Projekty černé a barevné metalurgie na Uralu v Rusku

18. 11. 2015 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

V době zhoršené ekonomické situace v Rusku se v uralském regionu připravují zajímavé a velké projekty v oblasti metalurgie, které by mohly být příležitostí pro uplatnění českých firem. Dále článek uvádí podrobnosti k připravovanému projektu barevné metalurgie v Čeljabinské oblasti a přehled dalších zajímavých projektů černé a barevné metalurgie v Čeljabinské oblasti a ve Sverdlovské oblasti.

Tominskij GOK je projekt výstavby Tominského těžebního a úpravárenského kombinátu v Čeljabinské oblasti, který vyvolal širokou veřejnou diskuzi ohledně jeho negativního vlivu na životní prostředí ve městě Čeljabinsk. Do poloviny roku 2016 bude proto provedena nezávislá ekologická expertíza. První etapa výstavby kombinátu je plánována k uvedení do provozu do konce roku 2017, druhá do konce roku 2019.

Kombinát je projektován na zpracování 28 mil. tun rudy s roční produkcí 500 tis. tun měděného koncentrátu. Jeho konkurenční výhodou bude využití moderních technologií, které umožní zpracování rudy s obsahem mědi nižším než 0,4 %. Tímto bude prodloužena výtěžnost uralské surovinové základny o 40–50 let. Zpracováním rudy budou získávány další cenné kovy, zlato a stříbro. Projekt předpokládá investice v objemu 55 mld. RUB.

Naleziště měděné rudy v Tominsku v Čeljabinské oblasti je jedním z největších v Rusku, podle expertních odhadů patří k 50 největším nalezištím na světě. Licence na osvojení naleziště patří skupině RMK, třetímu největšímu výrobci mědi v Rusku po společnostech UGMK a Norilském niklu (pozn.: 80 % akcií RMK patří Igoru Altuškinu, ruskému miliardáři, kontrolujícímu aktiva v hodnotě 1,6 mld. USD).

Další projekty v Čeljabinské oblasti a ve Sverdlovské oblasti, které jsou připravovány v rámci „Strategie rozvoje černé a barevné metalurgie v Rusku na období do roku 2020 a na perspektivu do roku 2030“:

  • Magnitogorský metalurgický kombinát (Magnitogorsk, Čeljabinská oblast) – výstavba nového závodu na výrobu aglomerátu a nové koksárenské baterie, rekonstrukce válcovací stolice, pořízení technologie žárového zinkování, modernizace technologií výroby plechu a rozdělovače vzduchu. Záměry budou realizovány postupně do roku 2020, celkový investiční objem se předpokládá ve výši 80 mld. RUB.
  • Evraz NTMK (Nižní Tagil, Sverdlovská oblast) – výstavba vysoké pece a konvertoru pro rozšíření výroby vanadové strusky v období od roku 2017 do roku 2025. Předpokládaná investice v objemu 40 mld. RUB.
  • Čeljabinský metalurgický kombinát (Čeljabinsk) – rekonstrukce kyslíkového konvertoru v roce 2016, investiční objem 1,5 mld. RUB. Stavba dvou vysokých pecí v letech 2021–2023, investiční objem 6,7 mld. RUB. Pořízení zařízení stálého lití oceli v letech 2017–2020, investiční objem 6,6 mld. RUB. Rekonstrukce dvou cechů válcovaného materiálu v letech 2021–2024, investiční objem 6,3 mld. RUB.
  • OAO Uralkuz (Čebarkul, Čeljabinská oblast) – modernizace linky radiálního tváření kovů v letech 2015–2016, investice kolem 300 mil. RUB.
  • Severskij trubnyj závod (Polevskoj, Sverdlovská oblast) – stavba linky na nanášení vnější a vnitřní antikorozní vrstvy na kovové trubky v letech 2016–2018, investiční objem 500 mil. RUB.
  • Synarskij trubnyj závod (Kamensk-Uralskij, Sverdlovská oblast) – výstavba úseků výroby svařovaných, izolovaných a vrtných trubek a výrobních linek na opracování plynových a ropných trubek. Investice ve výši 3,7 mld. RUB do roku 2020.

V rámci financování projektů v oblasti metalurgie se předpokládá roční objem investic ve výši 80–90 mld. RUB v roce 2016, 120 mld. RUB od roku 2017 a 130 mld. RUB od roku 2020. Financování bude zajištěno vlastními prostředky, půjčkami, leasingem a prodejem akcií podle možností a rozhodnutí každé společnosti.

Uralský region je důležitou surovinovou základnou Ruska s dobrým potenciálem rozvoje průmyslu a energetiky. I v období prosazování politiky záměny importu a lokalizace výroby hledají ruské společnosti optimální ekonomická a technologická řešení, levnější formy financování a často i nové moderní technologie, které nejsou v Rusku k dispozici.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek