Projekt TUNEL TRANSANDINO BIOCEANICO, Chile – Argentina a navazující projekty

21. 10. 2014

  • Země: Argentina
  • Datum zveřejnění: 20.10.2014
  • Zdroj: LA NACION, příloha COMERCIO EXTERIOR

Ilustrační obrázekJih jižní Ameriky je od severu k jihu přepažen vysokou hradbou velehor, v místech, kde se soustřeďuje hlavní proud zboží a cestujících ve směru východ – západ se dokonce nachází nejvyšší hora And a Ameriky, Aconcagua 6.959 m.

Překonání hradby And je zde pro kamiony a autobusy mimořádně pomalé, obtížné, zhruba 2 měsíce do roka díky závalům sněhu dokonce vyloučené.

Již v roce 2008 se vlády Argentiny a Chile dohodly na přípravě a postupné realizaci ambiciózního projektu, na výstavbě kvalitního, kapacitního železničního spojení pod Andami, které spojí dopravní toky mezi Pacifickým a Atlantickým pobřežím celé Jižní Ameriky v nové kvalitě, 365 dnů do roka.

Stavba je jak v Argentině, tak v Chile deklarována jako projekt národního zájmu. Hlavní stavbou projektu je tunel v délce 52 km (o 1,5km delší, než Eurotunel), navazující stavby čítají 33 velkých mostů a 10 km dalším, menších tunelů. Zároveň dojde k vybudování nových železničních koridorů na obou stranách velehor tak, aby projekt sloužil nejen Argentině a Chile, ale i Brazílii, Uruguay a Paraguay (tzv. oblast CONOSUR). Jde o dosud největší společný projekt integračního celku MERCOSUR. Vznikne tak dopravní systém, který nemá v Jižní Americe obdoby. Kapacita BIOCEANICO se bude postupně zvyšovat z 15 až na 70 milionů tun ročně. To bude znamenat potřebu množství dalších navazujících projektů, mimo jiné totální přeměnu a modernizaci stávajících železnic a silnic v oblasti MERCOSUR.

Plán je zprovoznit trasu pod Andami v roce 2030.

S využitím této trasy odpadne pro oceánské lodě Asie – Jih Ameriky nutnost obeplouvat Mys Horn, což zkrátí cestu zboží např. mezi Čínou a středem Brazílie minimálně o jeden týden. Dojde k odstranění izolace argentinského vnitrozemí, ekonomiky Argentiny a Chile se začnou integrovat, na argentinské straně And dojde k rozvoji těžby minerálů. Brazílie získá přímý přístup k Pacifiku, chilské zboží nebude muset při cestě do Evropy proplouvat Panamou atd.Ilustrační obrázek

Takový projekt je příležitostí pro množství firem z celého světa, české firmy by neměly chybět. ZK Buenos Aires vyzývá české firmy s ambicemi se projektu zúčastnit, aby se ozvaly na mail ZK milan.harmacek@czechtrade.cz. ZK Buenos Aires se bude participací českých firem na tomto projektu dlouhodobě zabývat.

Zpracoval ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve městě Buenos Aires, Ing. Milan Harmáček.

 

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: