Propojení Rudého a Mrtvého moře bude pravděpodobně za tři roky realitou

6. 3. 2015

  • Země: Izrael
  • Datum zveřejnění: 03.03.2015

ilustrační obrázekDne 26. února 2015 podepsali představitelé vlád Izraele a Jordánska dohodu, jejímž základem je společná výstavba nové odsolovací stanice s kapacitou 80 mil. m3 ročně v jordánském přístavu Aqaba. Odsolená voda bude využívána pro potřeby jižních regionů obou zemí. Na odsolovací stanici bude navazovat dálkové potrubí, kterým bude čerpáno cca 120 mil. m3 zahuštěné slané zbytkové vody do 180 km vzdáleného Mrtvého moře. Tím se oddálí postupné vysychání Mrtvého moře, jehož hladina klesá díky nedostatečnému přítoku každý rok o jeden metr, což by v horizontu cca 40 let znamenalo jeho úplný zánik.

Projekt v přibližné hodnotě 800 mil. USD bude financovat Světová banka. I když odsolovací stanice i dálkové potrubí bude na území Jordánska, tendr na výstavbu pro soukromá konsorcia firem vypíše společně s Izraelem nově vytvořená administrativa. Předpokládá se, že v počáteční fázi bude vítěz tendru i celý systém odsolování a transportu vlastnit a provozovat, později bude kontrola a vlastnictví převedena na státní orgány obou zemí (BOT).

Izrael od roku 2005 zprovoznil pět nových velkých odsolovacích stanic na pobřeží Středozemního moře, které do značné míry vyřešily permanentní problémy země s nedostatkem vody. Potřeba pitné vody je nyní pokryta odsolenou vodou z více než 40 % a tento podíl se bude v budoucnosti ještě zvyšovat. Například nová SWRO desalinační stanice v Soreku, 15 km jižně od Tel Avivu, je považována za největší a nejmodernější stanici svého druhu na světě. Do tendru se tedy budou pravděpodobně hlásit všichni velcí hráči, kteří se již nyní v Izraeli v obdobných projektech angažují. Mezi ně patří určitě IDE Technologies (společný podnik Israel Chemical Ltd. a Delek Group), Mekorot Development & Enterprise, Dalkia Israel nebo Veolia Water Services Israel. Na tyto silné partnery by podle našeho názoru mohlo směrovat úsilí českých firem, které mají ve své nabídce výrobky nebo služby spojené s odsolováním a stavbou dálkového potrubí. Samotná výstavba by měla být zahájena zhruba za osmnáct měsíců.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu.

Tisknout Vaše hodnocení: