Projekt železniční tratě v Kolumbii a příležitosti pro české firmy

9. 2. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Projekt železniční tratě v Kolumbii a příležitosti pro české firmy Dne 8. února 2017 se uskutečnila schůzka vedoucího Zastupitelského úřadu ČR v Kolumbii s generálním ředitelem kolumbijské společnosti Incoplan p. Fabiem Ernestem Villamilem a dalšími dvěma spolupracovníky. Předmětem schůzky byl projekt nákladní železniční přepravy po trase Chía (La Caro – Belencito) v celkové délce 228 km a možná účast zainteresovaných firem z ČR.

Realizátorem projektu v hodnotě 200 milionů USD (z toho 20 milionů z veřejných zdrojů) je akciová společnost SOFCA S.A.S (Sociedad Ferrea Centro Andino), která se skládá z celkem 26 subjektů z Kolumbie a ze zahraničí. SOFCA je držitelem koncese na provoz výše uvedené po dobu 30 let. Největším akcionářem je společnost General Electric Co. (25 %), která dodá lokomotivy pro nákladní železniční přepravu.

V návaznosti na jednání vyplynulo, že společnost SOFCA poptává především stavební firmu, která by ve spolupráci s místním partnerem provedla rekonstrukci stávající tratě o rozchodu 0,914 m, a to především zpevnění náspu, rozšíření drenážního systému, zpevnění mostů (v hodnotě cca 150 milionů USD), dále dodavatele kolejnic (typu 90 lb/ft) včetně veškerého příslušenství a betonových pražců (7000 PSI) v celkové hodnotě 30 milionů USD. Kontrolní a komunikační zařízení (včetně semaforů) dodá neuvedená belgická společnost.  

Podmínkou účasti pro dodavatele je vstup do akciové společnosti, a to zakoupením minimálně 8 % akcií (1% akciový podíl = 100 000 USD) a maximálně 25 % akcií.

Zájemci z řad českých firem se mohou pro více informací obracet na DEK Milana Rejtara, email: commerce_bogota@mzv.cz, tel.: +57 320 99 27603. ZÚ Bogota je připraven českým společnostem poskytnout při jejich pronikání na kolumbijský trh maximální součinnost a podporu.

Nabídka SOFCA pro české firmy vychází z pozitivního ohlasu na výsledky jednání podnikatelské mise ACRI, která se loni uskutečnila v Kolumbii a Kostarice v rámci PROPEDu a otevřela velký potenciál do budoucna pro české podnikatelské subjekty v oblasti obnovy a modernizace kolumbijské železnice. GŘ Villamil předpokládá, že díky nasmlouvanému objemu nákladní přepravy mezi Chíou/La Caro (příměstí hlavního města Bogoty) a Belencitem, které leží v průmyslové oblasti departamentu Boyacá bohatého na uhlí a rudy, je návratnost investice kolem 10–12 let.

Z tohoto pohledu se jeví projekt nejen jako atraktivní z hlediska dodávek zboží (např. kolejnice či realizace stavební části), ale rovněž jako vhodná investiční příležitost vstoupit do projektu jako akcionář. Kolumbie se z mezinárodního srovnání řadí mezi země s dostatečně vysokou legislativní ochrannou zahraničních investorů v rámci Latinské Ameriky. SOFCA je připravena zainteresovaným firmám z ČR poslat všechnu potřebnou finanční a technickou dokumentaci (po podpisu dohody o mlčenlivosti a vzájemné ochraně informací).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek