Provinční rekonstrukční tým ČR v Lógaru: priority a projekty

28. 1. 2012 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Základní informace o Provinčním rekonstrukčním týmu (PRT) ČR, který působí v afghánské provincii Lógar od března 2008 jako součást mise ISAF NATO. Dokument informuje o činnosti a cílech PRT, oblastech a prioritách jeho působení a také o konkrétních rozvojových projektech, které PRT v Lógaru realizuje.

Provinční rekonstrukční tým ČR v Lógaru

 • Český provinční rekonstrukční tým (PRT) je společným projektem Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany ČR.
 • PRT pracuje v afghánské provincii Lógar od března 2008 jako součást mise ISAF NATO, jejíž přítomnost v Afghánistánu je založena na rezoluci OSN č. 1386 z roku 2001.
 • PRT tvoří 10 civilních odborníků z Ministerstva zahraničních věcí a 273 vojáků Armády ČR.
 • Vedoucí civilní části je Bohumila Ranglová, velitelem 4. kontingentu AČR je plukovník Milan Schulc.

Činnost PRT

 • Hlavním cílem aktivit PRT je podpora centrální a provinční vlády při zajišťování potřeb obyvatelstva a bezpečného prostředí skrze rekonstrukci provincie a spolupráci s afghánskými bezpečnostními složkami.
 • V rámci rozvoje se soustředíme na tři hlavní priority: snižování chudoby, vládu a bezpečnost, podporu vzdělanosti a zlepšování zdravotní péče.
 • Tyto priority naplňujeme projekty v oblastech obnovy školského systému, vodních zdrojů, podpory bezpečnosti, zdravotnictví, zemědělství, ženských práv a nezávislých médií (více pod odkazem Priority a projekty).
 • PRT pracuje v souladu se základními afghánskými rozvojovými a politickými dokumenty (zejména Afghanistan National Development Strategy, Bonn Agreement, Afghanistan Compact). Více pod odkazem Strategie.

Oblast působení PRT

 • Český PRT sídlí na vojenské základně Shank v centru Lógaru jen několik kilometrů od hlavního města provincie Pol-e Alam.
 • PRT pracuje v šesti z celkem sedmi lógarských distriktů.

Financování PRT

 • Rozpočet českého PRT na jeden rok činí 80 milionů Kč, které jsou vyhrazeny ze státního rozpočtu České republiky.

Priority a projekty českého PRT v Lógaru

Rekonstrukční projekty českého PRT se řídí základními afghánskými rozvojovými a politickými dokumenty (Afghanistan Compact, Afghánská národní rozvojová strategie, Provinční rozvojový plán). Hlavním cílem projektů je podpora rozvoje v rámci čtyř hlavních priorit:

 • podpora správného vládnutí a zvyšování bezpečnosti
 • socioekonomický rozvoj
 • podpora afghánské vlády v zajišťování základních služeb populaci

Konkrétně PRT v Lógaru podporuje:

 • bezpečnost – Rekonstrukcí prošlo pět základen pro afghánské policisty, kteří hlídají hlavní lógarskou silnici, další tři základny PRT postaví. PRT organizuje výcvikové kurzy pro příslušníky bezpečnostních složek ve školícím centru sloužícím pro vzdělávání a výcvik zejména afghánských policistů. Mezi další projekty patří stavba budovy knihovny a studovny pro místní soud a stavba administrativní budovy pro bezpečnostní složky. Česká republika v Lógaru realizuje také stavbu vězení.
 • zemědělství – PRT podporuje zpracování zemědělských produktů – rekonstrukce a výstavby sběrných center na mléko, dodávky potřebného vybavení k uchovávání a zpracování mléka, podporuje rozvoj hedvábnictví, pěstování a zpracování hedvábí, ovoce apod. Zaměřuje se na osvětu obyvatel provincie, pořádá rozsáhlá školení pro lógarské farmáře. Zaměřuje se i na veterinární medicínu, PRT postavil novou provinční veterinární diagnostickou laboratoř, pro několik soukromých veterinářů pořídil solární ledničky na uchovávání vakcín.
 • vodní hospodářství – Hlavní prioritou jsou menší projekty zaměřené na udržitelné dodávky vody do konkrétních komunit a protipovodňová opatření, proto PRT staví jezy, opravuje akvadukty a karézy (tradiční vodovodní systémy) a rigační kanály. V neposlední řadě se také zaměřuje na osvětu a zaškolování místních pro řádnou údržbu a využívání těchto zařízení. Vůbec největším projektem v Lógaru je celková revitalizace přehrady Surchab.
 • dobré vládnutí – PRT staví nové distriktní centrum a zvyšujeme bezpečnost těch stávajících. Podílí se na stavbě provinčního vězení a na rekonstrukci provinčního soudu. V jednotlivých sektorech civilní experti PRT poskytují mentoring zodpovědným úředníkům, poskytuje potřebné vybavení a školení. V listopadu 2010 se dvě desítky úředníků místní vlády zúčastnily odborné stáže na úřadech a institucích v České republice.
 • nezávislá média – PRT podporuje školení novinářů a budování profesních kapacit lógarských médií, materiálně podporuje rozhlasové stanice pomocí dodávek technického vybavení. Společně s rozhlasovými stanicemi produkuje vzdělávací a osvětové kampaně.
 • školství – PRT postavil, opravil či rozšířil čtrnáct škol, včetně tří dívčích. Zlepšil tak podmínky pro vzdělávání asi 15 tisícům lógarských dětí. Největším současným projektem je stavba Střední zemědělské a mechanické školy, první odborné školy v provincii.
 • zdravotnictví – PRT opravil dvě distriktní nemocnice, přístavbou budov zvýšil jejich kapacitu. Dodal solární panely do zdravotnických zařízení, pro kvalitnější dopravu pacientů poskytl sedm sanitek. V navazujících projektech dodal zdravotnické a další vybavení do tří nemocnic a zhruba dvaceti klinik v Lógaru. PRT postavil márnici, kterou potřebovala nemocnice v Pol-e Alam.
 • rozvoj infrastruktury – PRT opravil nebo postavil 15 mostů, postavil lávku pro pěší. Provedl průzkum a územní řízení pro více než 70 kilometrů silnic v celém Lógaru.
 • ženská práva – PRT podporuje postavení žen v Lógaru skrze menší projekty (školení pro ženy o volbách, organizace oslav pro ženy) a vzdělávání (stavba škol pro dívky, novinářský kurz pro ženy, mediální kampaň na podporu ženských práv, účast žen na zemědělských školeních).
 • podpora lokálních zdrojů energie – Na základě proběhnutých projektů a podpořených aktivit (vč. nákupů větrných či solárních zdrojů energie) PRT průběžně monitoruje a ve spolupráci s dalšími aktéry v provincii vyhodnocuje možnosti dalšího rozvoje této oblasti.
 • projekty rychlého dopadu – Jedná se především o menší projekty, jako drobné opravy škol, dodávku léků a vybavení do nemocnic, či drobné stavby jako jsou mostky a ochranné zdi.

Informace převzaty z webových stránek Provinčního rekonstrukčního týmu ČR v Lógaru (Afghánistán).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek