském kraji navázána spolupráce s regionálními zájmovými skupinami, tzv. stakeholdery, kteří byli seznámeni se zaměřením projektu, s časovým harmonogramem projektových aktivit a s plánovanými výstupy projektu. V další fázi projektu byla oslovena také široká veřejnost, a to prostřednictvím projektových newsletterů, článků v regionálním tisku a prezentace na webových stránkách a sociálních sítích. Pro zástupce malých a středních podniků jsme připravili tematický seminář, který vedla Sylvie Formánková, odborná garantka oblasti Společenské odpovědnosti na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň byla zpracována studie o stavu společenské odpovědnosti firem v prostředí ČR, která je jedním z výstupů projektu.

V současné době projekt postoupil do třetí fáze své realizace – v jejím průběhu připravujeme další, navazující seminář, tentokrát vedený zástupci konkrétních společností uplatňujících principy společenské odpovědnosti ve své každodenní praxi. Seminář se uskuteční 27. března 2018 od 10 hodin v sídle Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu připravujeme také tištěné vydání Příkladů dobré praxe, ve kterém budou uvedeny konkrétní aktivity obchodních firem s pozitivním dopadem na rozvoj regionu, rozvoj občanské společnosti a péči o prostředí okolo nás. Zájemci o více informací o projektu či jeho výstupech se mohou obrátit na manažerku projektu Terezu Píšovou.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek