Projekt Světové Banky pro české a slovenské firmy: Podpora investování v rozvojových zemích

17. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společnost DANUBE Capital Advisors informuje o projektu Světové Banky („World Bank Group“) pro české a slovenské firmy týkající se podpory investování v rozvojových zemích včetně Balkánu, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Ruské federace a států SNS.

World Bank Group si klade za cíl vymýtit extrémní chudobu a zvýšení sdílené prosperity prostřednictvím hospodářského růstu, integrace a udržitelného rozvoje. V Evropě a Střední Asii, prostřednictvím dceřiné firmy IFC, dosahuje těchto cílů v privátním sektoru. Důraz je kladen na přístup k financování rozvoje průmyslu, infrastruktury, zdravotnictví, energetiky, informatiky, vody a potravinářství, zemědělství a zmírňování změny klimatu. Dlouhodobé investice IFC v tomto regionu jsou v průměru kolem 2,5 miliard dolarů v posledních dvou fiskálních letech, včetně zdrojů ze strany dalších partnerů.

V tomto kontextu IFC angažovala společnost DANUBE Capital Advisors jako konzultanta pro Českou a Slovenskou Republiku, která uskuteční detailní mapování společností, které již operují a/nebo zvažují investovat v těchto oblastech:

  1. hlavní důraz je na identifikaci společností a sektorů s důrazem na střední a velké projekty. Preferovány jsou projekty nad 50 milionů EUR (nicméně podle oboru a trhu lze jednat i o nižších projektech)
  2. identifikace hlavních investičních proudů z České republiky do Emerging Markets („EM“)

Následně bude vytvořen seznam firem, které se kvalifikují jako business partner pro IFC. Dovolujeme si Vám nabídnout, že Vaší společnost na tento seznam v případě Vašeho zájmu a za podmínky Vašeho souhlasu zařadíme. S českými a slovenskými firmami, které budou uvedeny na seznamu, bude následně společnost DANUBE Capital Advisors pracovat dále přímo spolu s představiteli Světové Banky. Koncem března 2017 zorganizuje společnost DANUBE Capital Advisors individuální setkání s firmami v České Republice.

Cílem projektu je pomoc českým a slovenským firmám využívat finanční nástroje IFC a tím jim umožnit úspěšně investovat v EM jako:

  • Úvěry (Projektová a korporátní financování, na poskytování dalších úvěrů prostřednictvím zprostředkovatelských institucí)
  • Vlastní kapitál – ekvita (přímé kapitálové investice, Private equity fondy)
  • Financování obchodu a dodavatelsko-odběratelského řetězce (Garance platebních závazků souvisejících s obchodem schválených finančních institucí)
  • Syndikace (Kapitálová mobilizace sloužící rozvojovým potřebám s více než 60 spolufinancujícími partnery - Banky, fondy)
  • Treasury ˜– klientská řešení (Derivátové produkty k zajištění úrokové sazby, měny nebo komodity cen expozice klientů IFC)
  • Venture Capital (financování začínajících a pozdních fází rizikového kapitálu)

Samotný typický vstup IFC je od EUR10mln (10-30% hodnoty projektu do Long-term Debt / Equity). Do projektu budou zapojení vrcholoví představitelé veřejného sektoru CZ / zahraničí + privátní sektor. Velikost kontraktu je flexibilní v závislosti na zemi a odvětví. Vlastnictví podpořené firmy nemusí být ze 100 % v ČR. Podpořených projekt může mít i zapojení veřejného sektoru.

V případě, že vyhodnotíte tuto nabídku zprostředkování kontaktu na společnost DANUBE Capital Advisors a Světovou banku jako atraktivní pro Vaši společnost, potvrďte prosím souhlas se zařazením Vaší společnosti na seznam firem pro další kontakty se Světovou bankou. Návrhy projektů, které byste chtěli projednat, jsou vítány.

Kontakt:

Peter Falis
DANUBE Capital Advisors, s.r.o.
Panenská 29
SK - 811 03 Bratislava
Tel: +421 903 632 932
E: peter.falis@danube-advisors.eu
www.danube-advisors.eu

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek