Propagace českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků v Itálii

1. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Propagace českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků v Itálii Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně uspořádaly dne 23. května 2017 v prostorách Českého domu v Miláně podnikatelské fórum v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie. Jeho hlavním cílem bylo podpořit české firmy vyrábějící a dodávající zdravotnické prostředky či poskytující služby v oboru zdravotnictví na italském trhu.

Fórum navázalo na úspěšný seminář, který Velvyslanectví ČR spolu s kanceláří CzechTrade a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR uspořádaly v roce 2016 v Římě. V rámci fóra se italskému publiku představily celkem čtyři české firmy (Advanced Medical Solutions, Clinitex, Linet Italia, TSE), jejichž výrobky a služby byly prezentovány italským obchodním zástupcům z regionů severní Itálie (Lombardie a Piemont).

Podnikatelský seminář zahájil a moderoval vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Římě J. Jílek. Na semináři vystoupila vedoucí kanceláře CzechTrade Miláno I. Třosková. Informace o českém sektoru zdravotnických prostředků a jeho dlouholeté tradici představil přítomným italským partnerům zástupce kanceláře CzechTrade v Miláně M. Cimmino. Těžiště samotného semináře spočívalo v prezentaci českých firem a především v B2B setkáních českých zástupců s přítomnými italskými obchodními zástupci.

Mimo účast na podnikatelském fóru tvořila hlavní bod programu návštěva prestižní milánské nemocnice San Raffaele, které pro české zástupce rovněž zorganizovalo Velvyslanectví v Římě a CzechTrade. Nemocnice patří do skupiny San Donato, největší sítě nemocnic a zdravotnických zařízení v regionu Lombardie, která spravuje celkem 17 zařízení v tomto regionu a jednu nemocnici v regionu Emilia-Romagna.

Nemocnice San Raffaele je největším zařízením v rámci skupiny San Donato. Skupina založená v r. 1957 spravuje přes 5000 lůžek, zaměstnává 15 000 zaměstnanců a ročně ošetří přes 4 mil. pacientů. Prohlídka byla zaměřena na získání informací a kontaktů relevantních z pohledu zúčastněných firem. Uskutečnilo se setkání s vedením nemocnice, a proběhla návštěva moderního stomatologického a dále neonatologického oddělení.

V předvečer podnikatelského semináře se uskutečnilo pro zástupce českých firem společenské setkání v prostorách Českého domu v Miláně, na kterém se představili pracovníci ekonomického úseku velvyslanectví a ředitelka kanceláře CzechTrade v Milánu.

Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě spolupracoval při organizaci podnikatelského fóra se specializovanou agenturou, prostřednictvím níž získal kontakty na aktivní obchodní zástupce, zprostředkovatele a distributory na italském trhu. Organizátoři zajistili též překlad profilů zúčastněných firem do italštiny a vytištění katalogu firem pro italské partnery.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Jiří Jílek, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek